Lars Dahle Holding As
Juridisk navn:  Lars Dahle Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51746872
Ryfylkevegen 2718 Ryfylkevegen 2718 Fax:
4121 Tau 4121 Tau
Fylke: Kommune:
Rogaland Strand
Org.nr: 994266128
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 19.06.2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tf Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-46,1%
Resultat  
  
158,56%
Egenkapital  
  
2,86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 885.000 1.642.000 911.000 2.507.000 2.690.000
Resultat: 195.000 -333.000 -290.000 1.106.000 751.000
Egenkapital: 8.995.000 8.745.000 9.057.000 9.241.000 8.383.000
Regnskap for Lars Dahle Holding As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 885.000 1.642.000 911.000 2.507.000 2.690.000
Driftskostnader -1.165.000 -1.851.000 -1.466.000 -1.399.000 -1.973.000
Driftsresultat -280.000 -210.000 -555.000 1.109.000 717.000
Finansinntekter 485.000 128.000 270.000 9.000 34.000
Finanskostnader -10.000 -251.000 -6.000 -12.000 0
Finans 475.000 -123.000 264.000 -3.000 34.000
Resultat før skatt 195.000 -333.000 -290.000 1.106.000 751.000
Skattekostnad 55.000 22.000 106.000 -247.000 -161.000
Årsresultat 250.000 -311.000 -184.000 859.000 590.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.396.000 3.247.000 3.734.000 4.048.000 3.441.000
Sum omløpsmidler 7.038.000 6.277.000 5.915.000 6.547.000 6.373.000
Sum eiendeler 9.434.000 9.524.000 9.649.000 10.595.000 9.814.000
Sum opptjent egenkapital 8.895.000 8.645.000 8.957.000 9.141.000 8.283.000
Sum egenkapital 8.995.000 8.745.000 9.057.000 9.241.000 8.383.000
Sum langsiktig gjeld 209.000 324.000 394.000 500.000 441.000
Sum kortsiktig gjeld 230.000 454.000 198.000 854.000 990.000
Sum gjeld og egenkapital 9.434.000 9.523.000 9.649.000 10.595.000 9.814.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 586.000 1.331.000 745.000 1.491.000 2.118.000
Andre inntekter 299.000 311.000 166.000 1.016.000 573.000
Driftsinntekter 885.000 1.642.000 911.000 2.507.000 2.690.000
Varekostnad -62.000 -151.000 -199.000 -82.000 -404.000
Lønninger -72.000 -334.000 0 -152.000 -138.000
Avskrivning -758.000 -788.000 -810.000 -813.000 -872.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -273.000 -578.000 -457.000 -352.000 -559.000
Driftskostnader -1.165.000 -1.851.000 -1.466.000 -1.399.000 -1.973.000
Driftsresultat -280.000 -210.000 -555.000 1.109.000 717.000
Finansinntekter 485.000 128.000 270.000 9.000 34.000
Finanskostnader -10.000 -251.000 -6.000 -12.000 0
Finans 475.000 -123.000 264.000 -3.000 34.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 250.000 -311.000 -184.000 859.000 590.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.387.000 2.247.000 2.734.000 3.048.000 3.441.000
Sum varige driftsmidler 1.387.000 2.247.000 2.734.000 3.048.000 3.441.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.009.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
Sum anleggsmidler 2.396.000 3.247.000 3.734.000 4.048.000 3.441.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 335.000 590.000 30.000 226.000 166.000
Andre fordringer 7.000 18.000 12.000 20.000 14.000
Sum investeringer 5.766.000 4.357.000 2.807.000 1.771.000 0
Kasse, bank 929.000 1.313.000 3.065.000 4.530.000 6.193.000
Sum omløpsmidler 7.038.000 6.277.000 5.915.000 6.547.000 6.373.000
Sum eiendeler 9.434.000 9.524.000 9.649.000 10.595.000 9.814.000
Sum opptjent egenkapital 8.895.000 8.645.000 8.957.000 9.141.000 8.283.000
Sum egenkapital 8.995.000 8.745.000 9.057.000 9.241.000 8.383.000
Sum avsetninger til forpliktelser 209.000 324.000 394.000 500.000 441.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 209.000 324.000 394.000 500.000 441.000
Leverandørgjeld 60.000 139.000 77.000 62.000 242.000
Betalbar skatt 60.000 48.000 0 188.000 182.000
Skyldig offentlige avgifter 33.000 39.000 9.000 51.000 46.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 78.000 228.000 111.000 553.000 519.000
Sum kortsiktig gjeld 230.000 454.000 198.000 854.000 990.000
Sum gjeld og egenkapital 9.434.000 9.523.000 9.649.000 10.595.000 9.814.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.808.000 5.823.000 5.717.000 5.693.000 5.383.000
Likviditetsgrad 1 30.6 13.8 29.9 7.7 6.4
Likviditetsgrad 2 30.6 13.8 29.9 7.7 6.4
Soliditet 95.3 91.8 93.9 87.2 85.4
Resultatgrad -31.6 -12.8 -60.9 44.2 26.7
Rentedekningsgrad -28.0 -0.8 -92.5 92.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 2.2 -0.9 10.6 7.7
Signatur
02.09.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars DahleStyreleder51
Bodil DahleVaramedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lars Dahle100.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00