Kjellebakken Samdrift DA
Juridisk navn:  Kjellebakken Samdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91137142
Postvegen 313 Postvegen 313 Fax:
4353 Klepp Stasjon 4353 Klepp Stasjon
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 993339261
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 17.11.2008
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-0,39%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-29,44%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2018
Omsetning: 5.880.000 5.903.000 6.023.000
Resultat: 0 0 0
Egenkapital: 925.000 1.311.000 1.405.000
Regnskap for Kjellebakken Samdrift DA
Resultat 2021 2020 2018
Driftsinntekter 5.880.000 5.903.000 6.023.000
Driftskostnader -5.872.000 -2.726.000 -6.025.000
Driftsresultat 8.000 -4.000 -2.000
Finansinntekter 9.000 11.000 10.000
Finanskostnader -18.000 -7.000 -8.000
Finans -9.000 4.000 2.000
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 2.000 15.000
Sum omløpsmidler 2.096.000 1.981.000 1.925.000
Sum eiendeler 2.114.000 1.983.000 1.940.000
Sum opptjent egenkapital 925.000 1.311.000 1.405.000
Sum egenkapital 925.000 1.311.000 1.405.000
Sum langsiktig gjeld 85.000 85.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 1.104.000 588.000 450.000
Sum gjeld og egenkapital 2.114.000 1.984.000 1.940.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.011.000 5.050.000 5.263.000
Andre inntekter 869.000 853.000 761.000
Driftsinntekter 5.880.000 5.903.000 6.023.000
Varekostnad -1.587.000 -1.837.000 -2.583.000
Lønninger -1.062.000 -889.000 -832.000
Avskrivning -4.000 -3.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -3.219.000 -2.607.000
Driftskostnader -5.872.000 -2.726.000 -6.025.000
Driftsresultat 8.000 -4.000 -2.000
Finansinntekter 9.000 11.000 10.000
Finanskostnader -18.000 -7.000 -8.000
Finans -9.000 4.000 2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 16.000 13.000
Sum varige driftsmidler 16.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 2.000
Sum anleggsmidler 18.000 2.000 15.000
Varebeholdning 1.738.000 1.460.000 1.233.000
Kundefordringer 353.000 479.000 687.000
Andre fordringer 37.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 6.000 4.000 4.000
Sum omløpsmidler 2.096.000 1.981.000 1.925.000
Sum eiendeler 2.114.000 1.983.000 1.940.000
Sum opptjent egenkapital 925.000 1.311.000 1.405.000
Sum egenkapital 925.000 1.311.000 1.405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 761.000 409.000 57.000
Sum langsiktig gjeld 85.000 85.000 85.000
Leverandørgjeld 297.000 136.000 261.000
Betalbar skatt 6.000 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 5.000 85.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 33.000 48.000
Sum kortsiktig gjeld 1.104.000 588.000 450.000
Sum gjeld og egenkapital 2.114.000 1.984.000 1.940.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 992.000 1.393.000 1.475.000
Likviditetsgrad 1 1.9 3.4 4.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.9 1.5
Soliditet 43.8 66.1 72.4
Resultatgrad 0.1 -0.1 -
Rentedekningsgrad 0.4 -0.6 -0.3
Gjeldsgrad 1.3 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.8 0.4 0.4
Signatur
30.03.2011
DELTAKARANE I FELLESSKAP.
Prokurister
30.03.2011
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00