Offshore Health Services AS
Juridisk navn:  Offshore Health Services AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95049307
c/o Azets Insight AS Postboks 9495 Torgard Sentrum Legesenter Konsul Knudtzons gate 8 Fax:
7496 Trondheim 6508 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 894396512
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 23.07.2009
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
212,83%
Resultat  
  
518,3%
Egenkapital  
  
11,71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 197.267.000 63.059.000 57.537.000 57.929.000 47.789.000
Resultat: 64.155.000 10.376.000 8.012.000 10.046.000 5.888.000
Egenkapital: 458.000 410.000 1.313.000 3.880.000 5.050.000
Regnskap for Offshore Health Services AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 197.267.000 63.059.000 57.537.000 57.929.000 47.789.000
Driftskostnader -132.191.000 -52.597.000 -49.447.000 -47.821.000 -41.841.000
Driftsresultat 65.075.000 10.462.000 8.089.000 10.109.000 5.948.000
Finansinntekter 5.000 19.000 21.000 15.000
Finanskostnader -920.000 -91.000 -96.000 -83.000 -74.000
Finans -920.000 -86.000 -77.000 -62.000 -59.000
Resultat før skatt 64.155.000 10.376.000 8.012.000 10.046.000 5.888.000
Skattekostnad -14.107.000 -2.279.000 -1.780.000 -2.316.000 -1.430.000
Årsresultat 50.048.000 8.097.000 6.232.000 7.730.000 4.459.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.626.000 5.761.000 5.005.000 4.866.000 4.307.000
Sum omløpsmidler 37.939.000 15.009.000 14.868.000 19.781.000 14.162.000
Sum eiendeler 42.565.000 20.770.000 19.873.000 24.647.000 18.469.000
Sum opptjent egenkapital 358.000 310.000 1.213.000 3.780.000 4.950.000
Sum egenkapital 458.000 410.000 1.313.000 3.880.000 5.050.000
Sum langsiktig gjeld 2.580.000 2.663.000 2.744.000 2.829.000
Sum kortsiktig gjeld 42.107.000 17.780.000 15.896.000 18.023.000 10.590.000
Sum gjeld og egenkapital 42.565.000 20.770.000 19.872.000 24.647.000 18.469.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 197.168.000 62.903.000 57.384.000 57.814.000 47.789.000
Andre inntekter 99.000 156.000 153.000 115.000 0
Driftsinntekter 197.267.000 63.059.000 57.537.000 57.929.000 47.789.000
Varekostnad -55.183.000 -2.740.000 -842.000 -1.045.000 -1.001.000
Lønninger -62.826.000 -40.801.000 -39.098.000 -38.343.000 -34.016.000
Avskrivning -1.324.000 -634.000 -483.000 -416.000 -272.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -13.938.000 -8.422.000 -9.024.000 -8.017.000 -6.552.000
Driftskostnader -132.191.000 -52.597.000 -49.447.000 -47.821.000 -41.841.000
Driftsresultat 65.075.000 10.462.000 8.089.000 10.109.000 5.948.000
Finansinntekter 5.000 19.000 21.000 15.000
Finanskostnader -920.000 -91.000 -96.000 -83.000 -74.000
Finans -920.000 -86.000 -77.000 -62.000 -59.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -50.000.000 -9.000.000 -8.800.000 -8.900.000 -2.800.000
Årsresultat 50.048.000 8.097.000 6.232.000 7.730.000 4.459.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.000 159.000 0 0
Fast eiendom 3.566.000 3.566.000 3.566.000 3.640.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 4.591.000 2.195.000 1.280.000 1.300.000 667.000
Sum varige driftsmidler 4.591.000 5.761.000 4.846.000 4.866.000 4.307.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.626.000 5.761.000 5.005.000 4.866.000 4.307.000
Varebeholdning 1.080.000 0 0 0
Kundefordringer 9.653.000 7.371.000 6.026.000 8.707.000 4.603.000
Andre fordringer 9.361.000 5.746.000 4.454.000 6.912.000 5.120.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 17.844.000 1.892.000 4.387.000 4.163.000 4.439.000
Sum omløpsmidler 37.939.000 15.009.000 14.868.000 19.781.000 14.162.000
Sum eiendeler 42.565.000 20.770.000 19.873.000 24.647.000 18.469.000
Sum opptjent egenkapital 358.000 310.000 1.213.000 3.780.000 4.950.000
Sum egenkapital 458.000 410.000 1.313.000 3.880.000 5.050.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.580.000 2.663.000 2.744.000 2.829.000
Leverandørgjeld 7.516.000 4.686.000 5.176.000 8.944.000 6.892.000
Betalbar skatt 14.142.000 2.279.000 1.780.000 2.316.000 1.442.000
Skyldig offentlige avgifter 889.000 837.000 551.000 441.000 527.000
Utbytte -50.000.000 -9.000.000 -8.800.000 -8.900.000 -2.800.000
Annen kortsiktig gjeld 1.559.000 979.000 2.389.000 2.322.000 1.729.000
Sum kortsiktig gjeld 42.107.000 17.780.000 15.896.000 18.023.000 10.590.000
Sum gjeld og egenkapital 42.565.000 20.770.000 19.872.000 24.647.000 18.469.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.168.000 -2.771.000 -1.028.000 1.758.000 3.572.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.9 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.9 1.1 1.3
Soliditet 1.1 2.0 6.6 15.7 27.3
Resultatgrad 33.0 16.6 14.1 17.5 12.4
Rentedekningsgrad 70.7 115.0 84.3 121.8 80.4
Gjeldsgrad 91.9 49.7 14.1 5.4 2.7
Total kapitalrentabilitet 152.9 50.4 40.8 41.1 32.3
Signatur
22.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Rolf Andreas SkeideStyreleder65
Øystein Bjerkestrand LianStyremedlem68
Ole Peter TaknæsStyremedlem61
Yngvar AndresenStyremedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ole Peter Taknæs25.0061
Øystein Bjerkestrand Lian25.0068
Rolf Andreas Skeide25.0065
Yngvar Andresen25.0069
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00