Sameiet Legebrotet
Juridisk navn:  Sameiet Legebrotet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95034107
c/o Eivind Huse Legebrotet 1B c/o Eivind Huse Legebrotet 1B Fax:
5412 Stord 5412 Stord
Fylke: Kommune: www.legebrotet.no
Vestland Stord
Org.nr: 993474800
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 15.09.2008
Foretakstype: ESEK
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
40,35%
Resultat  
  
452%
Egenkapital  
  
8800%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 240.000 171.000 158.000 160.000 158.000
Resultat: 88.000 -25.000 -30.000 3.000 -3.000
Egenkapital: 89.000 1.000 26.000 56.000 53.000
Regnskap for Sameiet Legebrotet
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 240.000 171.000 158.000 160.000 158.000
Driftskostnader -153.000 -195.000 -186.000 -158.000 -162.000
Driftsresultat 88.000 -25.000 -28.000 3.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0
Finans 0 -2.000 0 0
Resultat før skatt 88.000 -25.000 -30.000 3.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 88.000 -25.000 -30.000 3.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 90.000 22.000 45.000 75.000 66.000
Sum eiendeler 90.000 22.000 45.000 75.000 66.000
Sum opptjent egenkapital 89.000 1.000 26.000 56.000 53.000
Sum egenkapital 89.000 1.000 26.000 56.000 53.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 20.000 19.000 19.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 90.000 21.000 45.000 75.000 66.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 240.000 171.000 158.000 160.000 158.000
Driftsinntekter 240.000 171.000 158.000 160.000 158.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -7.000 0 0 0 -5.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -146.000 -195.000 -186.000 -158.000 -157.000
Driftskostnader -153.000 -195.000 -186.000 -158.000 -162.000
Driftsresultat 88.000 -25.000 -28.000 3.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0
Finans 0 -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 88.000 -25.000 -30.000 3.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 45.000 16.000 11.000 26.000 25.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 46.000 6.000 34.000 49.000 41.000
Sum omløpsmidler 90.000 22.000 45.000 75.000 66.000
Sum eiendeler 90.000 22.000 45.000 75.000 66.000
Sum opptjent egenkapital 89.000 1.000 26.000 56.000 53.000
Sum egenkapital 89.000 1.000 26.000 56.000 53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 19.000 19.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 20.000 19.000 19.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 90.000 21.000 45.000 75.000 66.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 89.000 2.000 26.000 56.000 53.000
Likviditetsgrad 1 90.0 1.1 2.4 3.9 5.1
Likviditetsgrad 2 90.0 1.1 2.4 3.9 5.1
Soliditet 98.9 4.8 57.8 74.7 80.3
Resultatgrad 36.7 -14.6 -17.7 1.9 -1.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2 0.7 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 97.8 -62.2 4 -4.5
Signatur
27.04.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
 
Styre
NavnTittelAlder
Eivind HuseStyreleder41
Janne Elisabeth LarssenStyremedlem35
Jane SimonsenStyremedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00