Finnmark Kjøtt As
Juridisk navn:  Finnmark Kjøtt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78419333
Meridiangata 6 Meridiangata 6 Fax: 78419471
9601 Hammerfest 9601 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 994238523
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 15.06.2009
Foretakstype: AS
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Regnskapsfører: Komplett Regnskap Hammerfest AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5,12%
Resultat  
  
-272,82%
Egenkapital  
  
-40,83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.367.000 6.057.000 5.507.000 5.841.000 6.684.000
Resultat: -178.000 103.000 -48.000 94.000 -140.000
Egenkapital: 258.000 436.000 332.000 380.000 286.000
Regnskap for Finnmark Kjøtt As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.367.000 6.057.000 5.507.000 5.841.000 6.684.000
Driftskostnader -6.502.000 -5.907.000 -5.500.000 -5.686.000 -6.753.000
Driftsresultat -135.000 150.000 7.000 155.000 -71.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -43.000 -47.000 -56.000 -61.000 -69.000
Finans -43.000 -46.000 -56.000 -61.000 -68.000
Resultat før skatt -178.000 103.000 -48.000 94.000 -140.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -178.000 103.000 -48.000 94.000 -140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.064.000 1.068.000 1.183.000 1.308.000 1.630.000
Sum omløpsmidler 994.000 937.000 807.000 753.000 904.000
Sum eiendeler 2.058.000 2.005.000 1.990.000 2.061.000 2.534.000
Sum opptjent egenkapital 108.000 286.000 182.000 230.000 136.000
Sum egenkapital 258.000 436.000 332.000 380.000 286.000
Sum langsiktig gjeld 1.168.000 1.012.000 1.104.000 1.196.000 1.453.000
Sum kortsiktig gjeld 632.000 557.000 554.000 484.000 795.000
Sum gjeld og egenkapital 2.058.000 2.005.000 1.990.000 2.060.000 2.534.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.231.000 6.041.000 5.507.000 5.836.000 6.669.000
Andre inntekter 137.000 16.000 0 5.000 15.000
Driftsinntekter 6.367.000 6.057.000 5.507.000 5.841.000 6.684.000
Varekostnad -3.236.000 -3.023.000 -2.735.000 -2.982.000 -3.288.000
Lønninger -2.451.000 -2.254.000 -2.074.000 -2.082.000 -2.800.000
Avskrivning -109.000 -115.000 -118.000 -137.000 -142.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -706.000 -515.000 -573.000 -485.000 -523.000
Driftskostnader -6.502.000 -5.907.000 -5.500.000 -5.686.000 -6.753.000
Driftsresultat -135.000 150.000 7.000 155.000 -71.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -43.000 -47.000 -56.000 -61.000 -69.000
Finans -43.000 -46.000 -56.000 -61.000 -68.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -178.000 103.000 -48.000 94.000 -140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 909.000 991.000 1.073.000 1.155.000 1.237.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 155.000 77.000 110.000 146.000 386.000
Sum varige driftsmidler 1.064.000 1.068.000 1.183.000 1.301.000 1.624.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 7.000 6.000
Sum anleggsmidler 1.064.000 1.068.000 1.183.000 1.308.000 1.630.000
Varebeholdning 304.000 191.000 230.000 164.000 244.000
Kundefordringer 31.000 48.000 88.000 93.000 119.000
Andre fordringer 258.000 260.000 211.000 215.000 261.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 402.000 439.000 278.000 280.000 281.000
Sum omløpsmidler 994.000 937.000 807.000 753.000 904.000
Sum eiendeler 2.058.000 2.005.000 1.990.000 2.061.000 2.534.000
Sum opptjent egenkapital 108.000 286.000 182.000 230.000 136.000
Sum egenkapital 258.000 436.000 332.000 380.000 286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.168.000 1.012.000 1.104.000 1.196.000 1.453.000
Leverandørgjeld 222.000 68.000 153.000 31.000 134.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 153.000 245.000 178.000 204.000 184.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 257.000 245.000 223.000 249.000 477.000
Sum kortsiktig gjeld 632.000 557.000 554.000 484.000 795.000
Sum gjeld og egenkapital 2.058.000 2.005.000 1.990.000 2.060.000 2.534.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 362.000 380.000 253.000 269.000 109.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1 1.6 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1 1.2 0.8
Soliditet 12.5 21.7 16.7 18.4 11.3
Resultatgrad -2.1 2.5 0.1 2.7 -1.1
Rentedekningsgrad -3.1 3.2 0.1 2.5
Gjeldsgrad 7.0 3.6 5 4.4 7.9
Total kapitalrentabilitet -6.6 7.5 0.4 7.5 -2.8
Signatur
22.03.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
22.03.2011
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Stein Tore OlsenStyreleder54
Leif-Jørgen MiennaVaramedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Stein Tore Olsen50.0054
Leif-Jørgen Mienna50.0054
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00