Pallepartner
Juridisk navn:  Pallepartner
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93044360
Bjørnåsveien 6 Bjørnåsveien 6 Fax:
1596 Moss 1596 Moss
Fylke: Kommune: www.pallepartner.no
Viken Moss
Org.nr: 993408700
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 07.01.2009
Foretakstype: NUF
Revisor: Velle Revisjon AS
Regnskapsfører: Lou Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
15,24%
Resultat  
  
-6,9%
Egenkapital  
  
28,63%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 18.326.000 15.902.000 13.968.000 11.658.000 11.852.000
Resultat: 4.280.000 4.597.000 2.331.000 1.450.000 863.000
Egenkapital: 2.844.000 2.211.000 1.267.000 951.000 925.000
Regnskap for Pallepartner
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 18.326.000 15.902.000 13.968.000 11.658.000 11.852.000
Driftskostnader -14.041.000 -11.301.000 -11.637.000 -10.209.000 -10.950.000
Driftsresultat 4.284.000 4.601.000 2.331.000 1.449.000 901.000
Finansinntekter 3.000 1.000 2.000 3.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -5.000 -2.000 -2.000 -40.000
Finans -5.000 -4.000 1.000 -39.000
Resultat før skatt 4.280.000 4.597.000 2.331.000 1.450.000 863.000
Skattekostnad -947.000 -1.018.000 -520.000 -324.000 -199.000
Årsresultat 3.333.000 3.579.000 1.811.000 1.126.000 664.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 259.000 154.000 141.000 192.000 248.000
Sum omløpsmidler 6.450.000 5.769.000 4.309.000 3.883.000 3.494.000
Sum eiendeler 6.709.000 5.923.000 4.450.000 4.075.000 3.742.000
Sum opptjent egenkapital 2.844.000 2.211.000 1.267.000 951.000 925.000
Sum egenkapital 2.844.000 2.211.000 1.267.000 951.000 925.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 19.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 3.865.000 3.711.000 3.180.000 3.105.000 2.774.000
Sum gjeld og egenkapital 6.709.000 5.922.000 4.451.000 4.075.000 3.742.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.741.000 14.052.000 11.433.000 11.614.000 11.663.000
Andre inntekter 2.584.000 1.850.000 2.535.000 44.000 190.000
Driftsinntekter 18.326.000 15.902.000 13.968.000 11.658.000 11.852.000
Varekostnad -3.220.000 -4.128.000 -4.451.000 -3.485.000 -4.198.000
Lønninger -7.451.000 -3.479.000 -4.046.000 -3.343.000 -3.252.000
Avskrivning -88.000 -70.000 -80.000 -142.000 -147.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.282.000 -3.624.000 -3.060.000 -3.239.000 -3.353.000
Driftskostnader -14.041.000 -11.301.000 -11.637.000 -10.209.000 -10.950.000
Driftsresultat 4.284.000 4.601.000 2.331.000 1.449.000 901.000
Finansinntekter 3.000 1.000 2.000 3.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -5.000 -2.000 -2.000 -40.000
Finans -5.000 -4.000 1.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -500.000 -2.635.000 -1.495.000 -1.100.000 -1.200.000
Årsresultat 3.333.000 3.579.000 1.811.000 1.126.000 664.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 246.000 142.000 129.000 179.000 236.000
Sum varige driftsmidler 246.000 142.000 129.000 179.000 236.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 259.000 154.000 141.000 192.000 248.000
Varebeholdning 334.000 451.000 310.000 304.000 187.000
Kundefordringer 1.179.000 1.557.000 1.307.000 1.298.000 1.466.000
Andre fordringer 7.000 54.000 494.000 542.000 514.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 4.930.000 3.707.000 2.199.000 1.739.000 1.327.000
Sum omløpsmidler 6.450.000 5.769.000 4.309.000 3.883.000 3.494.000
Sum eiendeler 6.709.000 5.923.000 4.450.000 4.075.000 3.742.000
Sum opptjent egenkapital 2.844.000 2.211.000 1.267.000 951.000 925.000
Sum egenkapital 2.844.000 2.211.000 1.267.000 951.000 925.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 19.000 43.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 19.000 43.000
Leverandørgjeld 255.000 509.000 1.018.000 1.123.000 1.111.000
Betalbar skatt 947.000 1.022.000 535.000 348.000 173.000
Skyldig offentlige avgifter 1.569.000 675.000 296.000 399.000 317.000
Utbytte -500.000 -2.635.000 -1.495.000 -1.100.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.094.000 1.506.000 1.331.000 1.235.000 1.172.000
Sum kortsiktig gjeld 3.865.000 3.711.000 3.180.000 3.105.000 2.774.000
Sum gjeld og egenkapital 6.709.000 5.922.000 4.451.000 4.075.000 3.742.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.585.000 2.058.000 1.129.000 778.000 720.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.4 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.3 1.2 1.2
Soliditet 42.4 37.3 28.5 23.3 24.7
Resultatgrad 23.4 28.9 16.7 12.4 7.6
Rentedekningsgrad 535.5 920.2 1.165.5 724.5 22.5
Gjeldsgrad 1.4 1.7 2.5 3.3 3
Total kapitalrentabilitet 63.9 77.7 52.4 35.6 24.1
Signatur
02.09.2022
SIGNATUR
BØRRESEN HAAKON MORTEN
Prokurister
28.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Haakon Morten BørresenStyreleder69
Bård Alexander Barlien OlsenVaramedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00