Land Anleggsgartner AS
Juridisk navn:  Land Anleggsgartner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99637343
Qvales Gate 8 Qvales Gate 8 Fax:
2870 Dokka 2870 Dokka
Fylke: Kommune:
Innlandet Nordre Land
Org.nr: 993862908
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 28.01.2009
Foretakstype: AS
Revisor: Nilsons Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: Nordre Land Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
12,74%
Resultat  
  
44,88%
Egenkapital  
  
18,21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.957.000 13.267.000 11.438.000 8.505.000 7.563.000
Resultat: 933.000 644.000 1.050.000 422.000 468.000
Egenkapital: 4.719.000 3.992.000 3.489.000 2.684.000 2.363.000
Regnskap for Land Anleggsgartner AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.957.000 13.267.000 11.438.000 8.505.000 7.563.000
Driftskostnader -13.948.000 -12.536.000 -10.307.000 -8.003.000 -7.017.000
Driftsresultat 1.009.000 732.000 1.131.000 502.000 547.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -78.000 -89.000 -82.000 -81.000 -80.000
Finans -76.000 -88.000 -81.000 -80.000 -79.000
Resultat før skatt 933.000 644.000 1.050.000 422.000 468.000
Skattekostnad -205.000 -142.000 -244.000 -102.000 -118.000
Årsresultat 728.000 502.000 806.000 320.000 350.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.781.000 4.273.000 3.564.000 3.237.000 2.686.000
Sum omløpsmidler 6.149.000 4.761.000 3.644.000 3.115.000 2.909.000
Sum eiendeler 9.930.000 9.034.000 7.208.000 6.352.000 5.595.000
Sum opptjent egenkapital 4.615.000 3.888.000 3.385.000 2.580.000 2.259.000
Sum egenkapital 4.719.000 3.992.000 3.489.000 2.684.000 2.363.000
Sum langsiktig gjeld 1.463.000 1.682.000 1.650.000 1.973.000 1.635.000
Sum kortsiktig gjeld 3.748.000 3.361.000 2.068.000 1.696.000 1.595.000
Sum gjeld og egenkapital 9.930.000 9.035.000 7.207.000 6.353.000 5.593.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.763.000 12.751.000 11.345.000 8.408.000 7.441.000
Andre inntekter 194.000 516.000 93.000 97.000 122.000
Driftsinntekter 14.957.000 13.267.000 11.438.000 8.505.000 7.563.000
Varekostnad -4.404.000 -4.288.000 -3.309.000 -2.855.000 -2.262.000
Lønninger -5.690.000 -4.517.000 -3.556.000 -2.624.000 -2.464.000
Avskrivning -791.000 -757.000 -749.000 -504.000 -442.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.063.000 -2.974.000 -2.693.000 -2.020.000 -1.849.000
Driftskostnader -13.948.000 -12.536.000 -10.307.000 -8.003.000 -7.017.000
Driftsresultat 1.009.000 732.000 1.131.000 502.000 547.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -78.000 -89.000 -82.000 -81.000 -80.000
Finans -76.000 -88.000 -81.000 -80.000 -79.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 728.000 502.000 806.000 320.000 350.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 93.000 28.000 38.000 0 0
Fast eiendom 1.030.000 1.090.000 1.150.000 1.210.000 1.450.000
Maskiner anlegg 1.698.000 2.006.000 2.287.000 1.888.000 873.000
Driftsløsøre 0 18.000 26.000 208.000
Sum varige driftsmidler 2.728.000 3.096.000 3.455.000 3.124.000 2.531.000
Sum finansielle anleggsmidler 960.000 1.148.000 72.000 113.000 155.000
Sum anleggsmidler 3.781.000 4.273.000 3.564.000 3.237.000 2.686.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 781.000 1.699.000 679.000 272.000 992.000
Andre fordringer 116.000 104.000 89.000 77.000 64.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.252.000 2.958.000 2.876.000 2.766.000 1.853.000
Sum omløpsmidler 6.149.000 4.761.000 3.644.000 3.115.000 2.909.000
Sum eiendeler 9.930.000 9.034.000 7.208.000 6.352.000 5.595.000
Sum opptjent egenkapital 4.615.000 3.888.000 3.385.000 2.580.000 2.259.000
Sum egenkapital 4.719.000 3.992.000 3.489.000 2.684.000 2.363.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 109.000 112.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.463.000 1.682.000 1.650.000 1.973.000 1.635.000
Leverandørgjeld 646.000 1.331.000 697.000 650.000 645.000
Betalbar skatt 271.000 132.000 291.000 105.000 137.000
Skyldig offentlige avgifter 1.692.000 1.165.000 465.000 556.000 438.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.139.000 733.000 614.000 385.000 375.000
Sum kortsiktig gjeld 3.748.000 3.361.000 2.068.000 1.696.000 1.595.000
Sum gjeld og egenkapital 9.930.000 9.035.000 7.207.000 6.353.000 5.593.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.401.000 1.400.000 1.576.000 1.419.000 1.314.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.8 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.8 1.8 1.8
Soliditet 47.5 44.2 48.4 42.2 42.2
Resultatgrad 6.7 5.5 9.9 5.9 7.2
Rentedekningsgrad 12.9 8.2 13.8 6.2 6.8
Gjeldsgrad 1.1 1.3 1.1 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 10.2 8.1 15.7 7.9 9.8
Signatur
07.06.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Revisor kan ikke uttale seg om årsregnskapet og årsberetningen
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Nils Harald LiumStyreleder51
Owe LybeckVaramedlem38
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nils Harald Lium50.0051
Owe Lybeck50.0038
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00