Prinsen Hotell
Juridisk navn:  Norprins AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73807000
Kongens gate 30 Kongens gate 30 Fax: 73807010
7012 Trondheim 7012 Trondheim
Fylke: Kommune: www.prinsenhotell.no
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 966349786
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 134
Etableringsdato: 22.03.1993
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norrein As
Utvikling:
Omsetning  
  
238,05%
Resultat  
  
163,28%
Egenkapital  
  
100,9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 60.346.000 17.851.000 39.199.000 53.960.000 53.067.000
Resultat: 4.769.000 -7.536.000 1.883.000 2.857.000 3.225.000
Egenkapital: 33.000 -3.670.000 2.475.000 1.022.000 974.000
Regnskap for Prinsen Hotell
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 60.346.000 17.851.000 39.199.000 53.960.000 53.067.000
Driftskostnader -55.104.000 -25.139.000 -37.436.000 -51.279.000 -49.968.000
Driftsresultat 5.241.000 -7.288.000 1.764.000 2.682.000 3.098.000
Finansinntekter 133.000 122.000 198.000 214.000 192.000
Finanskostnader -605.000 -370.000 -78.000 -39.000 -66.000
Finans -472.000 -248.000 120.000 175.000 126.000
Resultat før skatt 4.769.000 -7.536.000 1.883.000 2.857.000 3.225.000
Skattekostnad -1.067.000 1.641.000 -430.000 -709.000 -814.000
Årsresultat 3.703.000 -5.895.000 1.453.000 2.148.000 2.411.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.442.000 13.269.000 1.932.000 1.265.000 2.110.000
Sum omløpsmidler 17.401.000 8.689.000 8.166.000 16.564.000 17.360.000
Sum eiendeler 27.843.000 21.958.000 10.098.000 17.829.000 19.470.000
Sum opptjent egenkapital -217.000 -3.920.000 2.225.000 772.000 724.000
Sum egenkapital 33.000 -3.670.000 2.475.000 1.022.000 974.000
Sum langsiktig gjeld 17.463.000 17.700.000 337.000 1.010.000 1.683.000
Sum kortsiktig gjeld 10.347.000 7.928.000 7.285.000 15.797.000 16.813.000
Sum gjeld og egenkapital 27.843.000 21.958.000 10.097.000 17.829.000 19.470.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.451.000 16.730.000 40.726.000 55.337.000 54.167.000
Andre inntekter 4.894.000 1.121.000 -1.527.000 -1.377.000 -1.100.000
Driftsinntekter 60.346.000 17.851.000 39.199.000 53.960.000 53.067.000
Varekostnad -8.680.000 -3.652.000 -7.020.000 -10.272.000 -10.111.000
Lønninger -17.285.000 -9.132.000 -12.975.000 -18.507.000 -17.833.000
Avskrivning -1.726.000 -796.000 -725.000 -931.000 -1.011.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -27.413.000 -11.559.000 -16.716.000 -21.569.000 -21.013.000
Driftskostnader -55.104.000 -25.139.000 -37.436.000 -51.279.000 -49.968.000
Driftsresultat 5.241.000 -7.288.000 1.764.000 2.682.000 3.098.000
Finansinntekter 133.000 122.000 198.000 214.000 192.000
Finanskostnader -605.000 -370.000 -78.000 -39.000 -66.000
Finans -472.000 -248.000 120.000 175.000 126.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -250.000 0 -2.100.000 -2.360.000
Årsresultat 3.703.000 -5.895.000 1.453.000 2.148.000 2.411.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 757.000 328.000 279.000 221.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 9.442.000 10.312.000 603.000 986.000 1.889.000
Sum varige driftsmidler 9.442.000 10.312.000 603.000 986.000 1.889.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000.000 2.200.000 1.000.000 0 0
Sum anleggsmidler 10.442.000 13.269.000 1.932.000 1.265.000 2.110.000
Varebeholdning 1.385.000 747.000 538.000 740.000 759.000
Kundefordringer 2.083.000 2.850.000 311.000 1.882.000 1.613.000
Andre fordringer 1.208.000 3.632.000 95.000 97.000 350.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 12.725.000 1.461.000 7.223.000 13.845.000 14.639.000
Sum omløpsmidler 17.401.000 8.689.000 8.166.000 16.564.000 17.360.000
Sum eiendeler 27.843.000 21.958.000 10.098.000 17.829.000 19.470.000
Sum opptjent egenkapital -217.000 -3.920.000 2.225.000 772.000 724.000
Sum egenkapital 33.000 -3.670.000 2.475.000 1.022.000 974.000
Sum avsetninger til forpliktelser 213.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.463.000 17.700.000 337.000 1.010.000 1.683.000
Leverandørgjeld 3.271.000 5.199.000 962.000 2.998.000 3.242.000
Betalbar skatt 97.000 480.000 767.000 860.000
Skyldig offentlige avgifter 2.462.000 1.302.000 1.087.000 2.581.000 2.705.000
Utbytte -250.000 0 -2.100.000 -2.360.000
Annen kortsiktig gjeld 4.517.000 1.427.000 4.757.000 7.351.000 7.645.000
Sum kortsiktig gjeld 10.347.000 7.928.000 7.285.000 15.797.000 16.813.000
Sum gjeld og egenkapital 27.843.000 21.958.000 10.097.000 17.829.000 19.470.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.054.000 761.000 881.000 767.000 547.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.0 1 1 1
Soliditet 0.1 -16.7 24.5 5.7 5
Resultatgrad 8.7 -40.8 4.5 5 5.8
Rentedekningsgrad 8.7 -19.7 22.6 68.8 46.9
Gjeldsgrad 842.7 -7.0 3.1 16.4 1
Total kapitalrentabilitet 19.3 -32.6 19.4 16.2 16.9
Signatur
14.02.2017
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Thomas NordbergStyreleder54
Roger HalshamnStyremedlem67
Eivind FallanStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Norrein Holding As37.60 
Rune Sagen24.8058
Know How Holding As37.60 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00