Vest Supply AS
Juridisk navn:  Vest Supply AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71565454
Postboks 2234 Løkkemyra Industriveien 13 Fax: 71565471
6503 Kristiansund N 6517 Kristiansund N
Fylke: Kommune: www.vestsupply.no/
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 964750505
Aksjekapital: 281.820 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 07.07.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Ok-Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
18,85%
Resultat  
  
196,91%
Egenkapital  
  
5,36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 71.157.000 59.873.000 61.848.000 43.915.000 51.690.000
Resultat: 3.560.000 1.199.000 1.378.000 -718.000 652.000
Egenkapital: 15.220.000 14.446.000 14.188.000 13.906.000 14.509.000
Regnskap for Vest Supply AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 71.157.000 59.873.000 61.848.000 43.915.000 51.690.000
Driftskostnader -67.592.000 -58.784.000 -60.487.000 -44.577.000 -51.095.000
Driftsresultat 3.567.000 1.090.000 1.361.000 -662.000 595.000
Finansinntekter 3.000 130.000 83.000 -52.000 60.000
Finanskostnader -11.000 -20.000 -67.000 -4.000 -3.000
Finans -8.000 110.000 16.000 -56.000 57.000
Resultat før skatt 3.560.000 1.199.000 1.378.000 -718.000 652.000
Skattekostnad -786.000 -241.000 -296.000 115.000 -176.000
Årsresultat 2.774.000 959.000 1.082.000 -603.000 476.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.010.000 955.000 1.282.000 3.745.000 3.831.000
Sum omløpsmidler 25.290.000 21.791.000 20.369.000 15.613.000 16.848.000
Sum eiendeler 26.300.000 22.746.000 21.651.000 19.358.000 20.679.000
Sum opptjent egenkapital 13.525.000 12.751.000 12.492.000 12.210.000 12.814.000
Sum egenkapital 15.220.000 14.446.000 14.188.000 13.906.000 14.509.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.079.000 8.300.000 7.463.000 5.452.000 6.170.000
Sum gjeld og egenkapital 26.299.000 22.746.000 21.650.000 19.357.000 20.679.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.650.000 59.520.000 61.399.000 43.476.000 51.307.000
Andre inntekter 507.000 354.000 449.000 438.000 383.000
Driftsinntekter 71.157.000 59.873.000 61.848.000 43.915.000 51.690.000
Varekostnad -49.171.000 -42.501.000 -44.829.000 -31.364.000 -38.226.000
Lønninger -12.331.000 -11.356.000 -10.535.000 -8.453.000 -8.051.000
Avskrivning -313.000 -285.000 -290.000 -351.000 -392.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.777.000 -4.642.000 -4.833.000 -4.409.000 -4.426.000
Driftskostnader -67.592.000 -58.784.000 -60.487.000 -44.577.000 -51.095.000
Driftsresultat 3.567.000 1.090.000 1.361.000 -662.000 595.000
Finansinntekter 3.000 130.000 83.000 -52.000 60.000
Finanskostnader -11.000 -20.000 -67.000 -4.000 -3.000
Finans -8.000 110.000 16.000 -56.000 57.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -700.000 -800.000 0 0
Årsresultat 2.774.000 959.000 1.082.000 -603.000 476.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 419.000 491.000 809.000 1.193.000 1.188.000
Fast eiendom 0 0 0 73.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 563.000 436.000 445.000 582.000 538.000
Sum varige driftsmidler 563.000 436.000 445.000 582.000 611.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.000 28.000 28.000 1.970.000 2.032.000
Sum anleggsmidler 1.010.000 955.000 1.282.000 3.745.000 3.831.000
Varebeholdning 13.129.000 10.414.000 8.620.000 7.988.000 7.125.000
Kundefordringer 8.498.000 6.192.000 5.624.000 4.721.000 4.501.000
Andre fordringer 1.735.000 1.609.000 2.372.000 1.653.000 422.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.863.000 3.577.000 3.724.000 1.251.000 4.800.000
Sum omløpsmidler 25.290.000 21.791.000 20.369.000 15.613.000 16.848.000
Sum eiendeler 26.300.000 22.746.000 21.651.000 19.358.000 20.679.000
Sum opptjent egenkapital 13.525.000 12.751.000 12.492.000 12.210.000 12.814.000
Sum egenkapital 15.220.000 14.446.000 14.188.000 13.906.000 14.509.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.049.000 5.586.000 4.830.000 4.022.000 4.676.000
Betalbar skatt 802.000 12.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 409.000 377.000 351.000 301.000 264.000
Utbytte -2.000.000 -700.000 -800.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.819.000 1.624.000 1.482.000 1.129.000 1.230.000
Sum kortsiktig gjeld 11.079.000 8.300.000 7.463.000 5.452.000 6.170.000
Sum gjeld og egenkapital 26.299.000 22.746.000 21.650.000 19.357.000 20.679.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.211.000 13.491.000 12.906.000 10.161.000 10.678.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.6 2.7 2.9 2.7
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 1.6 1.4 1.6
Soliditet 57.9 63.5 65.5 71.8 70.2
Resultatgrad 5.0 1.8 2.2 -1.5 1.2
Rentedekningsgrad 324.3 54.5 20.3 -165.5 198.3
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 13.6 5.4 6.7 -3.7 3.2
Signatur
28.10.2022
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.10.2022
Prokura hver for seg
Gjøstøl Monica
Prokura hver for seg
Gjøstøl Kjell Ivar
Prokura hver for seg
Gjøstøl Strømskag Ivar Jorulf
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell Ivar GjøstølStyreleder53
Marianne GjøstølStyremedlem56
Monica GjøstølStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mag Invest As16.66 
Kig Invest As66.66 
Mgj Invest As16.66 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00