Xib Group AS
Juridisk navn:  Xib Group AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97001919
Willy Thoresens vei 37 Willy Thoresens Vei 37 Fax:
1459 Nesodden 1459 Nesodden
Fylke: Kommune: www.xibgroup.com
Viken Nesodden
Org.nr: 994768212
Aksjekapital: 333.400 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 15.10.2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
116,81%
Resultat  
  
209,93%
Egenkapital  
  
169,57%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 516.000 238.000 283.000 1.117.000 1.818.000
Resultat: 468.000 151.000 -2.017.000 1.031.000 -1.812.000
Egenkapital: 192.000 -276.000 -428.000 1.589.000 558.000
Regnskap for Xib Group AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 516.000 238.000 283.000 1.117.000 1.818.000
Driftskostnader -47.000 -55.000 -303.000 -1.563.000 -3.458.000
Driftsresultat 469.000 183.000 -20.000 -446.000 -1.640.000
Finansinntekter 1.000 0 1.562.000 15.000
Finanskostnader -32.000 -1.996.000 -85.000 -187.000
Finans -31.000 -1.996.000 1.477.000 -172.000
Resultat før skatt 468.000 151.000 -2.017.000 1.031.000 -1.812.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 468.000 151.000 -2.017.000 1.031.000 -1.812.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 12.000 0
Sum omløpsmidler 211.000 35.000 1.328.000 3.404.000 4.489.000
Sum eiendeler 211.000 35.000 1.337.000 3.416.000 4.489.000
Sum opptjent egenkapital -2.408.000 -2.876.000 -3.028.000 -1.011.000 -2.042.000
Sum egenkapital 192.000 -276.000 -428.000 1.589.000 558.000
Sum langsiktig gjeld 204.000 1.411.000 1.404.000 3.539.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000 107.000 353.000 423.000 392.000
Sum gjeld og egenkapital 211.000 35.000 1.336.000 3.416.000 4.489.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 516.000 161.000 283.000 1.116.000 1.818.000
Andre inntekter 76.000 0 1.000 0
Driftsinntekter 516.000 238.000 283.000 1.117.000 1.818.000
Varekostnad -176.000 -145.000 -286.000
Lønninger 12.000 93.000 -789.000 -1.029.000
Avskrivning -3.000 -4.000 -5.000 0
Nedskrivning -6.000 0 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -58.000 -216.000 -624.000 -2.143.000
Driftskostnader -47.000 -55.000 -303.000 -1.563.000 -3.458.000
Driftsresultat 469.000 183.000 -20.000 -446.000 -1.640.000
Finansinntekter 1.000 0 1.562.000 15.000
Finanskostnader -32.000 -1.996.000 -85.000 -187.000
Finans -31.000 -1.996.000 1.477.000 -172.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 468.000 151.000 -2.017.000 1.031.000 -1.812.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 12.000 0
Sum varige driftsmidler 9.000 12.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 12.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 19.000 145.000 180.000
Andre fordringer 0 6.000 140.000
Sum investeringer 0 3.116.000 3.961.000
Kasse, bank 211.000 35.000 1.309.000 137.000 209.000
Sum omløpsmidler 211.000 35.000 1.328.000 3.404.000 4.489.000
Sum eiendeler 211.000 35.000 1.337.000 3.416.000 4.489.000
Sum opptjent egenkapital -2.408.000 -2.876.000 -3.028.000 -1.011.000 -2.042.000
Sum egenkapital 192.000 -276.000 -428.000 1.589.000 558.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 204.000 1.411.000 1.404.000 3.539.000
Leverandørgjeld 4.000 8.000 8.000 23.000 48.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 43.000 11.000 25.000 115.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 56.000 335.000 376.000 229.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000 107.000 353.000 423.000 392.000
Sum gjeld og egenkapital 211.000 35.000 1.336.000 3.416.000 4.489.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 192.000 -72.000 975.000 2.981.000 4.097.000
Likviditetsgrad 1 11.1 0.3 3.8 8 11.5
Likviditetsgrad 2 11.1 0.3 3.8 8 11.5
Soliditet 91.0 -788.6 46.5 12.4
Resultatgrad 90.9 76.9 -7.1 -39.9 -90.2
Rentedekningsgrad 5.7 -5.2 -8.8
Gjeldsgrad 0.1 -1.1 -4.1 1.1 7
Total kapitalrentabilitet 222.3 525.7 -1.5 32.7 -36.2
Signatur
16.05.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn Karl ForslundStyreleder50
Hilde ForslundStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
E.H.S Holding As2.07 
Forslund Invest As97.93 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00