Fløien Folkerestaurant As
Juridisk navn:  Fløien Folkerestaurant As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55319030
V/Bryggen Jacobsfjorden 6 Fløyfjellet 2 Fax: 55336989
5003 Bergen 5014 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 966015357
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 01.12.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23,93%
Resultat  
  
109,1%
Egenkapital  
  
218,02%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 12.171.000 9.821.000 24.044.000 21.450.000 25.251.000
Resultat: 125.000 -1.374.000 1.167.000 277.000 547.000
Egenkapital: 609.000 -516.000 857.000 1.285.000 1.269.000
Regnskap for Fløien Folkerestaurant As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 12.171.000 9.821.000 24.044.000 21.450.000 25.251.000
Driftskostnader -12.009.000 -11.175.000 -22.886.000 -21.129.000 -24.457.000
Driftsresultat 162.000 -1.354.000 1.159.000 322.000 794.000
Finansinntekter 4.000 4.000 7.000 10.000 10.000
Finanskostnader -41.000 -24.000 1.000 -54.000 -257.000
Finans -37.000 -20.000 8.000 -44.000 -247.000
Resultat før skatt 125.000 -1.374.000 1.167.000 277.000 547.000
Skattekostnad -241.000 -60.000 -126.000
Årsresultat 125.000 -1.374.000 926.000 217.000 421.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 512.000 711.000 824.000 972.000 1.114.000
Sum omløpsmidler 3.882.000 2.548.000 4.493.000 6.246.000 7.070.000
Sum eiendeler 4.394.000 3.259.000 5.317.000 7.218.000 8.184.000
Sum opptjent egenkapital -616.000 757.000 1.185.000 1.169.000
Sum egenkapital 609.000 -516.000 857.000 1.285.000 1.269.000
Sum langsiktig gjeld 776.000 970.000 0 83.000 333.000
Sum kortsiktig gjeld 3.009.000 2.805.000 4.459.000 5.849.000 6.581.000
Sum gjeld og egenkapital 4.394.000 3.259.000 5.316.000 7.217.000 8.183.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.793.000 8.719.000 23.859.000 21.450.000 25.251.000
Andre inntekter 1.378.000 1.102.000 184.000 0 0
Driftsinntekter 12.171.000 9.821.000 24.044.000 21.450.000 25.251.000
Varekostnad -3.310.000 -2.645.000 -6.394.000 -5.613.000 -7.321.000
Lønninger -3.973.000 -3.446.000 -8.031.000 -7.089.000 -8.144.000
Avskrivning -199.000 -207.000 -262.000 -262.000 -270.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.527.000 -4.877.000 -8.199.000 -8.165.000 -8.722.000
Driftskostnader -12.009.000 -11.175.000 -22.886.000 -21.129.000 -24.457.000
Driftsresultat 162.000 -1.354.000 1.159.000 322.000 794.000
Finansinntekter 4.000 4.000 7.000 10.000 10.000
Finanskostnader -41.000 -24.000 1.000 -54.000 -257.000
Finans -37.000 -20.000 8.000 -44.000 -247.000
Konsernbidrag -1.354.000 -201.000 -400.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 125.000 -1.374.000 926.000 217.000 421.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 396.000 595.000 709.000 857.000 998.000
Sum varige driftsmidler 396.000 595.000 709.000 857.000 998.000
Sum finansielle anleggsmidler 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000
Sum anleggsmidler 512.000 711.000 824.000 972.000 1.114.000
Varebeholdning 269.000 195.000 357.000 358.000 439.000
Kundefordringer 107.000 54.000 767.000 1.545.000 576.000
Andre fordringer 65.000 597.000 69.000 199.000 177.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.456.000 355.000 1.011.000 3.977.000 5.878.000
Sum omløpsmidler 3.882.000 2.548.000 4.493.000 6.246.000 7.070.000
Sum eiendeler 4.394.000 3.259.000 5.317.000 7.218.000 8.184.000
Sum opptjent egenkapital -616.000 757.000 1.185.000 1.169.000
Sum egenkapital 609.000 -516.000 857.000 1.285.000 1.269.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.354.000 1.442.000 1.562.000 1.870.000 1.732.000
Sum langsiktig gjeld 776.000 970.000 0 83.000 333.000
Leverandørgjeld 483.000 376.000 498.000 1.240.000 1.108.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 424.000 348.000 934.000 1.328.000 2.070.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 749.000 640.000 1.465.000 1.411.000 1.672.000
Sum kortsiktig gjeld 3.009.000 2.805.000 4.459.000 5.849.000 6.581.000
Sum gjeld og egenkapital 4.394.000 3.259.000 5.316.000 7.217.000 8.183.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 873.000 -257.000 34.000 397.000 489.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 0.9 1 1
Soliditet 13.9 -15.8 16.1 17.8 15.5
Resultatgrad 1.3 -13.8 4.8 1.5 3.1
Rentedekningsgrad 4.0 -56.4 6 3.1
Gjeldsgrad 6.2 -7.3 5.2 4.6 5.4
Total kapitalrentabilitet 3.8 -41.4 21.9 4.6 9.8
Signatur
27.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.04.2020
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Eric Bernard Alfred SaudanStyreleder70
Nina MobergVaramedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Martigny As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00