Eventus Borgafjell Barnehage As
Juridisk navn:  Eventus Borgafjell Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98020211
Hegglandsdalsvegen 120 Hegglandsdalsvegen 120 Fax: 56576112
5211 Os 5211 Os
Fylke: Kommune: www.eventus.barnehage.no
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 994203053
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 19.03.2009
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Pbl Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19,64%
Resultat  
  
89,46%
Egenkapital  
  
99,32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.206.000 14.382.000 18.262.000 20.850.000 20.026.000
Resultat: -261.000 -2.477.000 -1.441.000 379.000 -158.000
Egenkapital: -32.000 -4.673.000 -5.991.000 -3.498.000 -3.737.000
Regnskap for Eventus Borgafjell Barnehage As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.206.000 14.382.000 18.262.000 20.850.000 20.026.000
Driftskostnader -17.013.000 -16.326.000 -19.165.000 -19.897.000 -19.618.000
Driftsresultat 194.000 -1.944.000 -902.000 952.000 408.000
Finansinntekter 11.000 20.000 2.000 1.000 4.000
Finanskostnader -466.000 -553.000 -540.000 -575.000 -570.000
Finans -455.000 -533.000 -538.000 -574.000 -566.000
Resultat før skatt -261.000 -2.477.000 -1.441.000 379.000 -158.000
Skattekostnad 1.072.000 849.000 0 -139.000 -21.000
Årsresultat 811.000 -1.628.000 -1.441.000 240.000 -178.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.378.000 23.786.000 24.699.000 26.872.000 27.923.000
Sum omløpsmidler 6.039.000 5.133.000 1.083.000 1.752.000 1.640.000
Sum eiendeler 30.417.000 28.919.000 25.782.000 28.624.000 29.563.000
Sum opptjent egenkapital -132.000 -4.773.000 -6.091.000 -3.598.000 -3.837.000
Sum egenkapital -32.000 -4.673.000 -5.991.000 -3.498.000 -3.737.000
Sum langsiktig gjeld 27.508.000 30.975.000 28.819.000 28.395.000 30.281.000
Sum kortsiktig gjeld 2.940.000 2.616.000 2.954.000 3.727.000 3.019.000
Sum gjeld og egenkapital 30.416.000 28.918.000 25.782.000 28.624.000 29.563.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.380.000 2.566.000 3.569.000 3.936.000 3.684.000
Andre inntekter 14.827.000 11.817.000 14.693.000 16.914.000 16.342.000
Driftsinntekter 17.206.000 14.382.000 18.262.000 20.850.000 20.026.000
Varekostnad -383.000 -431.000 -408.000 -580.000 -724.000
Lønninger -12.600.000 -12.223.000 -14.521.000 -15.689.000 -15.577.000
Avskrivning -926.000 -964.000 -1.121.000 -981.000 -1.080.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.104.000 -2.708.000 -3.115.000 -2.647.000 -2.237.000
Driftskostnader -17.013.000 -16.326.000 -19.165.000 -19.897.000 -19.618.000
Driftsresultat 194.000 -1.944.000 -902.000 952.000 408.000
Finansinntekter 11.000 20.000 2.000 1.000 4.000
Finanskostnader -466.000 -553.000 -540.000 -575.000 -570.000
Finans -455.000 -533.000 -538.000 -574.000 -566.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 811.000 -1.628.000 -1.441.000 240.000 -178.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.052.000 1.191.000
Fast eiendom 23.700.000 23.664.000 24.469.000 25.280.000 26.003.000
Maskiner anlegg 0 23.000 0 0
Driftsløsøre 658.000 117.000 202.000 535.000 724.000
Sum varige driftsmidler 24.358.000 23.781.000 24.694.000 25.815.000 26.726.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 24.378.000 23.786.000 24.699.000 26.872.000 27.923.000
Varebeholdning 0 71.000 0 40.000
Kundefordringer 15.000 202.000 488.000 92.000 124.000
Andre fordringer 5.451.000 4.528.000 193.000 863.000 731.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 573.000 402.000 331.000 797.000 745.000
Sum omløpsmidler 6.039.000 5.133.000 1.083.000 1.752.000 1.640.000
Sum eiendeler 30.417.000 28.919.000 25.782.000 28.624.000 29.563.000
Sum opptjent egenkapital -132.000 -4.773.000 -6.091.000 -3.598.000 -3.837.000
Sum egenkapital -32.000 -4.673.000 -5.991.000 -3.498.000 -3.737.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.508.000 30.975.000 28.819.000 28.395.000 30.281.000
Leverandørgjeld 398.000 363.000 492.000 862.000 190.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 719.000 707.000 523.000 1.186.000 1.077.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.823.000 1.546.000 1.939.000 1.680.000 1.751.000
Sum kortsiktig gjeld 2.940.000 2.616.000 2.954.000 3.727.000 3.019.000
Sum gjeld og egenkapital 30.416.000 28.918.000 25.782.000 28.624.000 29.563.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.099.000 2.517.000 -1.871.000 -1.975.000 -1.379.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2 0.4 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 2.1 2 0.3 0.5 0.5
Soliditet -0.1 -16.2 -23.2 -12.2 -12.6
Resultatgrad 1.1 -13.5 -4.9 4.6 2
Rentedekningsgrad 0.4 -3.5 -1.7 1.7 0.7
Gjeldsgrad -951.5 -7.2 -5.3 -9.2 -8.9
Total kapitalrentabilitet 0.7 -6.7 -3.5 3.3 1.4
Signatur
15.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjetil Tuvin HopenStyreleder48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Eventus Barnehage As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00