Viken Taxi Horten DA
Juridisk navn:  Viken Taxi Horten DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33505230
Postboks 107 Storgata 38 Fax:
3191 Horten 3182 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 994378910
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 07.06.2009
Foretakstype: DA
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Børresen & Wiersdalen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25,04%
Resultat  
  
-380,79%
Egenkapital  
  
-124,27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.722.000 6.299.000 10.591.000 2.922.000 311.000
Resultat: -424.000 151.000 117.000 117.000 -129.000
Egenkapital: -83.000 342.000 191.000 74.000 -43.000
Regnskap for Viken Taxi Horten DA
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.722.000 6.299.000 10.591.000 2.922.000 311.000
Driftskostnader -4.999.000 -5.957.000 -10.348.000 -2.791.000 -418.000
Driftsresultat -277.000 342.000 244.000 131.000 -107.000
Finansinntekter 20.000 0 0 0 5.000
Finanskostnader -167.000 -191.000 -127.000 -14.000 -27.000
Finans -147.000 -191.000 -127.000 -14.000 -22.000
Resultat før skatt -424.000 151.000 117.000 117.000 -129.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -424.000 151.000 117.000 117.000 -129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.077.000 2.583.000 3.036.000 40.000 18.000
Sum omløpsmidler 807.000 701.000 1.646.000 649.000 288.000
Sum eiendeler 2.884.000 3.284.000 4.682.000 689.000 306.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 683.000 191.000 74.000 -43.000
Sum egenkapital -83.000 342.000 191.000 74.000 -43.000
Sum langsiktig gjeld 2.205.000 2.651.000 3.252.000 96.000 288.000
Sum kortsiktig gjeld 761.000 291.000 1.239.000 519.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 2.883.000 3.625.000 4.682.000 689.000 306.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.109.000 5.158.000 9.154.000 2.924.000 286.000
Andre inntekter 613.000 1.141.000 1.437.000 -3.000 25.000
Driftsinntekter 4.722.000 6.299.000 10.591.000 2.922.000 311.000
Varekostnad -4.141.000 -4.521.000 -8.741.000 -2.130.000 0
Lønninger -3.000 -21.000 -34.000 -180.000
Avskrivning -478.000 -512.000 -337.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -380.000 -921.000 -1.249.000 -622.000 -238.000
Driftskostnader -4.999.000 -5.957.000 -10.348.000 -2.791.000 -418.000
Driftsresultat -277.000 342.000 244.000 131.000 -107.000
Finansinntekter 20.000 0 0 0 5.000
Finanskostnader -167.000 -191.000 -127.000 -14.000 -27.000
Finans -147.000 -191.000 -127.000 -14.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -424.000 151.000 117.000 117.000 -129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 82.000 82.000 82.000 0 0
Driftsløsøre 1.710.000 2.188.000 2.866.000 40.000 18.000
Sum varige driftsmidler 1.792.000 2.270.000 2.948.000 40.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 285.000 313.000 88.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.077.000 2.583.000 3.036.000 40.000 18.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 608.000 261.000 753.000 192.000 51.000
Andre fordringer 170.000 349.000 544.000 234.000 211.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 91.000 349.000 223.000 27.000
Sum omløpsmidler 807.000 701.000 1.646.000 649.000 288.000
Sum eiendeler 2.884.000 3.284.000 4.682.000 689.000 306.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 683.000 191.000 74.000 -43.000
Sum egenkapital -83.000 342.000 191.000 74.000 -43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.205.000 2.651.000 3.252.000 96.000 288.000
Leverandørgjeld 551.000 82.000 875.000 184.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 67.000 55.000 17.000 31.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 143.000 155.000 347.000 303.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 761.000 291.000 1.239.000 519.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 2.883.000 3.625.000 4.682.000 689.000 306.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 46.000 410.000 407.000 130.000 227.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.4 1.3 1.3 4.7
Likviditetsgrad 2 1.1 2.4 1.3 1.3 4.7
Soliditet -2.9 10.4 4.1 10.7 -14.1
Resultatgrad -5.9 5.4 2.3 4.5 -34.4
Rentedekningsgrad -1.7 1.8 1.9 9.4
Gjeldsgrad -35.7 8.6 23.5 8.3 -8.1
Total kapitalrentabilitet -8.9 10.4 5.2 1 -33.3
Signatur
28.08.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
15.12.2014
Daglig leder og styrets leder hver for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
John Nicolay Furuodden NæsgårdStyreleder29
Heidi Irene GrandeStyremedlem60
Stian SundsvalenStyremedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00