Kondatex Service AS
Juridisk navn:  Kondatex Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22720112
Haslevollen 3 E Haslevollen 3 E Fax:
0579 Oslo 579 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993217387
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 15.10.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Merkantil Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-40,76%
Resultat  
  
108,51%
Egenkapital  
  
42,1%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 14.245.000 24.047.000 8.581.000 7.476.000 6.879.000
Resultat: 5.584.000 2.678.000 865.000 2.202.000 1.927.000
Egenkapital: 14.700.000 10.345.000 8.258.000 7.584.000 5.891.000
Regnskap for Kondatex Service AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 14.245.000 24.047.000 8.581.000 7.476.000 6.879.000
Driftskostnader -8.626.000 -21.296.000 -7.719.000 -5.290.000 -4.978.000
Driftsresultat 5.619.000 2.750.000 862.000 2.186.000 1.901.000
Finansinntekter 9.000 97.000 37.000 31.000 38.000
Finanskostnader -45.000 -169.000 -34.000 -14.000 -12.000
Finans -36.000 -72.000 3.000 17.000 26.000
Resultat før skatt 5.584.000 2.678.000 865.000 2.202.000 1.927.000
Skattekostnad -1.229.000 -590.000 -191.000 -509.000 -461.000
Årsresultat 4.354.000 2.088.000 674.000 1.694.000 1.466.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 327.000 387.000 377.000 136.000 170.000
Sum omløpsmidler 16.613.000 14.445.000 8.950.000 8.966.000 6.731.000
Sum eiendeler 16.940.000 14.832.000 9.327.000 9.102.000 6.901.000
Sum opptjent egenkapital 14.549.000 10.194.000 8.107.000 7.433.000 5.740.000
Sum egenkapital 14.700.000 10.345.000 8.258.000 7.584.000 5.891.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 17.000 16.000 8.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 2.223.000 4.469.000 1.054.000 1.510.000 1.003.000
Sum gjeld og egenkapital 16.940.000 14.831.000 9.328.000 9.102.000 6.902.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.245.000 24.047.000 8.581.000 7.476.000 6.879.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 14.245.000 24.047.000 8.581.000 7.476.000 6.879.000
Varekostnad -5.931.000 -18.823.000 -5.069.000 -3.239.000 -2.890.000
Lønninger -1.875.000 -1.832.000 -1.992.000 -1.414.000 -1.503.000
Avskrivning -88.000 -78.000 -32.000 -34.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -732.000 -563.000 -626.000 -603.000 -571.000
Driftskostnader -8.626.000 -21.296.000 -7.719.000 -5.290.000 -4.978.000
Driftsresultat 5.619.000 2.750.000 862.000 2.186.000 1.901.000
Finansinntekter 9.000 97.000 37.000 31.000 38.000
Finanskostnader -45.000 -169.000 -34.000 -14.000 -12.000
Finans -36.000 -72.000 3.000 17.000 26.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.500.000
Årsresultat 4.354.000 2.088.000 674.000 1.694.000 1.466.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 58.000 79.000 24.000 10.000 12.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 269.000 309.000 354.000 127.000 158.000
Sum varige driftsmidler 327.000 387.000 377.000 136.000 170.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 327.000 387.000 377.000 136.000 170.000
Varebeholdning 2.459.000 1.003.000 690.000 750.000 758.000
Kundefordringer 736.000 4.126.000 397.000 166.000 213.000
Andre fordringer 21.000 20.000 15.000 24.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 13.397.000 9.296.000 7.848.000 8.026.000 5.741.000
Sum omløpsmidler 16.613.000 14.445.000 8.950.000 8.966.000 6.731.000
Sum eiendeler 16.940.000 14.832.000 9.327.000 9.102.000 6.901.000
Sum opptjent egenkapital 14.549.000 10.194.000 8.107.000 7.433.000 5.740.000
Sum egenkapital 14.700.000 10.345.000 8.258.000 7.584.000 5.891.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 17.000 16.000 8.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.000 17.000 16.000 8.000 8.000
Leverandørgjeld 119.000 235.000 6.000 51.000 26.000
Betalbar skatt 1.230.000 589.000 183.000 508.000 457.000
Skyldig offentlige avgifter 674.000 1.220.000 455.000 786.000 239.000
Utbytte 0 0 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 201.000 2.426.000 410.000 165.000 282.000
Sum kortsiktig gjeld 2.223.000 4.469.000 1.054.000 1.510.000 1.003.000
Sum gjeld og egenkapital 16.940.000 14.831.000 9.328.000 9.102.000 6.902.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.390.000 9.976.000 7.896.000 7.456.000 5.728.000
Likviditetsgrad 1 7.5 3.2 8.5 5.9 6
Likviditetsgrad 2 6.4 3.0 7.8 5.4 6
Soliditet 86.8 69.8 88.5 83.3 85.4
Resultatgrad 39.4 11.4 1 29.2 27.6
Rentedekningsgrad 124.9 16.3 25.4 156.1 158.4
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 33.2 19.2 9.6 24.4 28.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Einar ErikssonStyreleder77
Per-Eivind ErikssonVaramedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00