Vidar Øvrevik As
Juridisk navn:  Vidar Øvrevik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53768673
co/ Vidar Øvrevik Frønsdalsvegen 69 Fax:
5582 Ølensvåg 5582 Ølensvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 993736988
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 29.01.2009
Foretakstype: AS
Revisor: Haugaland Revisjon As
Regnskapsfører: Ølen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15,75%
Resultat  
  
-161,62%
Egenkapital  
  
-6,27%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.367.000 6.370.000 8.287.000 5.986.000 4.665.000
Resultat: -631.000 1.024.000 2.216.000 1.248.000 535.000
Egenkapital: 7.356.000 7.848.000 7.034.000 5.255.000 4.274.000
Regnskap for Vidar Øvrevik As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.367.000 6.370.000 8.287.000 5.986.000 4.665.000
Driftskostnader -5.967.000 -5.419.000 -6.309.000 -4.838.000 -4.129.000
Driftsresultat -600.000 950.000 1.979.000 1.147.000 537.000
Finansinntekter 2.000 78.000 242.000 104.000 1.000
Finanskostnader -33.000 -4.000 -5.000 -2.000 -3.000
Finans -31.000 74.000 237.000 102.000 -2.000
Resultat før skatt -631.000 1.024.000 2.216.000 1.248.000 535.000
Skattekostnad 139.000 -209.000 -438.000 -267.000 -131.000
Årsresultat -492.000 815.000 1.778.000 981.000 404.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.253.000 3.841.000 2.006.000 1.425.000 1.692.000
Sum omløpsmidler 4.682.000 4.787.000 6.485.000 4.866.000 3.481.000
Sum eiendeler 8.935.000 8.628.000 8.491.000 6.291.000 5.173.000
Sum opptjent egenkapital 7.255.000 7.747.000 6.933.000 5.154.000 4.173.000
Sum egenkapital 7.356.000 7.848.000 7.034.000 5.255.000 4.274.000
Sum langsiktig gjeld 961.000 170.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 618.000 610.000 1.457.000 1.036.000 898.000
Sum gjeld og egenkapital 8.935.000 8.628.000 8.491.000 6.291.000 5.172.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.367.000 5.848.000 8.287.000 5.926.000 4.665.000
Andre inntekter 522.000 0 60.000 0
Driftsinntekter 5.367.000 6.370.000 8.287.000 5.986.000 4.665.000
Varekostnad -1.599.000 -784.000 -1.457.000 -804.000 -430.000
Lønninger -1.670.000 -1.737.000 -1.685.000 -1.660.000 -1.664.000
Avskrivning -614.000 -470.000 -426.000 -306.000 -262.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.084.000 -2.428.000 -2.741.000 -2.068.000 -1.773.000
Driftskostnader -5.967.000 -5.419.000 -6.309.000 -4.838.000 -4.129.000
Driftsresultat -600.000 950.000 1.979.000 1.147.000 537.000
Finansinntekter 2.000 78.000 242.000 104.000 1.000
Finanskostnader -33.000 -4.000 -5.000 -2.000 -3.000
Finans -31.000 74.000 237.000 102.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -492.000 815.000 1.778.000 981.000 404.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 194.000 200.000 211.000
Fast eiendom 1.026.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.769.000 3.383.000 1.504.000 918.000 1.174.000
Sum varige driftsmidler 3.795.000 3.383.000 1.504.000 918.000 1.174.000
Sum finansielle anleggsmidler 458.000 458.000 308.000 308.000 308.000
Sum anleggsmidler 4.253.000 3.841.000 2.006.000 1.425.000 1.692.000
Varebeholdning 2.017.000 2.667.000 0 0 7.000
Kundefordringer 1.627.000 797.000 1.955.000 633.000 1.446.000
Andre fordringer 194.000 590.000 197.000 155.000 188.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 844.000 734.000 4.334.000 4.078.000 1.840.000
Sum omløpsmidler 4.682.000 4.787.000 6.485.000 4.866.000 3.481.000
Sum eiendeler 8.935.000 8.628.000 8.491.000 6.291.000 5.173.000
Sum opptjent egenkapital 7.255.000 7.747.000 6.933.000 5.154.000 4.173.000
Sum egenkapital 7.356.000 7.848.000 7.034.000 5.255.000 4.274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 31.000 170.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 961.000 170.000 0 0 0
Leverandørgjeld 214.000 224.000 157.000 168.000 254.000
Betalbar skatt 432.000 256.000 112.000
Skyldig offentlige avgifter 222.000 130.000 611.000 446.000 366.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 181.000 256.000 257.000 166.000 167.000
Sum kortsiktig gjeld 618.000 610.000 1.457.000 1.036.000 898.000
Sum gjeld og egenkapital 8.935.000 8.628.000 8.491.000 6.291.000 5.172.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.064.000 4.177.000 5.028.000 3.830.000 2.583.000
Likviditetsgrad 1 7.6 7.8 4.5 4.7 3.9
Likviditetsgrad 2 4.3 3.5 4.5 4.7 3.9
Soliditet 82.3 91.0 82.8 83.5 82.6
Resultatgrad -11.2 14.9 23.9 19.2 11.5
Rentedekningsgrad -18.2 237.5 395.8 573.5 1
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -6.7 11.9 26.2 19.9 10.4
Signatur
01.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Vidar ØvrevikStyreleder61
Anne Berte ØvrevikVaramedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00