Postpensjonistane I Sogn Og Fjordane
Juridisk navn:  Postpensjonistane I Sogn Og Fjordane
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57874258
c/o Kjell Vagstad Rivedalsvegen 50 c/o Kjell Vagstad Rivedalsvegen 50 Fax:
6982 Holmedal 6982 Holmedal
Fylke: Kommune:
Vestland Askvoll
Org.nr: 994563106
Aksjekapital: 43.000 NOK
Etableringsdato: 27.09.1997
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-93,53%
Resultat  
  
28,57%
Egenkapital  
  
26,47%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 9.000 139.000 124.000 130.000 123.000
Resultat: 9.000 7.000 3.000 1.000 3.000
Egenkapital: 43.000 34.000 0 25.000 24.000
Regnskap for Postpensjonistane I Sogn Og Fjordane
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 9.000 139.000 124.000 130.000 123.000
Driftskostnader 0 -132.000 -122.000 -129.000 -121.000
Driftsresultat 9.000 7.000 3.000 1.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 9.000 7.000 3.000 1.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 7.000 3.000 1.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 43.000 34.000 0 25.000 24.000
Sum eiendeler 43.000 34.000 0 25.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 25.000 24.000
Sum egenkapital 43.000 34.000 0 25.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 43.000 34.000 0 25.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 71.000 77.000
Andre inntekter 9.000 139.000 124.000 59.000 47.000
Driftsinntekter 9.000 139.000 124.000 130.000 123.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -132.000 -122.000 -129.000 -121.000
Driftskostnader 0 -132.000 -122.000 -129.000 -121.000
Driftsresultat 9.000 7.000 3.000 1.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 7.000 3.000 1.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 34.000 0 25.000 24.000
Sum omløpsmidler 43.000 34.000 0 25.000 24.000
Sum eiendeler 43.000 34.000 0 25.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 25.000 24.000
Sum egenkapital 43.000 34.000 0 25.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 43.000 34.000 0 25.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.000 34.000 0 25.000 24.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad 1 5 2.4 0.8 2.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 20.9 20.6 4.0 12.5
Signatur
10.05.2023
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
10.05.2023
Styreleiar åleine.
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell Gunnar VagstadStyreleder72
Venke Heggenes LindeNestleder65
Hjalmar FureliStyremedlem68
Anders VosseteigStyremedlem76
Åse RosøStyremedlem71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00