Tronslien AS
Juridisk navn:  Tronslien AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64911960
Postboks 31 Alnabru Verkseier Furulunds Vei 12 Fax: 64877585
0614 Oslo 668 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 966026294
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 26.01.1993
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,43%
Resultat  
  
-27,73%
Egenkapital  
  
-0,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 33.533.000 35.458.000 30.153.000 36.619.000 34.012.000
Resultat: 1.230.000 1.702.000 496.000 6.427.000 4.604.000
Egenkapital: 12.074.000 12.114.000 11.287.000 10.904.000 8.516.000
Regnskap for Tronslien AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 33.533.000 35.458.000 30.153.000 36.619.000 34.012.000
Driftskostnader -32.346.000 -33.793.000 -29.702.000 -32.465.000 -29.422.000
Driftsresultat 1.188.000 1.665.000 450.000 4.154.000 4.590.000
Finansinntekter 44.000 37.000 55.000 2.285.000 17.000
Finanskostnader -2.000 0 -9.000 -13.000 -4.000
Finans 42.000 37.000 46.000 2.272.000 13.000
Resultat før skatt 1.230.000 1.702.000 496.000 6.427.000 4.604.000
Skattekostnad -271.000 -374.000 -113.000 -1.539.000 -1.092.000
Årsresultat 959.000 1.327.000 383.000 4.888.000 3.512.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.499.000 4.675.000 5.524.000 5.071.000 4.629.000
Sum omløpsmidler 16.098.000 13.666.000 13.320.000 17.194.000 13.636.000
Sum eiendeler 20.597.000 18.341.000 18.844.000 22.265.000 18.265.000
Sum opptjent egenkapital 11.324.000 11.364.000 10.537.000 10.154.000 7.766.000
Sum egenkapital 12.074.000 12.114.000 11.287.000 10.904.000 8.516.000
Sum langsiktig gjeld 427.000 533.000 159.000 186.000 1.563.000
Sum kortsiktig gjeld 8.096.000 5.693.000 7.398.000 11.175.000 8.186.000
Sum gjeld og egenkapital 20.597.000 18.340.000 18.844.000 22.265.000 18.265.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.045.000 35.021.000 29.522.000 36.619.000 33.862.000
Andre inntekter 488.000 437.000 630.000 0 150.000
Driftsinntekter 33.533.000 35.458.000 30.153.000 36.619.000 34.012.000
Varekostnad -13.604.000 -15.492.000 -12.592.000 -15.163.000 -13.371.000
Lønninger -13.034.000 -12.167.000 -11.392.000 -11.815.000 -11.039.000
Avskrivning -1.156.000 -1.208.000 -1.334.000 -1.239.000 -954.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.552.000 -4.926.000 -4.384.000 -4.248.000 -4.058.000
Driftskostnader -32.346.000 -33.793.000 -29.702.000 -32.465.000 -29.422.000
Driftsresultat 1.188.000 1.665.000 450.000 4.154.000 4.590.000
Finansinntekter 44.000 37.000 55.000 2.285.000 17.000
Finanskostnader -2.000 0 -9.000 -13.000 -4.000
Finans 42.000 37.000 46.000 2.272.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -500.000 0 -2.500.000 -2.500.000
Årsresultat 959.000 1.327.000 383.000 4.888.000 3.512.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 800.000
Maskiner anlegg 570.000 786.000 971.000 399.000 851.000
Driftsløsøre 3.929.000 3.860.000 4.525.000 4.644.000 2.923.000
Sum varige driftsmidler 4.499.000 4.647.000 5.496.000 5.043.000 4.574.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.000 28.000 28.000 55.000
Sum anleggsmidler 4.499.000 4.675.000 5.524.000 5.071.000 4.629.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 7.167.000 4.321.000 3.977.000 5.065.000 3.698.000
Andre fordringer 479.000 1.621.000 85.000 587.000 1.258.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.452.000 7.724.000 9.259.000 11.542.000 8.681.000
Sum omløpsmidler 16.098.000 13.666.000 13.320.000 17.194.000 13.636.000
Sum eiendeler 20.597.000 18.341.000 18.844.000 22.265.000 18.265.000
Sum opptjent egenkapital 11.324.000 11.364.000 10.537.000 10.154.000 7.766.000
Sum egenkapital 12.074.000 12.114.000 11.287.000 10.904.000 8.516.000
Sum avsetninger til forpliktelser 427.000 533.000 159.000 186.000 1.563.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 427.000 533.000 159.000 186.000 1.563.000
Leverandørgjeld 1.928.000 1.236.000 819.000 905.000 1.167.000
Betalbar skatt 376.000 0 140.000 2.915.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.227.000 1.524.000 2.065.000 2.088.000 1.642.000
Utbytte -1.000.000 -500.000 0 -2.500.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 3.565.000 2.933.000 4.374.000 5.267.000 5.377.000
Sum kortsiktig gjeld 8.096.000 5.693.000 7.398.000 11.175.000 8.186.000
Sum gjeld og egenkapital 20.597.000 18.340.000 18.844.000 22.265.000 18.265.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.002.000 7.973.000 5.922.000 6.019.000 5.450.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.4 1.8 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 2.0 2.4 1.8 1.5 1.7
Soliditet 58.6 66.1 59.9 4 46.6
Resultatgrad 3.5 4.7 1.5 11.3 13.5
Rentedekningsgrad 594.0 5 319.5 1147.5
Gjeldsgrad 0.7 0.5 0.7 1 1.1
Total kapitalrentabilitet 6.0 9.3 2.7 28.9 25.2
Signatur
20.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.04.2021
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut RosefStyreleder71
Petter Anders HolmStyremedlem70
Carl Fredrik HolmStyremedlem34
Gunn Engebretsen BerganStyremedlem58
Tore MundgjelStyremedlem58
Sigmund Ask JohansenStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tore Mundgjel0.5358
Pesica Holding As99.46 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00