Karianne Sørbøen
Juridisk navn:  Karianne Sørbøen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32083040
Svartebergvegen 75 Svartebergvegen 75 Fax:
3570 Ål 3570 Ål
Fylke: Kommune:
Viken Ål
Org.nr: 993610844
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 03.02.2009
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-5%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 40.000 40.000 43.000 33.000
Resultat: 19.000 20.000 24.000 25.000
Egenkapital: 0 0 0 0
Regnskap for Karianne Sørbøen
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 40.000 40.000 43.000 33.000
Driftskostnader -21.000 -20.000 -19.000 -8.000
Driftsresultat 19.000 20.000 24.000 25.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 19.000 20.000 24.000 25.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 19.000 20.000 24.000 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.000 40.000 43.000 33.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 40.000 40.000 43.000 33.000
Varekostnad 0 -1.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -19.000 -19.000 -8.000
Driftskostnader -21.000 -20.000 -19.000 -8.000
Driftsresultat 19.000 20.000 24.000 25.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 19.000 20.000 24.000 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet
Resultatgrad 47.5 5 55.8 75.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00