Aktiv Fotklinikk
Juridisk navn:  Aktiv Fotklinikk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90686413
Litleholten 18 Litleholten 18 Fax:
5239 Rådal 5239 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 993025356
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 03.09.2008
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Paradis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
21,89%
Resultat  
  
60,53%
Egenkapital  
  
-35,71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.069.000 877.000 939.000 875.000 767.000
Resultat: -15.000 -38.000 -44.000 73.000 -47.000
Egenkapital: -57.000 -42.000 -4.000 40.000 -24.000
Regnskap for Aktiv Fotklinikk
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.069.000 877.000 939.000 875.000 767.000
Driftskostnader -1.084.000 -914.000 -983.000 -803.000 -815.000
Driftsresultat -15.000 -38.000 -44.000 72.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -15.000 -38.000 -44.000 73.000 -47.000
Skattekostnad 0 -9.000 0
Årsresultat -15.000 -38.000 -44.000 64.000 -47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 0 0 13.000
Sum omløpsmidler 112.000 119.000 171.000 207.000 101.000
Sum eiendeler 127.000 119.000 171.000 207.000 114.000
Sum opptjent egenkapital -57.000 -42.000 -4.000 40.000 -24.000
Sum egenkapital -57.000 -42.000 -4.000 40.000 -24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 184.000 161.000 175.000 167.000 138.000
Sum gjeld og egenkapital 127.000 119.000 171.000 207.000 114.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.069.000 860.000 939.000 875.000 767.000
Andre inntekter 17.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.069.000 877.000 939.000 875.000 767.000
Varekostnad -29.000 -32.000 -37.000 -38.000 -61.000
Lønninger -846.000 -630.000 -770.000 -565.000 -541.000
Avskrivning -4.000 0 -13.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -205.000 -252.000 -176.000 -187.000 -203.000
Driftskostnader -1.084.000 -914.000 -983.000 -803.000 -815.000
Driftsresultat -15.000 -38.000 -44.000 72.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -15.000 -38.000 -44.000 64.000 -47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 0 0 13.000
Sum varige driftsmidler 15.000 0 0 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 0 0 13.000
Varebeholdning 44.000 42.000 42.000 38.000 45.000
Kundefordringer 11.000 61.000 54.000 17.000
Andre fordringer 38.000 37.000 42.000 14.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 20.000 41.000 26.000 102.000 38.000
Sum omløpsmidler 112.000 119.000 171.000 207.000 101.000
Sum eiendeler 127.000 119.000 171.000 207.000 114.000
Sum opptjent egenkapital -57.000 -42.000 -4.000 40.000 -24.000
Sum egenkapital -57.000 -42.000 -4.000 40.000 -24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 3.000 2.000 4.000 1.000
Betalbar skatt 0 9.000 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 9.000 11.000 8.000 6.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 168.000 149.000 163.000 146.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 184.000 161.000 175.000 167.000 138.000
Sum gjeld og egenkapital 127.000 119.000 171.000 207.000 114.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -72.000 -42.000 -4.000 40.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 1 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.7 1 0.4
Soliditet -44.9 -35.3 -2.3 19.3 -21.1
Resultatgrad -1.4 -4.3 -4.7 8.2 -6.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.2 -3.8 -43.8 4.2 -5.8
Total kapitalrentabilitet -11.8 -31.9 -25.7 34.8 -41.2
Signatur
04.09.2008
CHRISTINA SCHJØTT HANNEVIG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Christina Schjøtt HannevigStyreleder62
Thony HannevigVaramedlem67
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00