Kjell Myhrer Transport AS
Juridisk navn:  Kjell Myhrer Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90825330
Sulerudveien 92 Sulerudveien 92 Fax:
1914 Ytre Enebakk 1914 Ytre Enebakk
Fylke: Kommune:
Viken Enebakk
Org.nr: 964685789
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.07.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Nordstrand Revisjon AS
Regnskapsfører: Ace Regnskap & Eiendom As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,73%
Resultat  
  
241,01%
Egenkapital  
  
129,07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.473.000 1.499.000 1.188.000 1.152.000 1.162.000
Resultat: 607.000 178.000 24.000 -43.000 147.000
Egenkapital: 662.000 289.000 249.000 232.000 265.000
Regnskap for Kjell Myhrer Transport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.473.000 1.499.000 1.188.000 1.152.000 1.162.000
Driftskostnader -862.000 -1.312.000 -1.150.000 -1.177.000 -990.000
Driftsresultat 610.000 186.000 38.000 -24.000 171.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -8.000 -14.000 -19.000 -25.000
Finans -3.000 -8.000 -14.000 -19.000 -25.000
Resultat før skatt 607.000 178.000 24.000 -43.000 147.000
Skattekostnad -134.000 -39.000 -7.000 10.000 -36.000
Årsresultat 474.000 139.000 18.000 -33.000 110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.000 172.000 350.000 537.000 733.000
Sum omløpsmidler 1.149.000 718.000 352.000 318.000 350.000
Sum eiendeler 1.201.000 890.000 702.000 855.000 1.083.000
Sum opptjent egenkapital 562.000 189.000 149.000 132.000 165.000
Sum egenkapital 662.000 289.000 249.000 232.000 265.000
Sum langsiktig gjeld 105.000 245.000 385.000 531.000
Sum kortsiktig gjeld 539.000 497.000 208.000 239.000 288.000
Sum gjeld og egenkapital 1.201.000 891.000 702.000 856.000 1.084.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.473.000 1.499.000 1.188.000 1.152.000 1.162.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.473.000 1.499.000 1.188.000 1.152.000 1.162.000
Varekostnad -9.000 0 0 0 0
Lønninger -327.000 -720.000 -629.000 -656.000 -527.000
Avskrivning -133.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -393.000 -392.000 -321.000 -321.000 -263.000
Driftskostnader -862.000 -1.312.000 -1.150.000 -1.177.000 -990.000
Driftsresultat 610.000 186.000 38.000 -24.000 171.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -8.000 -14.000 -19.000 -25.000
Finans -3.000 -8.000 -14.000 -19.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -100.000 0 0 -100.000
Årsresultat 474.000 139.000 18.000 -33.000 110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 52.000 39.000 17.000 4.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 133.000 333.000 533.000 733.000
Sum varige driftsmidler 133.000 333.000 533.000 733.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 52.000 172.000 350.000 537.000 733.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 135.000 132.000 21.000 96.000 91.000
Andre fordringer 0 0 0 47.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.014.000 586.000 331.000 222.000 212.000
Sum omløpsmidler 1.149.000 718.000 352.000 318.000 350.000
Sum eiendeler 1.201.000 890.000 702.000 855.000 1.083.000
Sum opptjent egenkapital 562.000 189.000 149.000 132.000 165.000
Sum egenkapital 662.000 289.000 249.000 232.000 265.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 105.000 245.000 385.000 531.000
Leverandørgjeld 9.000 0 0 29.000 0
Betalbar skatt 147.000 62.000 19.000 0 37.000
Skyldig offentlige avgifter 129.000 110.000 101.000 116.000 76.000
Utbytte -100.000 -100.000 0 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 154.000 225.000 88.000 94.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 539.000 497.000 208.000 239.000 288.000
Sum gjeld og egenkapital 1.201.000 891.000 702.000 856.000 1.084.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 610.000 221.000 144.000 79.000 62.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.4 1.7 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 2.1 1.4 1.7 1.3 1.2
Soliditet 55.1 32.4 35.5 27.1 24.4
Resultatgrad 41.4 12.4 3.2 -2.1 14.7
Rentedekningsgrad 203.3 23.3 2.7 -1.3 6.8
Gjeldsgrad 0.8 2.1 1.8 2.7 3.1
Total kapitalrentabilitet 50.8 20.9 5.4 -2.8 15.8
Prokurister
24.12.2021
Prokura hver for seg
Myhrer Kjell Magnar
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell Magnar MyhrerStyreleder69
Cathrine HaalandVaramedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kjell Magnar Myhrer100.0069
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00