Show-Teknikk AS
Juridisk navn:  Show-Teknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47479444
Ringeriksvein 20B Ringeriksvein 20B Fax:
3414 Lierstranda 3414 Lierstranda
Fylke: Kommune: www.show-teknikk.no
Viken Lier
Org.nr: 992952776
Aksjekapital: 2.422.273 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 01.08.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Steen & Jensen Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21,03%
Resultat  
  
582,59%
Egenkapital  
  
31,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.299.000 11.776.000 10.264.000 7.813.000 5.957.000
Resultat: 1.081.000 -224.000 466.000 229.000 394.000
Egenkapital: 2.452.000 1.867.000 2.091.000 1.704.000 1.495.000
Regnskap for Show-Teknikk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.299.000 11.776.000 10.264.000 7.813.000 5.957.000
Driftskostnader -8.181.000 -11.970.000 -9.790.000 -7.530.000 -5.518.000
Driftsresultat 1.118.000 -194.000 474.000 284.000 439.000
Finansinntekter 6.000 6.000 22.000 9.000 19.000
Finanskostnader -43.000 -37.000 -30.000 -63.000 -63.000
Finans -37.000 -31.000 -8.000 -54.000 -44.000
Resultat før skatt 1.081.000 -224.000 466.000 229.000 394.000
Skattekostnad -336.000 0 -79.000 -20.000 0
Årsresultat 745.000 -224.000 387.000 209.000 394.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.472.000 1.740.000 1.191.000 1.052.000 1.314.000
Sum omløpsmidler 3.884.000 2.625.000 2.272.000 2.136.000 2.035.000
Sum eiendeler 5.356.000 4.365.000 3.463.000 3.188.000 3.349.000
Sum opptjent egenkapital 759.000 174.000 398.000 11.000 -198.000
Sum egenkapital 2.452.000 1.867.000 2.091.000 1.704.000 1.495.000
Sum langsiktig gjeld 611.000 732.000 101.000 153.000 198.000
Sum kortsiktig gjeld 2.293.000 1.767.000 1.271.000 1.331.000 1.657.000
Sum gjeld og egenkapital 5.356.000 4.366.000 3.463.000 3.188.000 3.350.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.612.000 11.773.000 10.206.000 7.871.000 5.957.000
Andre inntekter 2.687.000 3.000 58.000 -58.000 0
Driftsinntekter 9.299.000 11.776.000 10.264.000 7.813.000 5.957.000
Varekostnad -1.034.000 -3.471.000 -2.408.000 -1.737.000 -952.000
Lønninger -3.251.000 -4.785.000 -4.410.000 -2.854.000 -2.110.000
Avskrivning -550.000 -481.000 -325.000 -274.000 -220.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.346.000 -3.233.000 -2.647.000 -2.665.000 -2.236.000
Driftskostnader -8.181.000 -11.970.000 -9.790.000 -7.530.000 -5.518.000
Driftsresultat 1.118.000 -194.000 474.000 284.000 439.000
Finansinntekter 6.000 6.000 22.000 9.000 19.000
Finanskostnader -43.000 -37.000 -30.000 -63.000 -63.000
Finans -37.000 -31.000 -8.000 -54.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -160.000 0 0 0 0
Årsresultat 745.000 -224.000 387.000 209.000 394.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.277.000 1.521.000 919.000 789.000 925.000
Sum varige driftsmidler 1.277.000 1.521.000 919.000 789.000 925.000
Sum finansielle anleggsmidler 195.000 218.000 273.000 264.000 389.000
Sum anleggsmidler 1.472.000 1.740.000 1.191.000 1.052.000 1.314.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.080.000 1.709.000 1.640.000 1.573.000 1.201.000
Andre fordringer 581.000 187.000 158.000 158.000 207.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.222.000 730.000 473.000 405.000 627.000
Sum omløpsmidler 3.884.000 2.625.000 2.272.000 2.136.000 2.035.000
Sum eiendeler 5.356.000 4.365.000 3.463.000 3.188.000 3.349.000
Sum opptjent egenkapital 759.000 174.000 398.000 11.000 -198.000
Sum egenkapital 2.452.000 1.867.000 2.091.000 1.704.000 1.495.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 611.000 732.000 101.000 153.000 198.000
Leverandørgjeld 669.000 742.000 423.000 302.000 860.000
Betalbar skatt 336.000 0 79.000 20.000 0
Skyldig offentlige avgifter 299.000 628.000 380.000 296.000 320.000
Utbytte -160.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 830.000 397.000 389.000 713.000 477.000
Sum kortsiktig gjeld 2.293.000 1.767.000 1.271.000 1.331.000 1.657.000
Sum gjeld og egenkapital 5.356.000 4.366.000 3.463.000 3.188.000 3.350.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.591.000 858.000 1.001.000 805.000 378.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.8 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 1.8 1.6 1.2
Soliditet 45.8 42.8 60.4 53.5 44.6
Resultatgrad 12.0 -1.6 4.6 3.6 7.4
Rentedekningsgrad 26.0 -5.2 15.8 4.5 7
Gjeldsgrad 1.2 1.3 0.7 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 21.0 -4.3 14.3 9.2 13.7
Signatur
05.05.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Stig Øye VikestrandStyreleder43
Espen Andreas AndersenStyremedlem41
Michel TverbergStyremedlem36
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Show-Teknikk Event As6.11 
Stig Øye Vikestrand44.7143
Espen Andreas Andersen43.0741
Michel Tverberg6.1036
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00