Telemark Park & Hageanlegg As
Juridisk navn:  Telemark Park & Hageanlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35501530
Århusvegen 211 Århusvegen 211 Fax: 35911830
3721 Skien 3721 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 993213896
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 03.10.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Vest Telemark AS
Regnskapsfører: Agil Kompetanse As
Utvikling:
Omsetning  
  
12%
Resultat  
  
24,74%
Egenkapital  
  
-28,06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 33.962.000 30.322.000 29.800.000 22.552.000 16.873.000
Resultat: 1.951.000 1.564.000 1.742.000 1.658.000 -247.000
Egenkapital: 2.764.000 3.842.000 2.923.000 2.394.000 1.632.000
Regnskap for Telemark Park & Hageanlegg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 33.962.000 30.322.000 29.800.000 22.552.000 16.873.000
Driftskostnader -31.878.000 -28.597.000 -27.908.000 -20.742.000 -16.953.000
Driftsresultat 2.083.000 1.724.000 1.893.000 1.812.000 -80.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -135.000 -162.000 -154.000 -155.000 -168.000
Finans -132.000 -159.000 -152.000 -154.000 -167.000
Resultat før skatt 1.951.000 1.564.000 1.742.000 1.658.000 -247.000
Skattekostnad -429.000 -345.000 -393.000 -396.000 68.000
Årsresultat 1.522.000 1.219.000 1.348.000 1.262.000 -179.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.168.000 5.278.000 5.149.000 4.694.000 5.382.000
Sum omløpsmidler 8.811.000 8.126.000 5.766.000 5.605.000 1.757.000
Sum eiendeler 13.979.000 13.404.000 10.915.000 10.299.000 7.139.000
Sum opptjent egenkapital 2.507.000 3.585.000 2.666.000 2.137.000 1.375.000
Sum egenkapital 2.764.000 3.842.000 2.923.000 2.394.000 1.632.000
Sum langsiktig gjeld 1.813.000 2.266.000 2.794.000 3.655.000 4.151.000
Sum kortsiktig gjeld 9.403.000 7.295.000 5.198.000 4.250.000 1.356.000
Sum gjeld og egenkapital 13.980.000 13.403.000 10.915.000 10.299.000 7.139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.269.000 29.909.000 29.652.000 22.329.000 16.873.000
Andre inntekter 692.000 413.000 149.000 223.000 0
Driftsinntekter 33.962.000 30.322.000 29.800.000 22.552.000 16.873.000
Varekostnad -15.628.000 -12.764.000 -13.402.000 -9.246.000 -6.829.000
Lønninger -10.900.000 -10.747.000 -9.696.000 -7.524.000 -6.450.000
Avskrivning -456.000 -590.000 -680.000 -679.000 -639.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.894.000 -4.496.000 -4.130.000 -3.293.000 -3.035.000
Driftskostnader -31.878.000 -28.597.000 -27.908.000 -20.742.000 -16.953.000
Driftsresultat 2.083.000 1.724.000 1.893.000 1.812.000 -80.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -135.000 -162.000 -154.000 -155.000 -168.000
Finans -132.000 -159.000 -152.000 -154.000 -167.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.600.000 -300.000 -820.000 -500.000 0
Årsresultat 1.522.000 1.219.000 1.348.000 1.262.000 -179.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.929.000 3.042.000 2.957.000 2.683.000 2.771.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.195.000 1.444.000 1.574.000 1.689.000 2.261.000
Sum varige driftsmidler 4.124.000 4.486.000 4.531.000 4.372.000 5.031.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.045.000 792.000 617.000 322.000 351.000
Sum anleggsmidler 5.168.000 5.278.000 5.149.000 4.694.000 5.382.000
Varebeholdning 0 198.000 150.000 217.000
Kundefordringer 5.223.000 2.293.000 4.381.000 3.316.000 1.081.000
Andre fordringer 507.000 1.409.000 416.000 285.000 215.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.082.000 4.424.000 772.000 1.854.000 245.000
Sum omløpsmidler 8.811.000 8.126.000 5.766.000 5.605.000 1.757.000
Sum eiendeler 13.979.000 13.404.000 10.915.000 10.299.000 7.139.000
Sum opptjent egenkapital 2.507.000 3.585.000 2.666.000 2.137.000 1.375.000
Sum egenkapital 2.764.000 3.842.000 2.923.000 2.394.000 1.632.000
Sum avsetninger til forpliktelser 284.000 201.000 171.000 216.000 213.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.813.000 2.266.000 2.794.000 3.655.000 4.151.000
Leverandørgjeld 3.302.000 1.737.000 1.129.000 776.000 215.000
Betalbar skatt 347.000 315.000 438.000 394.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.369.000 1.728.000 1.402.000 1.112.000 629.000
Utbytte -2.600.000 -300.000 -820.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.785.000 3.315.000 1.409.000 1.468.000 511.000
Sum kortsiktig gjeld 9.403.000 7.295.000 5.198.000 4.250.000 1.356.000
Sum gjeld og egenkapital 13.980.000 13.403.000 10.915.000 10.299.000 7.139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -592.000 831.000 568.000 1.355.000 401.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 1.1 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 1.1 1.3 1.1
Soliditet 19.8 28.7 26.8 23.2 22.9
Resultatgrad 6.1 5.7 6.4 8 -0.5
Rentedekningsgrad 15.4 10.6 12.3 11.7 -0.5
Gjeldsgrad 4.1 2.5 2.7 3.3 3.4
Total kapitalrentabilitet 14.9 12.9 17.4 17.6 -1.1
Signatur
18.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
BORGERSEN PETER
Prokurister
18.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Peter BorgersenStyreleder57
Thomas FidjelandStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Thomas Fidjeland10.0045
P.Borgersen Invest As90.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00