Norder I Viken AS
Juridisk navn:  Norder I Viken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22008080
Rammeveien 90 Rammeveien 90 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 993518336
Aksjekapital: 140.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 01.01.2009
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20,02%
Resultat  
  
8,75%
Egenkapital  
  
85,42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 847.000 1.059.000 1.007.000 723.000 405.000
Resultat: -4.670.000 -5.118.000 -5.387.000 -3.115.000 -2.146.000
Egenkapital: -1.200.000 -8.231.000 -3.113.000 -22.726.000 -19.611.000
Regnskap for Norder I Viken AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 847.000 1.059.000 1.007.000 723.000 405.000
Driftskostnader -5.543.000 -6.195.000 -6.401.000 -3.842.000 -2.552.000
Driftsresultat -4.695.000 -5.136.000 -5.394.000 -3.120.000 -2.147.000
Finansinntekter 27.000 21.000 7.000 5.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000
Finans 26.000 19.000 7.000 4.000 1.000
Resultat før skatt -4.670.000 -5.118.000 -5.387.000 -3.115.000 -2.146.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -4.670.000 -5.118.000 -5.387.000 -3.115.000 -2.146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 528.000 780.000 980.000 633.000 752.000
Sum omløpsmidler 1.258.000 1.284.000 1.260.000 882.000 418.000
Sum eiendeler 1.786.000 2.064.000 2.240.000 1.515.000 1.170.000
Sum opptjent egenkapital -1.340.000 -34.231.000 -29.113.000 -24.126.000 -21.011.000
Sum egenkapital -1.200.000 -8.231.000 -3.113.000 -22.726.000 -19.611.000
Sum langsiktig gjeld 2.314.000 9.528.000 3.301.000 23.653.000 20.536.000
Sum kortsiktig gjeld 673.000 767.000 2.052.000 589.000 246.000
Sum gjeld og egenkapital 1.787.000 2.064.000 2.240.000 1.516.000 1.171.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 610.000 625.000 614.000 319.000 207.000
Andre inntekter 236.000 434.000 393.000 404.000 198.000
Driftsinntekter 847.000 1.059.000 1.007.000 723.000 405.000
Varekostnad -1.335.000 -1.286.000 -447.000 -130.000 -233.000
Lønninger -2.347.000 -2.961.000 -2.625.000 -2.247.000 -1.230.000
Avskrivning -252.000 -254.000 -221.000 -156.000 -168.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.609.000 -1.694.000 -3.108.000 -1.309.000 -921.000
Driftskostnader -5.543.000 -6.195.000 -6.401.000 -3.842.000 -2.552.000
Driftsresultat -4.695.000 -5.136.000 -5.394.000 -3.120.000 -2.147.000
Finansinntekter 27.000 21.000 7.000 5.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000
Finans 26.000 19.000 7.000 4.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.670.000 -5.118.000 -5.387.000 -3.115.000 -2.146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 485.000 715.000 889.000 580.000 685.000
Driftsløsøre 32.000 54.000 80.000 42.000 56.000
Sum varige driftsmidler 517.000 769.000 969.000 622.000 741.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 528.000 780.000 980.000 633.000 752.000
Varebeholdning 311.000 309.000 292.000 158.000 128.000
Kundefordringer 197.000 68.000 244.000 28.000 25.000
Andre fordringer 490.000 661.000 566.000 479.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 260.000 246.000 157.000 217.000 211.000
Sum omløpsmidler 1.258.000 1.284.000 1.260.000 882.000 418.000
Sum eiendeler 1.786.000 2.064.000 2.240.000 1.515.000 1.170.000
Sum opptjent egenkapital -1.340.000 -34.231.000 -29.113.000 -24.126.000 -21.011.000
Sum egenkapital -1.200.000 -8.231.000 -3.113.000 -22.726.000 -19.611.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.314.000 9.528.000 3.301.000 23.653.000 20.536.000
Leverandørgjeld 311.000 382.000 481.000 216.000 56.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 109.000 124.000 111.000 95.000 50.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 254.000 261.000 1.460.000 277.000 139.000
Sum kortsiktig gjeld 673.000 767.000 2.052.000 589.000 246.000
Sum gjeld og egenkapital 1.787.000 2.064.000 2.240.000 1.516.000 1.171.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 585.000 517.000 -792.000 293.000 172.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 0.6 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 0.5 1.2 1.2
Soliditet -67.2 -398.8 -1499.1 -1674.7
Resultatgrad -554.3 -535.7 -431.5 -530.1
Rentedekningsgrad -4.695.0
Gjeldsgrad -2.5 -1.3 -1.7 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet -261.2 -247.8 -240.5 -205.5 -183.2
Signatur
29.03.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG
STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Petter Halfdan Rudolf Fredrik OlsenStyreleder74
Carsten Arnt-JensenStyremedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Petter Halfdan R F Olsen100.0074
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00