Skogsmann Linjerydding Og Trefelling As
Juridisk navn:  Skogsmann Linjerydding Og Trefelling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95442275
Oldtidsveien 501 Oldtidsveien 501 Fax:
1747 Skjeberg 1747 Skjeberg
Fylke: Kommune: www.skogs-mann.no/
Viken Sarpsborg
Org.nr: 993472042
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 08.12.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: Ruths Regnskapstjenester V/Ruth Skjelin
Utvikling:
Omsetning  
  
37,66%
Resultat  
  
39,18%
Egenkapital  
  
125,5%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 14.487.000 10.524.000 6.143.000 5.134.000 5.324.000
Resultat: 1.755.000 1.261.000 0 0 0
Egenkapital: 2.458.000 1.090.000 106.000 107.000 107.000
Regnskap for Skogsmann Linjerydding Og Trefelling As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 14.487.000 10.524.000 6.143.000 5.134.000 5.324.000
Driftskostnader -12.731.000 -9.262.000 -6.143.000 -5.135.000 -5.324.000
Driftsresultat 1.756.000 1.261.000 0 -1.000 0
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 1.000 0
Resultat før skatt 1.755.000 1.261.000 0 0 0
Skattekostnad -387.000 -277.000 0 0 0
Årsresultat 1.368.000 984.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 651.000 757.000 357.000 463.000 54.000
Sum omløpsmidler 4.698.000 1.642.000 1.433.000 1.515.000 1.658.000
Sum eiendeler 5.349.000 2.399.000 1.790.000 1.978.000 1.712.000
Sum opptjent egenkapital 2.350.000 982.000 -2.000 -1.000 -1.000
Sum egenkapital 2.458.000 1.090.000 106.000 107.000 107.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 26.000 2.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 2.874.000 1.283.000 1.681.000 1.869.000 1.603.000
Sum gjeld og egenkapital 5.349.000 2.399.000 1.789.000 1.977.000 1.711.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.487.000 10.524.000 6.143.000 5.134.000 5.324.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 14.487.000 10.524.000 6.143.000 5.134.000 5.324.000
Varekostnad -6.260.000 -7.621.000 -4.988.000 -4.042.000 -3.686.000
Lønninger -5.087.000 -681.000 -490.000 -508.000 -993.000
Avskrivning -196.000 -126.000 -106.000 -32.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.188.000 -834.000 -559.000 -553.000 -627.000
Driftskostnader -12.731.000 -9.262.000 -6.143.000 -5.135.000 -5.324.000
Driftsresultat 1.756.000 1.261.000 0 -1.000 0
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.368.000 984.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 296.000 308.000 0 0 0
Driftsløsøre 355.000 448.000 357.000 463.000 54.000
Sum varige driftsmidler 651.000 757.000 357.000 463.000 54.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 651.000 757.000 357.000 463.000 54.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.301.000 802.000 374.000 734.000 761.000
Andre fordringer 64.000 42.000 9.000 203.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.333.000 799.000 1.050.000 578.000 888.000
Sum omløpsmidler 4.698.000 1.642.000 1.433.000 1.515.000 1.658.000
Sum eiendeler 5.349.000 2.399.000 1.790.000 1.978.000 1.712.000
Sum opptjent egenkapital 2.350.000 982.000 -2.000 -1.000 -1.000
Sum egenkapital 2.458.000 1.090.000 106.000 107.000 107.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 26.000 2.000 1.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.000 26.000 2.000 1.000 1.000
Leverandørgjeld 664.000 483.000 1.615.000 1.500.000 1.199.000
Betalbar skatt 396.000 254.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.034.000 253.000 42.000 202.000 232.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 781.000 293.000 24.000 167.000 172.000
Sum kortsiktig gjeld 2.874.000 1.283.000 1.681.000 1.869.000 1.603.000
Sum gjeld og egenkapital 5.349.000 2.399.000 1.789.000 1.977.000 1.711.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.824.000 359.000 -248.000 -354.000 55.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 0.9 0.8 1
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 0.9 0.8 1
Soliditet 46.0 45.4 5.9 5.4 6.3
Resultatgrad 12.1 12.0 0 0
Rentedekningsgrad 1.756.0
Gjeldsgrad 1.2 1.2 15.9 17.5 1
Total kapitalrentabilitet 32.8 52.6 0 0 0
Signatur
19.01.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
19.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Alexander HansenStyreleder45
Jan Erik JohansenStyremedlem43
Henrik BjøbergStyremedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Henrik Bjøberg33.3342
Alexander Hansen33.3345
Jan Erik Johansen33.3343
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00