Auklandshamn Bygdalag
Juridisk navn:  Auklandshamn Bygdalag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
5551 Auklandshamn 5551 Auklandshamn
Fylke: Kommune: www.auklandshamn.com
Vestland Sveio
Org.nr: 993839043
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12.04.2007
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
Omsetning:
Resultat:
Egenkapital:
Regnskap for Auklandshamn Bygdalag
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
Prokurister
Revisoranmerkninger
 
Styre
NavnTittelAlder
Gerd Jorunn ChristensenStyreleder61
Jan Øyvind GravdalNestleder44
Ole-Andreas Båsund-LjøenStyremedlem23
Andreas EkrheimStyremedlem35
Monica Helgeland TverfjellStyremedlem38
Solveig Leonora GravelsæterStyremedlem41
Heidi Nilsen LjøenStyremedlem55
Johnny Helgeland TverfjellStyremedlem39
Petter Magne Pettersen VåbenøStyremedlem40
Johannes Bertin LieStyremedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00