Norsk Agurk AS
Juridisk navn:  Norsk Agurk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45269960
Sentrumsvegen 45 Sentrumsvegen 45 Fax:
4050 Sola 4050 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 993451967
Aksjekapital: 4.050.000 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 27.11.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5,42%
Resultat  
  
-58,5%
Egenkapital  
  
-2%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 54.346.000 51.551.000 34.585.000 32.159.000 30.164.000
Resultat: 3.791.000 9.134.000 1.292.000 874.000 -327.000
Egenkapital: 9.456.000 9.649.000 3.305.000 2.297.000 1.633.000
Regnskap for Norsk Agurk AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 54.346.000 51.551.000 34.585.000 32.159.000 30.164.000
Driftskostnader -50.603.000 -42.385.000 -33.147.000 -31.193.000 -30.400.000
Driftsresultat 3.743.000 9.167.000 1.438.000 966.000 -235.000
Finansinntekter 49.000 54.000 41.000 50.000 66.000
Finanskostnader -1.000 -86.000 -187.000 -142.000 -158.000
Finans 48.000 -32.000 -146.000 -92.000 -92.000
Resultat før skatt 3.791.000 9.134.000 1.292.000 874.000 -327.000
Skattekostnad -834.000 -2.010.000 -284.000 -224.000 47.000
Årsresultat 2.956.000 7.125.000 1.008.000 651.000 -280.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.728.000 5.125.000 2.685.000 3.047.000 2.359.000
Sum omløpsmidler 15.496.000 13.553.000 3.949.000 3.339.000 4.530.000
Sum eiendeler 21.224.000 18.678.000 6.634.000 6.386.000 6.889.000
Sum opptjent egenkapital 5.406.000 5.599.000 -745.000 -1.753.000 -2.417.000
Sum egenkapital 9.456.000 9.649.000 3.305.000 2.297.000 1.633.000
Sum langsiktig gjeld 54.000 55.000 0 0 27.000
Sum kortsiktig gjeld 11.715.000 8.974.000 3.329.000 4.089.000 5.229.000
Sum gjeld og egenkapital 21.225.000 18.678.000 6.634.000 6.386.000 6.889.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.459.000 50.688.000 33.946.000 31.546.000 29.410.000
Andre inntekter 886.000 863.000 639.000 613.000 754.000
Driftsinntekter 54.346.000 51.551.000 34.585.000 32.159.000 30.164.000
Varekostnad -10.427.000 -9.708.000 -6.912.000 -6.445.000 -7.296.000
Lønninger -12.285.000 -10.489.000 -7.882.000 -7.163.000 -7.667.000
Avskrivning -529.000 -340.000 -274.000 -273.000 -226.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -28.331.000 -23.005.000 -17.815.000 -17.589.000 -15.115.000
Driftskostnader -50.603.000 -42.385.000 -33.147.000 -31.193.000 -30.400.000
Driftsresultat 3.743.000 9.167.000 1.438.000 966.000 -235.000
Finansinntekter 49.000 54.000 41.000 50.000 66.000
Finanskostnader -1.000 -86.000 -187.000 -142.000 -158.000
Finans 48.000 -32.000 -146.000 -92.000 -92.000
Konsernbidrag -780.000 0 0 0
Utbytte -3.150.000 0 0 0
Årsresultat 2.956.000 7.125.000 1.008.000 651.000 -280.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 195.000 479.000 703.000
Fast eiendom 4.275.000 3.750.000 1.793.000 1.886.000 969.000
Maskiner anlegg 1.384.000 1.273.000 558.000 647.000 600.000
Driftsløsøre 67.000 102.000 138.000 35.000 87.000
Sum varige driftsmidler 5.726.000 5.125.000 2.490.000 2.568.000 1.656.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.728.000 5.125.000 2.685.000 3.047.000 2.359.000
Varebeholdning 4.050.000 2.623.000 1.038.000 1.375.000 954.000
Kundefordringer 5.491.000 4.327.000 306.000 352.000 2.960.000
Andre fordringer 4.173.000 1.810.000 2.517.000 1.555.000 535.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 473.000 4.793.000 88.000 58.000 81.000
Sum omløpsmidler 15.496.000 13.553.000 3.949.000 3.339.000 4.530.000
Sum eiendeler 21.224.000 18.678.000 6.634.000 6.386.000 6.889.000
Sum opptjent egenkapital 5.406.000 5.599.000 -745.000 -1.753.000 -2.417.000
Sum egenkapital 9.456.000 9.649.000 3.305.000 2.297.000 1.633.000
Sum avsetninger til forpliktelser 54.000 55.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 227.000 1.000.000 1.232.000 2.673.000 2.323.000
Sum langsiktig gjeld 54.000 55.000 0 0 27.000
Leverandørgjeld 2.312.000 4.186.000 1.775.000 721.000 2.446.000
Betalbar skatt 836.000 1.539.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 811.000 842.000 89.000 184.000 265.000
Utbytte -3.150.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.378.000 1.406.000 234.000 512.000 195.000
Sum kortsiktig gjeld 11.715.000 8.974.000 3.329.000 4.089.000 5.229.000
Sum gjeld og egenkapital 21.225.000 18.678.000 6.634.000 6.386.000 6.889.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.781.000 4.579.000 620.000 -750.000 -699.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.2 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2 0.9 0.5 0.7
Soliditet 44.6 51.7 49.8 3 23.7
Resultatgrad 6.9 17.8 4.2 3 -0.8
Rentedekningsgrad 3.743.0 106.6 7.7 6.8 -1.5
Gjeldsgrad 1.2 0.9 1 1.8 3.2
Total kapitalrentabilitet 17.9 49.4 22.3 15.9 -2.5
Signatur
28.03.2023
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.03.2023
Styret kan meddele prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Aslaug JoaStyreleder44
Arne JoaStyremedlem68
Sigrun JoaStyremedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Norsk Agurk Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00