Lægreid Hotell As
Juridisk navn:  Lægreid Hotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57628888
Almenningen 3 Almenningen 3 Fax: 57628889
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune: www.lagreid.no
Vestland Sogndal
Org.nr: 966980117
Aksjekapital: 3.705.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 29.08.1993
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Ellingsen Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
6,81%
Resultat  
  
4,58%
Egenkapital  
  
-36,79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.948.000 7.441.000 14.354.000 15.488.000 16.803.000
Resultat: -1.585.000 -1.661.000 -697.000 222.000 1.136.000
Egenkapital: 2.124.000 3.360.000 4.655.000 5.215.000 7.011.000
Regnskap for Lægreid Hotell As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.948.000 7.441.000 14.354.000 15.488.000 16.803.000
Driftskostnader -8.941.000 -8.505.000 -14.062.000 -14.448.000 -14.837.000
Driftsresultat -994.000 -1.064.000 292.000 1.040.000 1.966.000
Finansinntekter 5.000 13.000 4.000 5.000 7.000
Finanskostnader -596.000 -611.000 -993.000 -822.000 -838.000
Finans -591.000 -598.000 -989.000 -817.000 -831.000
Resultat før skatt -1.585.000 -1.661.000 -697.000 222.000 1.136.000
Skattekostnad 349.000 365.000 138.000 -23.000 -247.000
Årsresultat -1.236.000 -1.296.000 -559.000 198.000 889.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.304.000 23.774.000 24.289.000 24.805.000 25.021.000
Sum omløpsmidler 1.903.000 2.681.000 2.831.000 3.455.000 1.929.000
Sum eiendeler 26.207.000 26.455.000 27.120.000 28.260.000 26.950.000
Sum opptjent egenkapital -1.581.000 -345.000 950.000 1.510.000 1.311.000
Sum egenkapital 2.124.000 3.360.000 4.655.000 5.215.000 7.011.000
Sum langsiktig gjeld 22.369.000 21.709.000 20.362.000 18.757.000 17.577.000
Sum kortsiktig gjeld 1.714.000 1.386.000 2.101.000 4.287.000 2.361.000
Sum gjeld og egenkapital 26.207.000 26.455.000 27.118.000 28.259.000 26.949.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.619.000 6.854.000 14.354.000 15.488.000 16.715.000
Andre inntekter 329.000 588.000 0 0 88.000
Driftsinntekter 7.948.000 7.441.000 14.354.000 15.488.000 16.803.000
Varekostnad -1.000 0 0
Lønninger -3.712.000 -4.023.000 -6.297.000 -6.429.000 -6.328.000
Avskrivning -629.000 -660.000 -640.000 -684.000 -770.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.597.000 -3.065.000 -4.514.000 -4.488.000 -4.302.000
Driftskostnader -8.941.000 -8.505.000 -14.062.000 -14.448.000 -14.837.000
Driftsresultat -994.000 -1.064.000 292.000 1.040.000 1.966.000
Finansinntekter 5.000 13.000 4.000 5.000 7.000
Finanskostnader -596.000 -611.000 -993.000 -822.000 -838.000
Finans -591.000 -598.000 -989.000 -817.000 -831.000
Konsernbidrag 1.236.000 1.296.000 559.000 -198.000 -889.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.236.000 -1.296.000 -559.000 198.000 889.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 242.000 0 0 0
Fast eiendom 23.059.000 22.390.000 22.326.000 22.547.000 22.768.000
Maskiner anlegg 952.000 1.333.000 1.911.000 2.206.000 2.201.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 24.011.000 23.723.000 24.238.000 24.754.000 24.970.000
Sum finansielle anleggsmidler 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
Sum anleggsmidler 24.304.000 23.774.000 24.289.000 24.805.000 25.021.000
Varebeholdning 250.000 194.000 252.000 348.000 390.000
Kundefordringer 407.000 185.000 412.000 276.000 228.000
Andre fordringer 190.000 359.000 355.000 463.000 447.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.057.000 1.944.000 1.811.000 2.367.000 864.000
Sum omløpsmidler 1.903.000 2.681.000 2.831.000 3.455.000 1.929.000
Sum eiendeler 26.207.000 26.455.000 27.120.000 28.260.000 26.950.000
Sum opptjent egenkapital -1.581.000 -345.000 950.000 1.510.000 1.311.000
Sum egenkapital 2.124.000 3.360.000 4.655.000 5.215.000 7.011.000
Sum avsetninger til forpliktelser 107.000 472.000 610.000 587.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 22.369.000 21.709.000 20.362.000 18.757.000 17.577.000
Leverandørgjeld 303.000 218.000 259.000 679.000 777.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 237.000 259.000 641.000 365.000 395.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.175.000 908.000 1.201.000 3.243.000 1.190.000
Sum kortsiktig gjeld 1.714.000 1.386.000 2.101.000 4.287.000 2.361.000
Sum gjeld og egenkapital 26.207.000 26.455.000 27.118.000 28.259.000 26.949.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 189.000 1.295.000 730.000 -832.000 -432.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.9 1.3 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 1.0 1.8 1.2 0.7 0.7
Soliditet 8.1 12.7 17.2 18.5 2
Resultatgrad -12.5 -14.3 2 6.7 11.7
Rentedekningsgrad -1.7 -1.7 0.3 1.3 2.3
Gjeldsgrad 11.3 6.9 4.8 4.4 2.8
Total kapitalrentabilitet -3.8 -4.0 1.1 3.7 7.3
Signatur
26.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Gunnar DysjalandStyreleder53
Alvin LægreidStyremedlem38
Atle LægreidStyremedlem63
Ove EllingsenStyremedlem51
Daniel LægreidStyremedlem30
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Daniel Lægreid2.1930
Sylveig L B Lægreid93.4258
Magnus Lægreid2.1925
Alvin Lægreid2.1938
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00