Mats Erik Storstad AS
Juridisk navn:  Mats Erik Storstad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92232980
Figgadalsvegen 433 Figgadalsvegen 433 Fax:
7711 Steinkjer 7711 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 892846642
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 27.06.2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
36,94%
Resultat  
  
-162,96%
Egenkapital  
  
-2,48%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.262.000 2.382.000 1.733.000 389.000 132.000
Resultat: -17.000 27.000 114.000 137.000 1.000
Egenkapital: 551.000 565.000 545.000 456.000 399.000
Regnskap for Mats Erik Storstad AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.262.000 2.382.000 1.733.000 389.000 132.000
Driftskostnader -3.231.000 -2.289.000 -1.559.000 -252.000 -131.000
Driftsresultat 31.000 92.000 173.000 137.000 1.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -48.000 -66.000 -59.000 0 0
Finans -48.000 -65.000 -58.000 0 0
Resultat før skatt -17.000 27.000 114.000 137.000 1.000
Skattekostnad 3.000 -7.000 -25.000 -30.000 0
Årsresultat -14.000 20.000 89.000 107.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.770.000 1.988.000 2.336.000 406.000 484.000
Sum omløpsmidler 1.224.000 874.000 625.000 352.000 90.000
Sum eiendeler 2.994.000 2.862.000 2.961.000 758.000 574.000
Sum opptjent egenkapital 451.000 465.000 445.000 356.000 299.000
Sum egenkapital 551.000 565.000 545.000 456.000 399.000
Sum langsiktig gjeld 1.528.000 1.817.000 2.024.000 141.000 111.000
Sum kortsiktig gjeld 916.000 481.000 393.000 161.000 64.000
Sum gjeld og egenkapital 2.995.000 2.863.000 2.962.000 758.000 574.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.262.000 2.382.000 1.733.000 389.000 130.000
Andre inntekter 0 0 2.000
Driftsinntekter 3.262.000 2.382.000 1.733.000 389.000 132.000
Varekostnad -892.000 -762.000 -225.000 -11.000 0
Lønninger -511.000 -544.000 -551.000 -99.000 0
Avskrivning -373.000 -348.000 -235.000 -77.000 -85.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.455.000 -635.000 -548.000 -65.000 -46.000
Driftskostnader -3.231.000 -2.289.000 -1.559.000 -252.000 -131.000
Driftsresultat 31.000 92.000 173.000 137.000 1.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -48.000 -66.000 -59.000 0 0
Finans -48.000 -65.000 -58.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -50.000 0
Årsresultat -14.000 20.000 89.000 107.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 1.770.000 1.988.000 2.336.000 406.000 484.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.770.000 1.988.000 2.336.000 406.000 484.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.770.000 1.988.000 2.336.000 406.000 484.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 676.000 191.000 216.000 91.000 66.000
Andre fordringer 67.000 58.000 68.000 64.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 481.000 626.000 341.000 196.000 24.000
Sum omløpsmidler 1.224.000 874.000 625.000 352.000 90.000
Sum eiendeler 2.994.000 2.862.000 2.961.000 758.000 574.000
Sum opptjent egenkapital 451.000 465.000 445.000 356.000 299.000
Sum egenkapital 551.000 565.000 545.000 456.000 399.000
Sum avsetninger til forpliktelser 66.000 69.000 62.000 36.000 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.528.000 1.817.000 2.024.000 141.000 111.000
Leverandørgjeld 719.000 191.000 183.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 131.000 204.000 140.000 101.000 11.000
Utbytte 0 -50.000 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 86.000 70.000 9.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 916.000 481.000 393.000 161.000 64.000
Sum gjeld og egenkapital 2.995.000 2.863.000 2.962.000 758.000 574.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 308.000 393.000 232.000 191.000 26.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.8 1.6 2.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.8 1.6 2.2 1.4
Soliditet 18.4 19.7 18.4 60.2 69.5
Resultatgrad 1.0 3.9 1 35.2 0.8
Rentedekningsgrad 0.6 1.4 2.9
Gjeldsgrad 4.4 4.1 4.4 0.7 0.4
Total kapitalrentabilitet 1.0 3.2 5.9 18.1 0.2
Signatur
06.11.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Mats Erik StorstadStyreleder44
Kristine Aurstad StorstadVaramedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mats Erik Storstad50.0044
Kristine Aurstad Storstad50.0046
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00