Silje Longva Todnem AS
Juridisk navn:  Silje Longva Todnem AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55241372
Lægdesvingen 72C Lægdesvingen 72C Fax: 55241009
5096 Bergen 5096 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 992732741
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 22.05.2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: eva skudal as
Regnskapsfører: Edb & Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21,5%
Resultat  
  
25,99%
Egenkapital  
  
0,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.068.000 2.525.000 2.167.000 2.671.000 2.837.000
Resultat: 1.309.000 1.039.000 268.000 219.000 306.000
Egenkapital: 1.639.000 1.632.000 1.351.000 1.154.000 995.000
Regnskap for Silje Longva Todnem AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.068.000 2.525.000 2.167.000 2.671.000 2.837.000
Driftskostnader -1.635.000 -1.378.000 -1.789.000 -2.348.000 -2.419.000
Driftsresultat 1.434.000 1.147.000 378.000 323.000 417.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -124.000 -107.000 -110.000 -104.000 -111.000
Finans -124.000 -107.000 -110.000 -104.000 -111.000
Resultat før skatt 1.309.000 1.039.000 268.000 219.000 306.000
Skattekostnad -283.000 -238.000 -70.000 -60.000 -96.000
Årsresultat 1.026.000 801.000 198.000 158.000 210.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.152.000 4.152.000 4.152.000 4.152.000 4.155.000
Sum omløpsmidler 531.000 89.000 132.000 171.000 135.000
Sum eiendeler 4.683.000 4.241.000 4.284.000 4.323.000 4.290.000
Sum opptjent egenkapital 1.539.000 1.532.000 1.251.000 1.054.000 895.000
Sum egenkapital 1.639.000 1.632.000 1.351.000 1.154.000 995.000
Sum langsiktig gjeld 2.581.000 2.229.000 2.341.000 2.454.000 2.566.000
Sum kortsiktig gjeld 464.000 379.000 591.000 716.000 728.000
Sum gjeld og egenkapital 4.684.000 4.240.000 4.283.000 4.324.000 4.289.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.809.000 561.000 436.000 1.209.000 653.000
Andre inntekter 259.000 1.963.000 1.731.000 1.462.000 2.183.000
Driftsinntekter 3.068.000 2.525.000 2.167.000 2.671.000 2.837.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -740.000 -558.000 -847.000 -1.330.000 -1.247.000
Avskrivning 0 0 0 -3.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -895.000 -820.000 -942.000 -1.015.000 -1.153.000
Driftskostnader -1.635.000 -1.378.000 -1.789.000 -2.348.000 -2.419.000
Driftsresultat 1.434.000 1.147.000 378.000 323.000 417.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -124.000 -107.000 -110.000 -104.000 -111.000
Finans -124.000 -107.000 -110.000 -104.000 -111.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -520.000 0 0 0
Årsresultat 1.026.000 801.000 198.000 158.000 210.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.152.000 4.152.000 4.152.000 4.152.000 4.155.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.152.000 4.152.000 4.152.000 4.152.000 4.155.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.152.000 4.152.000 4.152.000 4.152.000 4.155.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 41.000 78.000 75.000 42.000
Andre fordringer 489.000 29.000 29.000 32.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.000 19.000 25.000 64.000 4.000
Sum omløpsmidler 531.000 89.000 132.000 171.000 135.000
Sum eiendeler 4.683.000 4.241.000 4.284.000 4.323.000 4.290.000
Sum opptjent egenkapital 1.539.000 1.532.000 1.251.000 1.054.000 895.000
Sum egenkapital 1.639.000 1.632.000 1.351.000 1.154.000 995.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.581.000 2.229.000 2.341.000 2.454.000 2.566.000
Leverandørgjeld 5.000 13.000 0 14.000 29.000
Betalbar skatt 283.000 238.000 70.000 60.000 96.000
Skyldig offentlige avgifter 54.000 59.000 131.000 108.000 93.000
Utbytte 0 -520.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 122.000 69.000 390.000 533.000 511.000
Sum kortsiktig gjeld 464.000 379.000 591.000 716.000 728.000
Sum gjeld og egenkapital 4.684.000 4.240.000 4.283.000 4.324.000 4.289.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000 -290.000 -459.000 -545.000 -593.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 1.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Soliditet 3 38.5 31.5 26.7 23.2
Resultatgrad 46.7 45.4 17.4 12.1 14.7
Rentedekningsgrad 11.6 10.7 3.4 3.1 3.8
Gjeldsgrad 1.9 1.6 2.2 2.7 3.3
Total kapitalrentabilitet 30.6 27.1 8.8 7.5 9.7
Signatur
19.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kristin HågøyStyreleder42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kristin Hågøy100.0042
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00