Indre Østfold Hotelldrift As
Juridisk navn:  Indre Østfold Hotelldrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64879000
c/o Scandic Brennemoen Brennemoveien 20 c/o Scandic Brennemoen Brennemoveien 20 Fax: 75171326
1850 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune: www.norlandia.no/lynge...
Viken Indre Østfold
Org.nr: 966937335
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 57
Etableringsdato: 01.06.1993
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
42,96%
Resultat  
  
74,74%
Egenkapital  
  
8,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 21.808.000 15.255.000 29.418.000 7.128.000 0
Resultat: -790.000 -3.128.000 2.402.000 -1.271.000 -70.000
Egenkapital: 143.000 132.000 3.985.000 1.583.000 1.477.000
Regnskap for Indre Østfold Hotelldrift As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 21.808.000 15.255.000 29.418.000 7.128.000 0
Driftskostnader -22.608.000 -18.367.000 -27.014.000 -8.395.000 -70.000
Driftsresultat -800.000 -3.113.000 2.404.000 -1.267.000 -69.000
Finansinntekter 1.000 5.000 7.000 1.000 0
Finanskostnader 10.000 -20.000 -10.000 -5.000 -1.000
Finans 11.000 -15.000 -3.000 -4.000 -1.000
Resultat før skatt -790.000 -3.128.000 2.402.000 -1.271.000 -70.000
Skattekostnad 0 317.000 0
Årsresultat -790.000 -3.128.000 2.402.000 -954.000 -70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 376.000 580.000 801.000 962.000 0
Sum omløpsmidler 5.246.000 7.442.000 8.412.000 5.251.000 2.499.000
Sum eiendeler 5.622.000 8.022.000 9.213.000 6.213.000 2.499.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 32.000 3.885.000 1.483.000 1.377.000
Sum egenkapital 143.000 132.000 3.985.000 1.583.000 1.477.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.478.000 7.890.000 5.228.000 4.630.000 1.022.000
Sum gjeld og egenkapital 5.621.000 8.022.000 9.213.000 6.213.000 2.499.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.808.000 15.252.000 29.404.000 7.120.000 0
Andre inntekter 3.000 14.000 8.000 0
Driftsinntekter 21.808.000 15.255.000 29.418.000 7.128.000 0
Varekostnad -3.105.000 -2.303.000 -4.630.000 -1.335.000 0
Lønninger -7.156.000 -6.107.000 -9.766.000 -3.776.000 0
Avskrivning -204.000 -221.000 -187.000 -33.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -12.143.000 -9.736.000 -12.431.000 -3.251.000 -70.000
Driftskostnader -22.608.000 -18.367.000 -27.014.000 -8.395.000 -70.000
Driftsresultat -800.000 -3.113.000 2.404.000 -1.267.000 -69.000
Finansinntekter 1.000 5.000 7.000 1.000 0
Finanskostnader 10.000 -20.000 -10.000 -5.000 -1.000
Finans 11.000 -15.000 -3.000 -4.000 -1.000
Konsernbidrag 800.000 -725.000 0 1.060.000 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -790.000 -3.128.000 2.402.000 -954.000 -70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 376.000 580.000 801.000 962.000 0
Sum varige driftsmidler 376.000 580.000 801.000 962.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 376.000 580.000 801.000 962.000 0
Varebeholdning 410.000 272.000 405.000 303.000 0
Kundefordringer 1.018.000 555.000 1.300.000 1.835.000 0
Andre fordringer 1.271.000 90.000 83.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.018.000 736.000 2.408.000 1.654.000 44.000
Sum omløpsmidler 5.246.000 7.442.000 8.412.000 5.251.000 2.499.000
Sum eiendeler 5.622.000 8.022.000 9.213.000 6.213.000 2.499.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 32.000 3.885.000 1.483.000 1.377.000
Sum egenkapital 143.000 132.000 3.985.000 1.583.000 1.477.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 678.000 725.000 0 567.000 1.000.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.031.000 1.006.000 1.906.000 931.000 -1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 821.000 380.000 938.000 534.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.949.000 5.778.000 2.384.000 2.598.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 5.478.000 7.890.000 5.228.000 4.630.000 1.022.000
Sum gjeld og egenkapital 5.621.000 8.022.000 9.213.000 6.213.000 2.499.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -232.000 -448.000 3.184.000 621.000 1.477.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 1.6 1.1 2.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.5 1.1 2.4
Soliditet 2.5 1.6 43.3 25.5 59.1
Resultatgrad -3.7 -20.4 8.2 -17.8
Rentedekningsgrad 80.0 -155.7 240.4 -253.4
Gjeldsgrad 38.3 59.8 1.3 2.9 0.7
Total kapitalrentabilitet -14.2 -38.7 26.2 -20.4 -2.8
Signatur
18.11.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR HVER FOR SEG
ADOLFSEN KRISTIAN ARNE
SIGNATUR HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Leiv RodaStyreleder54
Morten André KahrsStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Norlandia Drift As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00