Longhammaren Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Longhammaren Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97589515
v/Tårn Helge Helgøy Opstadvegen 12A Nessa Fax:
4365 Nærbø 4139 Fister
Fylke: Kommune:
Rogaland Hjelmeland
Org.nr: 994510614
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 08.06.2009
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Ryfylke AS
Regnskapsfører: Partner Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14,26%
Resultat  
  
-31,83%
Egenkapital  
  
12,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 986.000 1.150.000 5.035.000 0 2.935.000
Resultat: 227.000 333.000 1.087.000 -279.000 1.065.000
Egenkapital: 1.613.000 1.436.000 1.179.000 656.000 935.000
Regnskap for Longhammaren Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 986.000 1.150.000 5.035.000 0 2.935.000
Driftskostnader -694.000 -761.000 -3.803.000 -121.000 -1.715.000
Driftsresultat 292.000 389.000 1.232.000 -121.000 1.220.000
Finansinntekter 1.000 0 11.000 0 2.000
Finanskostnader -66.000 -56.000 -156.000 -158.000 -157.000
Finans -65.000 -56.000 -145.000 -158.000 -155.000
Resultat før skatt 227.000 333.000 1.087.000 -279.000 1.065.000
Skattekostnad -50.000 -77.000 -194.000 0 -91.000
Årsresultat 177.000 256.000 893.000 -279.000 974.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.834.000 3.733.000 3.923.000 5.794.000 5.349.000
Sum eiendeler 3.834.000 3.733.000 3.923.000 5.794.000 5.349.000
Sum opptjent egenkapital 1.583.000 1.406.000 1.149.000 256.000 535.000
Sum egenkapital 1.613.000 1.436.000 1.179.000 656.000 935.000
Sum langsiktig gjeld 892.000 1.375.000 2.483.000 5.120.000 4.262.000
Sum kortsiktig gjeld 1.329.000 922.000 262.000 18.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 3.834.000 3.733.000 3.924.000 5.794.000 5.349.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 986.000 1.150.000 5.035.000 0 2.935.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 986.000 1.150.000 5.035.000 0 2.935.000
Varekostnad -564.000 -667.000 -3.591.000 -12.000 -1.674.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -130.000 -94.000 -212.000 -109.000 -81.000
Driftskostnader -694.000 -761.000 -3.803.000 -121.000 -1.715.000
Driftsresultat 292.000 389.000 1.232.000 -121.000 1.220.000
Finansinntekter 1.000 0 11.000 0 2.000
Finanskostnader -66.000 -56.000 -156.000 -158.000 -157.000
Finans -65.000 -56.000 -145.000 -158.000 -155.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 177.000 256.000 893.000 -279.000 974.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 3.834.000 3.683.000 3.756.000 5.786.000 5.287.000
Kundefordringer 0 50.000 159.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 8.000 8.000 62.000
Sum omløpsmidler 3.834.000 3.733.000 3.923.000 5.794.000 5.349.000
Sum eiendeler 3.834.000 3.733.000 3.923.000 5.794.000 5.349.000
Sum opptjent egenkapital 1.583.000 1.406.000 1.149.000 256.000 535.000
Sum egenkapital 1.613.000 1.436.000 1.179.000 656.000 935.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.228.000 792.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 892.000 1.375.000 2.483.000 5.120.000 4.262.000
Leverandørgjeld 51.000 3.000 68.000 18.000 61.000
Betalbar skatt 50.000 77.000 194.000 0 91.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 50.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.329.000 922.000 262.000 18.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 3.834.000 3.733.000 3.924.000 5.794.000 5.349.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.505.000 2.811.000 3.661.000 5.776.000 5.197.000
Likviditetsgrad 1 2 4 15 321 35.2
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.6 0.4 0.5
Soliditet 42.1 38.5 3 11.3 17.5
Resultatgrad 29.6 33.8 24.5 41.6
Rentedekningsgrad 4.4 6.9 7.9 -0.8 7.8
Gjeldsgrad 1.4 1.6 2.3 7.8 4.7
Total kapitalrentabilitet 7.6 10.4 31.7 -2.1 22.8
Signatur
08.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tårn Helge HelgøyStyreleder34
Reinert Guren HelgøyStyremedlem32
Ingeborg Helgøy EggebøStyremedlem38
Anne Grethe Guren HelgøyStyremedlem67
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
ANNE RANDI HELGØY FJELDSKAAR12.5038
Reinert Guren Helgøy12.5032
Tårn Helge Helgøy12.5034
Ingeborg Helgøy Eggebø12.5038
Anne Grethe Guren Helgøy50.0067
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00