Fritidssenteret AS
Juridisk navn:  Fritidssenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61360944
Kongsvegen 2 Kongsvegen 2 Fax:
2920 Leira I Valdres 2920 Leira I Valdres
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Aurdal
Org.nr: 966751150
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 01.05.1993
Foretakstype: AS
Revisor: Valdresrevisorene As
Regnskapsfører: Gøtt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21,58%
Resultat  
  
-127,46%
Egenkapital  
  
-8,88%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 8.849.000 11.284.000 10.496.000 6.927.000 6.961.000
Resultat: -226.000 823.000 817.000 2.000 543.000
Egenkapital: 2.309.000 2.534.000 1.897.000 1.257.000 1.255.000
Regnskap for Fritidssenteret AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 8.849.000 11.284.000 10.496.000 6.927.000 6.961.000
Driftskostnader -9.090.000 -10.471.000 -9.678.000 -6.920.000 -6.408.000
Driftsresultat -240.000 812.000 818.000 7.000 551.000
Finansinntekter 16.000 12.000 9.000 10.000 11.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -10.000 -16.000 -19.000
Finans 15.000 11.000 -1.000 -6.000 -8.000
Resultat før skatt -226.000 823.000 817.000 2.000 543.000
Skattekostnad -186.000 -177.000 0 -75.000
Årsresultat -226.000 638.000 640.000 2.000 467.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 185.000 221.000 251.000 288.000 188.000
Sum omløpsmidler 3.712.000 4.372.000 3.295.000 2.390.000 2.298.000
Sum eiendeler 3.897.000 4.593.000 3.546.000 2.678.000 2.486.000
Sum opptjent egenkapital 2.209.000 2.434.000 1.797.000 1.157.000 1.155.000
Sum egenkapital 2.309.000 2.534.000 1.897.000 1.257.000 1.255.000
Sum langsiktig gjeld 180.000 180.000 180.000 367.000 447.000
Sum kortsiktig gjeld 1.408.000 1.878.000 1.469.000 1.054.000 784.000
Sum gjeld og egenkapital 3.897.000 4.592.000 3.546.000 2.678.000 2.486.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.811.000 11.226.000 10.490.000 6.927.000 6.960.000
Andre inntekter 39.000 58.000 6.000 1.000 1.000
Driftsinntekter 8.849.000 11.284.000 10.496.000 6.927.000 6.961.000
Varekostnad -6.884.000 -8.162.000 -7.793.000 -5.313.000 -4.819.000
Lønninger -1.606.000 -1.549.000 -1.251.000 -1.075.000 -974.000
Avskrivning -36.000 -59.000 -56.000 -48.000 -40.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -564.000 -701.000 -578.000 -484.000 -575.000
Driftskostnader -9.090.000 -10.471.000 -9.678.000 -6.920.000 -6.408.000
Driftsresultat -240.000 812.000 818.000 7.000 551.000
Finansinntekter 16.000 12.000 9.000 10.000 11.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -10.000 -16.000 -19.000
Finans 15.000 11.000 -1.000 -6.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -226.000 638.000 640.000 2.000 467.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 185.000 221.000 251.000 288.000 188.000
Sum varige driftsmidler 185.000 221.000 251.000 288.000 188.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 185.000 221.000 251.000 288.000 188.000
Varebeholdning 2.650.000 2.665.000 1.364.000 1.284.000 1.179.000
Kundefordringer 2.000 29.000 42.000 24.000 56.000
Andre fordringer 12.000 163.000 15.000 100.000 11.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.048.000 1.515.000 1.874.000 983.000 1.052.000
Sum omløpsmidler 3.712.000 4.372.000 3.295.000 2.390.000 2.298.000
Sum eiendeler 3.897.000 4.593.000 3.546.000 2.678.000 2.486.000
Sum opptjent egenkapital 2.209.000 2.434.000 1.797.000 1.157.000 1.155.000
Sum egenkapital 2.309.000 2.534.000 1.897.000 1.257.000 1.255.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 180.000 180.000 180.000 367.000 447.000
Leverandørgjeld 562.000 1.323.000 655.000 814.000 358.000
Betalbar skatt 186.000 177.000 0 75.000
Skyldig offentlige avgifter 159.000 52.000 213.000 49.000 128.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 688.000 318.000 425.000 192.000 223.000
Sum kortsiktig gjeld 1.408.000 1.878.000 1.469.000 1.054.000 784.000
Sum gjeld og egenkapital 3.897.000 4.592.000 3.546.000 2.678.000 2.486.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.304.000 2.494.000 1.826.000 1.336.000 1.514.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.3 2.2 2 2.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1.3 1 1.4
Soliditet 59.3 55.2 53.5 46.9 50.5
Resultatgrad -2.7 7.2 7.8 0.1 7.9
Rentedekningsgrad -240.0 812.0 81.8 0.4 2
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.9 1.1 1
Total kapitalrentabilitet -5.7 17.9 23.3 0.6 22.6
Signatur
22.11.2023
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
29.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Rune GjevreStyreleder65
Roy GjevreStyremedlem64
Fredrik Hippe GjevreVaramedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00