IKM Testing As
Juridisk navn:  Ikm Testing AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51649000
Ljosheimvegen 14 Ljosheimvegen 14 Fax: 51649001
4051 Sola 4051 Sola
Fylke: Kommune: www.ikm.no
Rogaland Sola
Org.nr: 964381224
Aksjekapital: 253.760 NOK
Antall ansatte: 601
Etableringsdato: 25.05.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2,46%
Resultat  
  
9,95%
Egenkapital  
  
6,9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.294.435.000 1.263.405.000 1.210.367.000 862.694.000 823.855.000
Resultat: 234.228.000 213.027.000 220.783.000 107.857.000 28.107.000
Egenkapital: 251.098.000 234.898.000 185.213.000 139.005.000 122.819.000
Regnskap for IKM Testing As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.294.435.000 1.263.405.000 1.210.367.000 862.694.000 823.855.000
Driftskostnader -1.066.616.000 -1.045.031.000 -1.037.772.000 -741.367.000 -786.510.000
Driftsresultat 227.819.000 218.374.000 172.596.000 121.327.000 37.344.000
Finansinntekter 10.964.000 1.284.000 68.126.000 2.474.000 15.892.000
Finanskostnader -4.555.000 -6.631.000 -19.939.000 -15.944.000 -25.129.000
Finans 6.409.000 -5.347.000 48.187.000 -13.470.000 -9.237.000
Resultat før skatt 234.228.000 213.027.000 220.783.000 107.857.000 28.107.000
Skattekostnad -49.733.000 -47.446.000 -37.396.000 -28.133.000 -9.636.000
Årsresultat 184.495.000 165.581.000 183.387.000 79.724.000 18.471.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 244.331.000 186.683.000 180.740.000 164.730.000 159.412.000
Sum omløpsmidler 682.652.000 653.825.000 558.067.000 314.825.000 285.360.000
Sum eiendeler 926.983.000 840.508.000 738.807.000 479.555.000 444.772.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 251.098.000 234.898.000 185.213.000 139.005.000 122.819.000
Sum langsiktig gjeld 120.609.000 94.165.000 81.809.000 88.692.000 109.090.000
Sum kortsiktig gjeld 555.276.000 511.444.000 471.785.000 251.859.000 212.863.000
Sum gjeld og egenkapital 926.983.000 840.507.000 738.807.000 479.556.000 444.772.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.294.435.000 1.263.051.000 1.206.566.000 861.379.000 823.780.000
Andre inntekter 354.000 3.801.000 1.315.000 75.000
Driftsinntekter 1.294.435.000 1.263.405.000 1.210.367.000 862.694.000 823.855.000
Varekostnad -283.411.000 -273.155.000 -318.201.000 -169.045.000 -203.505.000
Lønninger -628.438.000 -608.592.000 -561.380.000 -421.388.000 -420.150.000
Avskrivning -41.275.000 -36.575.000 -35.497.000 -50.602.000 -66.816.000
Nedskrivning 0 -301.000 -2.859.000
Andre driftskostnader -113.492.000 -126.709.000 -122.694.000 -100.031.000 -93.180.000
Driftskostnader -1.066.616.000 -1.045.031.000 -1.037.772.000 -741.367.000 -786.510.000
Driftsresultat 227.819.000 218.374.000 172.596.000 121.327.000 37.344.000
Finansinntekter 10.964.000 1.284.000 68.126.000 2.474.000 15.892.000
Finanskostnader -4.555.000 -6.631.000 -19.939.000 -15.944.000 -25.129.000
Finans 6.409.000 -5.347.000 48.187.000 -13.470.000 -9.237.000
Konsernbidrag -248.528.000 -229.867.000 -97.074.000 -76.559.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 184.495.000 165.581.000 183.387.000 79.724.000 18.471.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.388.000 17.969.000 19.931.000 23.414.000 23.354.000
Fast eiendom 3.055.000 3.250.000 3.445.000 3.640.000 3.835.000
Maskiner anlegg 157.803.000 113.566.000 91.492.000 82.362.000 82.291.000
Driftsløsøre 12.840.000 13.092.000 13.395.000 15.923.000
Sum varige driftsmidler 160.858.000 129.655.000 108.029.000 99.397.000 102.049.000
Sum finansielle anleggsmidler 70.085.000 39.059.000 52.780.000 41.920.000 34.009.000
Sum anleggsmidler 244.331.000 186.683.000 180.740.000 164.730.000 159.412.000
Varebeholdning 37.696.000 35.125.000 30.774.000 23.547.000 21.321.000
Kundefordringer 174.592.000 310.737.000 224.588.000 108.028.000 142.249.000
Andre fordringer 459.017.000 5.758.000 5.629.000 25.678.000 3.571.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 30.000 13.000 18.000 1.975.000 4.499.000
Sum omløpsmidler 682.652.000 653.825.000 558.067.000 314.825.000 285.360.000
Sum eiendeler 926.983.000 840.508.000 738.807.000 479.555.000 444.772.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 251.098.000 234.898.000 185.213.000 139.005.000 122.819.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000
Gjeld til kredittinstitutt 302.450.000 280.356.000 128.039.000 92.285.000
Sum langsiktig gjeld 120.609.000 94.165.000 81.809.000 88.692.000 109.090.000
Leverandørgjeld 47.426.000 56.408.000 55.337.000 32.009.000 29.540.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 52.687.000 62.632.000 40.239.000 30.608.000 32.065.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 455.163.000 89.954.000 95.854.000 61.203.000 58.973.000
Sum kortsiktig gjeld 555.276.000 511.444.000 471.785.000 251.859.000 212.863.000
Sum gjeld og egenkapital 926.983.000 840.507.000 738.807.000 479.556.000 444.772.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 127.376.000 142.381.000 86.282.000 62.966.000 72.497.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2
Soliditet 27.1 27.9 25.1 2 27.6
Resultatgrad 17.6 17.3 14.3 14.1 4.5
Rentedekningsgrad 50.0 32.9 8.7 7.6 1.5
Gjeldsgrad 2.7 2.6 3 2.4 2.6
Total kapitalrentabilitet 25.8 26.1 32.6 25.8 1
Signatur
02.12.2022
STYRETS FORMANN ALENE OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.02.2013
Prokura ikke tildelt
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ståle KyllingstadStyreleder62
Erling Meinich-BacheStyremedlem56
Torbjørn Trovik MidthunStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ikm Gruppen As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00