Bp Pubutvikling AS
Juridisk navn:  Bp Pubutvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22836484
Rådhusgata 32 Rådhusgata 32 Fax: 22834646
0151 Oslo 151 Oslo
Fylke: Kommune: www.rorbua.as
Oslo Oslo
Org.nr: 965497633
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 01.10.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
6,62%
Resultat  
  
68,47%
Egenkapital  
  
-41,09%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 27.579.000 25.867.000 47.699.000 45.053.000 42.885.000
Resultat: 6.621.000 3.930.000 11.698.000 10.231.000 7.601.000
Egenkapital: 3.762.000 6.386.000 12.329.000 8.692.000 7.383.000
Regnskap for Bp Pubutvikling AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 27.579.000 25.867.000 47.699.000 45.053.000 42.885.000
Driftskostnader -20.969.000 -21.993.000 -35.434.000 -34.005.000 -34.967.000
Driftsresultat 6.610.000 3.874.000 12.265.000 11.048.000 7.918.000
Finansinntekter 11.000 63.000 212.000 189.000 190.000
Finanskostnader -7.000 -778.000 -1.005.000 -506.000
Finans 11.000 56.000 -566.000 -816.000 -316.000
Resultat før skatt 6.621.000 3.930.000 11.698.000 10.231.000 7.601.000
Skattekostnad -1.457.000 -872.000 -2.766.000 -2.382.000 -2.078.000
Årsresultat 5.164.000 3.058.000 8.932.000 7.849.000 5.524.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.640.000 5.606.000 7.748.000 7.879.000 8.563.000
Sum omløpsmidler 11.657.000 14.023.000 15.377.000 14.830.000 10.360.000
Sum eiendeler 18.297.000 19.629.000 23.125.000 22.709.000 18.923.000
Sum opptjent egenkapital 3.662.000 6.286.000 12.229.000 8.592.000 7.283.000
Sum egenkapital 3.762.000 6.386.000 12.329.000 8.692.000 7.383.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 14.536.000 13.242.000 10.796.000 14.017.000 11.540.000
Sum gjeld og egenkapital 18.298.000 19.628.000 23.125.000 22.709.000 18.924.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.081.000 23.000.000 46.528.000 43.854.000 41.762.000
Andre inntekter 4.498.000 2.867.000 1.171.000 1.200.000 1.122.000
Driftsinntekter 27.579.000 25.867.000 47.699.000 45.053.000 42.885.000
Varekostnad -6.396.000 -6.433.000 -13.188.000 -12.828.000 -13.167.000
Lønninger -4.124.000 -4.503.000 -7.867.000 -7.133.000 -6.983.000
Avskrivning -606.000 -574.000 -750.000 -782.000 -1.153.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.843.000 -10.483.000 -13.629.000 -13.262.000 -13.664.000
Driftskostnader -20.969.000 -21.993.000 -35.434.000 -34.005.000 -34.967.000
Driftsresultat 6.610.000 3.874.000 12.265.000 11.048.000 7.918.000
Finansinntekter 11.000 63.000 212.000 189.000 190.000
Finanskostnader -7.000 -778.000 -1.005.000 -506.000
Finans 11.000 56.000 -566.000 -816.000 -316.000
Konsernbidrag -7.789.000 -9.001.000 -1.794.000 0 0
Utbytte -3.500.000 -5.000.000 -6.000.000
Årsresultat 5.164.000 3.058.000 8.932.000 7.849.000 5.524.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.000 26.000 41.000 20.000 3.000
Fast eiendom 1.533.000 1.949.000 2.382.000 2.794.000 3.141.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 601.000 575.000 586.000 512.000 650.000
Sum varige driftsmidler 2.134.000 2.524.000 2.968.000 3.307.000 3.791.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.472.000 3.055.000 4.738.000 4.552.000 4.769.000
Sum anleggsmidler 6.640.000 5.606.000 7.748.000 7.879.000 8.563.000
Varebeholdning 1.589.000 1.620.000 1.941.000 1.960.000 2.048.000
Kundefordringer 24.000 18.000 268.000 332.000 388.000
Andre fordringer 9.993.000 12.311.000 12.929.000 3.185.000 973.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 50.000 75.000 239.000 9.354.000 6.952.000
Sum omløpsmidler 11.657.000 14.023.000 15.377.000 14.830.000 10.360.000
Sum eiendeler 18.297.000 19.629.000 23.125.000 22.709.000 18.923.000
Sum opptjent egenkapital 3.662.000 6.286.000 12.229.000 8.592.000 7.283.000
Sum egenkapital 3.762.000 6.386.000 12.329.000 8.692.000 7.383.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000
Leverandørgjeld 1.021.000 419.000 1.334.000 1.463.000 1.603.000
Betalbar skatt 2.062.000 1.943.000 2.243.000
Skyldig offentlige avgifter 1.225.000 333.000 1.956.000 1.756.000 1.595.000
Utbytte -3.500.000 -5.000.000 -6.000.000
Annen kortsiktig gjeld 12.289.000 12.490.000 5.444.000 3.855.000 3.099.000
Sum kortsiktig gjeld 14.536.000 13.242.000 10.796.000 14.017.000 11.540.000
Sum gjeld og egenkapital 18.298.000 19.628.000 23.125.000 22.709.000 18.924.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.879.000 781.000 4.581.000 813.000 -1.180.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.1 1.4 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 1.2 0.9 0.7
Soliditet 20.6 32.5 53.3 38.3 3
Resultatgrad 24.0 15.0 25.7 24.5 18.5
Rentedekningsgrad 553.4 15.8 1 15.6
Gjeldsgrad 3.9 2.1 0.9 1.6 1.6
Total kapitalrentabilitet 36.2 20.1 5 49.5 42.8
Signatur
14.09.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
15.05.2012
Prokura hver for seg
Sten Anfeldt Nilsen
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Rolf Fredrik EkelundStyreleder42
Audun Romstad StavneStyremedlem36
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Akershusgruppen Bidco As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00