Martin J. Holter As
Juridisk navn:  Martin J. Holter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90297781
Lonøyveien 99 Lonøyveien 99 Fax:
1684 Vesterøy 1684 Vesterøy
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 992687002
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 05.05.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Plankebyen Revisjon V/ Roy Egil Johansen
Regnskapsfører: Onsøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
18,51%
Resultat  
  
-85,07%
Egenkapital  
  
1,21%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 17.462.000 14.735.000 13.308.000 9.970.000 8.154.000
Resultat: 79.000 529.000 1.703.000 741.000 312.000
Egenkapital: 4.252.000 4.201.000 3.793.000 2.464.000 1.892.000
Regnskap for Martin J. Holter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 17.462.000 14.735.000 13.308.000 9.970.000 8.154.000
Driftskostnader -17.357.000 -14.201.000 -11.604.000 -9.227.000 -7.842.000
Driftsresultat 105.000 533.000 1.705.000 741.000 313.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -26.000 -4.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -25.000 -4.000 -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt 79.000 529.000 1.703.000 741.000 312.000
Skattekostnad -28.000 -120.000 -375.000 -169.000 -73.000
Årsresultat 51.000 409.000 1.328.000 572.000 240.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.706.000 3.124.000 3.017.000 1.615.000 1.209.000
Sum omløpsmidler 3.912.000 3.922.000 3.319.000 3.546.000 2.204.000
Sum eiendeler 7.618.000 7.046.000 6.336.000 5.161.000 3.413.000
Sum opptjent egenkapital 4.152.000 4.101.000 3.693.000 2.364.000 1.792.000
Sum egenkapital 4.252.000 4.201.000 3.793.000 2.464.000 1.892.000
Sum langsiktig gjeld 576.000 18.000 50.000 38.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 2.790.000 2.827.000 2.493.000 2.659.000 1.468.000
Sum gjeld og egenkapital 7.618.000 7.046.000 6.336.000 5.161.000 3.414.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.427.000 14.735.000 12.831.000 9.826.000 7.927.000
Andre inntekter 35.000 477.000 143.000 227.000
Driftsinntekter 17.462.000 14.735.000 13.308.000 9.970.000 8.154.000
Varekostnad -3.508.000 -2.539.000 -2.095.000 -2.268.000 -2.262.000
Lønninger -6.513.000 -5.425.000 -4.143.000 -2.956.000 -2.226.000
Avskrivning -806.000 -674.000 -471.000 -276.000 -255.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.530.000 -5.563.000 -4.895.000 -3.727.000 -3.099.000
Driftskostnader -17.357.000 -14.201.000 -11.604.000 -9.227.000 -7.842.000
Driftsresultat 105.000 533.000 1.705.000 741.000 313.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -26.000 -4.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -25.000 -4.000 -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 51.000 409.000 1.328.000 572.000 240.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 2.000
Maskiner anlegg 1.485.000 1.950.000 2.020.000 931.000 604.000
Driftsløsøre 972.000 231.000 437.000 71.000 26.000
Sum varige driftsmidler 2.553.000 2.208.000 2.496.000 1.052.000 633.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.153.000 915.000 521.000 563.000 576.000
Sum anleggsmidler 3.706.000 3.124.000 3.017.000 1.615.000 1.209.000
Varebeholdning 293.000 95.000 53.000 61.000 30.000
Kundefordringer 2.519.000 2.166.000 2.177.000 3.049.000 1.121.000
Andre fordringer 174.000 202.000 93.000 182.000 149.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 926.000 1.459.000 996.000 254.000 904.000
Sum omløpsmidler 3.912.000 3.922.000 3.319.000 3.546.000 2.204.000
Sum eiendeler 7.618.000 7.046.000 6.336.000 5.161.000 3.413.000
Sum opptjent egenkapital 4.152.000 4.101.000 3.693.000 2.364.000 1.792.000
Sum egenkapital 4.252.000 4.201.000 3.793.000 2.464.000 1.892.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.000 50.000 38.000 54.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 576.000 18.000 50.000 38.000 54.000
Leverandørgjeld 505.000 644.000 615.000 1.212.000 576.000
Betalbar skatt 46.000 153.000 362.000 185.000 66.000
Skyldig offentlige avgifter 852.000 956.000 722.000 555.000 335.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.386.000 1.074.000 794.000 707.000 491.000
Sum kortsiktig gjeld 2.790.000 2.827.000 2.493.000 2.659.000 1.468.000
Sum gjeld og egenkapital 7.618.000 7.046.000 6.336.000 5.161.000 3.414.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.122.000 1.095.000 826.000 887.000 736.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.3 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.3 1.3 1.5
Soliditet 55.8 59.6 59.9 47.7 55.4
Resultatgrad 0.6 3.6 12.8 7.4 3.8
Rentedekningsgrad 4.0 133.3 852.5 7 3
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.7 1.1 0.8
Total kapitalrentabilitet 1.4 7.6 26.9 14.4 9.2
Signatur
22.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.01.2018
Daglig leder alene.
Prokura hver for seg
Holter Julsen Jakob
Prokura hver for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Leif Erik HolterStyreleder62
Martin Julsen HolterNestleder35
Elisabeth Julsen HolterStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jakob Julsen Holter30.0026
Leif Erik Holter5.0062
Martin Julsen Holter60.0035
Elisabeth Julsen Holter5.0058
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00