Nordvegen Legesenter AS
Juridisk navn:  Nordvegen Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52838680
Grensegaten 1 Grensegaten 1 Fax:
4250 Kopervik 4250 Kopervik
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 994203959
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 20.05.2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9,65%
Resultat  
  
-462,61%
Egenkapital  
  
-58,83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.912.000 3.223.000 3.138.000 2.362.000 2.112.000
Resultat: -417.000 115.000 121.000 -257.000 -281.000
Egenkapital: 233.000 566.000 480.000 399.000 651.000
Regnskap for Nordvegen Legesenter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.912.000 3.223.000 3.138.000 2.362.000 2.112.000
Driftskostnader -3.328.000 -3.108.000 -3.016.000 -2.525.000 -2.393.000
Driftsresultat -417.000 115.000 121.000 -163.000 -280.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -94.000 -2.000
Finans 0 -1.000 -94.000 -1.000
Resultat før skatt -417.000 115.000 121.000 -257.000 -281.000
Skattekostnad 84.000 -30.000 -39.000 5.000 65.000
Årsresultat -333.000 85.000 82.000 -252.000 -216.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 158.000 73.000 120.000 165.000 274.000
Sum omløpsmidler 510.000 823.000 773.000 579.000 574.000
Sum eiendeler 668.000 896.000 893.000 744.000 848.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 348.000 262.000 181.000 433.000
Sum egenkapital 233.000 566.000 480.000 399.000 651.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 435.000 330.000 414.000 345.000 197.000
Sum gjeld og egenkapital 668.000 896.000 894.000 744.000 848.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.903.000 3.223.000 3.106.000 2.359.000 2.112.000
Andre inntekter 9.000 0 31.000 3.000 1.000
Driftsinntekter 2.912.000 3.223.000 3.138.000 2.362.000 2.112.000
Varekostnad -2.000 0 0 0 -54.000
Lønninger -1.885.000 -1.858.000 -1.747.000 -1.336.000 -1.215.000
Avskrivning -35.000 -16.000 -12.000 -92.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.406.000 -1.234.000 -1.257.000 -1.097.000 -1.089.000
Driftskostnader -3.328.000 -3.108.000 -3.016.000 -2.525.000 -2.393.000
Driftsresultat -417.000 115.000 121.000 -163.000 -280.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -94.000 -2.000
Finans 0 -1.000 -94.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -333.000 85.000 82.000 -252.000 -216.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 90.000 6.000 25.000 64.000 59.000
Fast eiendom 15.000 17.000 20.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 68.000 41.000 55.000 46.000 91.000
Sum varige driftsmidler 68.000 56.000 72.000 66.000 91.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 24.000 35.000 124.000
Sum anleggsmidler 158.000 73.000 120.000 165.000 274.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 66.000 40.000 223.000
Andre fordringer 172.000 75.000 77.000 42.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 338.000 736.000 631.000 497.000 321.000
Sum omløpsmidler 510.000 823.000 773.000 579.000 574.000
Sum eiendeler 668.000 896.000 893.000 744.000 848.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 348.000 262.000 181.000 433.000
Sum egenkapital 233.000 566.000 480.000 399.000 651.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 49.000 33.000 131.000 45.000 22.000
Betalbar skatt 10.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 205.000 103.000 118.000 141.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 182.000 184.000 164.000 159.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 435.000 330.000 414.000 345.000 197.000
Sum gjeld og egenkapital 668.000 896.000 894.000 744.000 848.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 75.000 493.000 359.000 234.000 377.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.5 1.9 1.7 2.9
Likviditetsgrad 2 1.2 2.5 1.9 1.7 2.9
Soliditet 34.9 63.2 53.7 53.6 76.8
Resultatgrad -14.3 3.6 3.9 -6.9 -13.3
Rentedekningsgrad 1 -1.7
Gjeldsgrad 1.9 0.6 0.9 0.9 0.3
Total kapitalrentabilitet -62.4 12.8 13.5 -21.9 -32.9
Signatur
08.07.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
SKARET MATHISEN MABEL
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
06.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten Skaret MathisenStyreleder59
Mabel Mathisen SkaretStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Morten Skaret Mathisen90.0059
Mabel Skaret10.0048
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00