Ironroad Norway As
Juridisk navn:  Ironroad Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48483838
v/ Ernst Bye Fridtjof Nansens vei 10B v/ Ernst Bye Fridtjof Nansens vei 10B Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 994818015
Aksjekapital: 294.100 NOK
Etableringsdato: 24.11.2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-52,87%
Resultat  
  
-49,6%
Egenkapital  
  
32,41%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 369.000 783.000 983.000 0 0
Resultat: 316.000 627.000 527.000 0 -2.000
Egenkapital: -392.000 -580.000 -1.206.000 -1.617.000 -1.617.000
Regnskap for Ironroad Norway As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 369.000 783.000 983.000 0 0
Driftskostnader -52.000 -197.000 -456.000 0 -2.000
Driftsresultat 316.000 586.000 527.000 0 -2.000
Finansinntekter 43.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans 41.000 0 0 0
Resultat før skatt 316.000 627.000 527.000 0 -2.000
Skattekostnad -128.000 -117.000 -116.000 0 0
Årsresultat 188.000 510.000 411.000 0 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Sum omløpsmidler 111.000 17.000 168.000 1.000 0
Sum eiendeler 131.000 37.000 188.000 21.000 0
Sum opptjent egenkapital -686.000 -874.000 -1.500.000 -1.911.000 -1.911.000
Sum egenkapital -392.000 -580.000 -1.206.000 -1.617.000 -1.617.000
Sum langsiktig gjeld 446.000 446.000 942.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 77.000 171.000 452.000 1.638.000 1.617.000
Sum gjeld og egenkapital 131.000 37.000 188.000 21.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 369.000 783.000 840.000 0 0
Andre inntekter 143.000 0 0
Driftsinntekter 369.000 783.000 983.000 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -6.000 -261.000 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -197.000 -195.000 0 -2.000
Driftskostnader -52.000 -197.000 -456.000 0 -2.000
Driftsresultat 316.000 586.000 527.000 0 -2.000
Finansinntekter 43.000 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans 41.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 188.000 510.000 411.000 0 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Sum anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 28.000 0 0
Kasse, bank 111.000 17.000 140.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 111.000 17.000 168.000 1.000 0
Sum eiendeler 131.000 37.000 188.000 21.000 0
Sum opptjent egenkapital -686.000 -874.000 -1.500.000 -1.911.000 -1.911.000
Sum egenkapital -392.000 -580.000 -1.206.000 -1.617.000 -1.617.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 446.000 446.000 942.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 116.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 8.000 178.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68.000 163.000 159.000 1.638.000 1.617.000
Sum kortsiktig gjeld 77.000 171.000 452.000 1.638.000 1.617.000
Sum gjeld og egenkapital 131.000 37.000 188.000 21.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 -154.000 -284.000 -1.637.000 -1.617.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.1 0.4 0 0
Likviditetsgrad 2 1.4 0.1 0.4 0 0
Soliditet -299.2 -1.567.6 -641.5 -
Resultatgrad 85.6 74.8 53.6
Rentedekningsgrad 293.0
Gjeldsgrad -1.3 -1.1 -1.2 -
Total kapitalrentabilitet 241.2 1.700.0 280.3 0
Signatur
05.12.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ernst ByeStyreleder69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ernst Bye100.0069
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00