Teie Torg Eiendom As
Juridisk navn:  Teie Torg Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69204260
Postboks 3005 Regnbueveien 5 Fax: 69204261
1402 Ski 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 992779497
Aksjekapital: 680.068 NOK
Etableringsdato: 02.05.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,06%
Resultat  
  
-20,69%
Egenkapital  
  
121,12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 682.000 726.000 725.000 712.000 883.000
Resultat: -1.056.000 -875.000 -1.565.000 -583.000 -313.000
Egenkapital: 9.435.000 4.267.000 985.000 2.237.000 2.768.000
Regnskap for Teie Torg Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 682.000 726.000 725.000 712.000 883.000
Driftskostnader -718.000 -428.000 -996.000 -301.000 -398.000
Driftsresultat -36.000 298.000 -272.000 410.000 485.000
Finansinntekter 6.000 3.000 53.000 9.000 0
Finanskostnader -1.027.000 -1.175.000 -1.347.000 -1.002.000 0
Finans -1.021.000 -1.172.000 -1.294.000 -993.000 0
Resultat før skatt -1.056.000 -875.000 -1.565.000 -583.000 -313.000
Skattekostnad 234.000 192.000 314.000 51.000 -2.000
Årsresultat -822.000 -682.000 -1.251.000 -532.000 -315.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.070.000 44.966.000 41.122.000 38.884.000 32.923.000
Sum omløpsmidler 2.709.000 636.000 3.143.000 944.000 1.504.000
Sum eiendeler 54.779.000 45.602.000 44.265.000 39.828.000 34.427.000
Sum opptjent egenkapital -1.050.000 0 0
Sum egenkapital 9.435.000 4.267.000 985.000 2.237.000 2.768.000
Sum langsiktig gjeld 42.193.000 41.175.000 38.821.000 37.466.000 31.466.000
Sum kortsiktig gjeld 3.150.000 161.000 4.458.000 125.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 54.778.000 45.603.000 44.265.000 39.828.000 34.427.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 640.000 642.000 687.000 668.000 0
Andre inntekter 43.000 84.000 38.000 43.000 883.000
Driftsinntekter 682.000 726.000 725.000 712.000 883.000
Varekostnad 0 0 -11.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -718.000 -428.000 -996.000 -301.000 -387.000
Driftskostnader -718.000 -428.000 -996.000 -301.000 -398.000
Driftsresultat -36.000 298.000 -272.000 410.000 485.000
Finansinntekter 6.000 3.000 53.000 9.000 0
Finanskostnader -1.027.000 -1.175.000 -1.347.000 -1.002.000 0
Finans -1.021.000 -1.172.000 -1.294.000 -993.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -822.000 -682.000 -1.251.000 -532.000 -315.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.574.000 2.340.000 2.137.000 1.823.000 1.772.000
Fast eiendom 35.076.000 34.198.000 33.510.000 32.033.000 31.152.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 35.076.000 34.198.000 33.510.000 32.033.000 31.152.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.420.000 8.428.000 5.475.000 5.028.000 0
Sum anleggsmidler 52.070.000 44.966.000 41.122.000 38.884.000 32.923.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 68.000 74.000 81.000 64.000 68.000
Andre fordringer 22.000 0 16.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.141.000 540.000 62.000 865.000 1.412.000
Sum omløpsmidler 2.709.000 636.000 3.143.000 944.000 1.504.000
Sum eiendeler 54.779.000 45.602.000 44.265.000 39.828.000 34.427.000
Sum opptjent egenkapital -1.050.000 0 0
Sum egenkapital 9.435.000 4.267.000 985.000 2.237.000 2.768.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 42.193.000 41.175.000 38.821.000 37.466.000 31.466.000
Leverandørgjeld 51.000 82.000 0 0 80.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 8.000 47.000 3.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.080.000 79.000 4.450.000 78.000 111.000
Sum kortsiktig gjeld 3.150.000 161.000 4.458.000 125.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 54.778.000 45.603.000 44.265.000 39.828.000 34.427.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -441.000 475.000 -1.315.000 819.000 1.311.000
Likviditetsgrad 1 0.9 4.0 0.7 7.6 7.8
Likviditetsgrad 2 0.9 4.0 0.7 7.6 7.8
Soliditet 17.2 9.4 2.2 5.6 8
Resultatgrad -5.3 41.0 -37.5 57.6 54.9
Rentedekningsgrad -0.0 0.3 -0.2 0.4
Gjeldsgrad 4.8 9.7 43.9 16.8 11.4
Total kapitalrentabilitet -0.1 0.7 -0.5 1.1 1.4
Signatur
01.04.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Magne SøvdeStyreleder44
Tor JohansenStyremedlem55
Pål Grabow Bakke EgelandStyremedlem47
Lars Kristian BettumStyremedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Folksom As50.00 
Coop Norge Eiendom As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00