Sundal Lege & Invest AS
Juridisk navn:  Sundal Lege & Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kvernslåttvegen 49B Kvernslåttvegen 49B Fax:
5237 Rådal 5237 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 995306077
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 18.01.2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Controller Vest As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21,09%
Resultat  
  
-94,75%
Egenkapital  
  
2,93%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.253.000 2.855.000 694.000 1.254.000 304.000
Resultat: 59.000 1.124.000 209.000 389.000 224.000
Egenkapital: 1.757.000 1.707.000 881.000 750.000 410.000
Regnskap for Sundal Lege & Invest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.253.000 2.855.000 694.000 1.254.000 304.000
Driftskostnader -2.045.000 -1.397.000 -319.000 -398.000 -70.000
Driftsresultat 208.000 1.458.000 376.000 855.000 233.000
Finansinntekter 68.000 -220.000 -140.000 -462.000 3.000
Finanskostnader -216.000 -114.000 -26.000 -4.000 -12.000
Finans -148.000 -334.000 -166.000 -466.000 -9.000
Resultat før skatt 59.000 1.124.000 209.000 389.000 224.000
Skattekostnad -10.000 -297.000 -78.000 -37.000 -58.000
Årsresultat 50.000 826.000 131.000 352.000 166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.264.000 9.981.000 594.000 742.000 0
Sum omløpsmidler 1.015.000 1.395.000 950.000 658.000 468.000
Sum eiendeler 11.279.000 11.376.000 1.544.000 1.400.000 468.000
Sum opptjent egenkapital 1.657.000 1.607.000 781.000 650.000 310.000
Sum egenkapital 1.757.000 1.707.000 881.000 750.000 410.000
Sum langsiktig gjeld 9.222.000 9.002.000 576.000 643.000 0
Sum kortsiktig gjeld 301.000 668.000 87.000 7.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 11.280.000 11.377.000 1.544.000 1.400.000 468.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.153.000 2.799.000 694.000 1.254.000 304.000
Andre inntekter 100.000 55.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.253.000 2.855.000 694.000 1.254.000 304.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.000 -1.000 0
Avskrivning -1.000 -89.000 -148.000 -29.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.044.000 -1.308.000 -169.000 -368.000 -70.000
Driftskostnader -2.045.000 -1.397.000 -319.000 -398.000 -70.000
Driftsresultat 208.000 1.458.000 376.000 855.000 233.000
Finansinntekter 68.000 -220.000 -140.000 -462.000 3.000
Finanskostnader -216.000 -114.000 -26.000 -4.000 -12.000
Finans -148.000 -334.000 -166.000 -466.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 50.000 826.000 131.000 352.000 166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 10.123.000 9.890.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 131.000 81.000 584.000 732.000 0
Sum varige driftsmidler 10.254.000 9.971.000 584.000 732.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Sum anleggsmidler 10.264.000 9.981.000 594.000 742.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 208.000 43.000 58.000 32.000 14.000
Sum investeringer 724.000 1.098.000 822.000 613.000 45.000
Kasse, bank 83.000 254.000 70.000 13.000 410.000
Sum omløpsmidler 1.015.000 1.395.000 950.000 658.000 468.000
Sum eiendeler 11.279.000 11.376.000 1.544.000 1.400.000 468.000
Sum opptjent egenkapital 1.657.000 1.607.000 781.000 650.000 310.000
Sum egenkapital 1.757.000 1.707.000 881.000 750.000 410.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 18.000 31.000 32.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 206.000 323.000 0 2.000 0
Sum langsiktig gjeld 9.222.000 9.002.000 576.000 643.000 0
Leverandørgjeld 58.000 8.000 0 0
Betalbar skatt 14.000 310.000 79.000 5.000 58.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 34.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 301.000 668.000 87.000 7.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 11.280.000 11.377.000 1.544.000 1.400.000 468.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 714.000 727.000 863.000 651.000 410.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2.1 10.9 9 8.1
Likviditetsgrad 2 3.4 2.1 10.9 9 8.1
Soliditet 15.6 15.0 57.1 53.6 87.6
Resultatgrad 9.2 51.1 54.2 68.2 76.6
Rentedekningsgrad 1.0 12.8 14.5 213.8 19.4
Gjeldsgrad 5.4 5.7 0.8 0.9 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.4 10.9 15.3 28.1 50.4
Signatur
27.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kim Erik Kongsvik SundalStyreleder46
Monica Grimsdal SundalVaramedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kim Erik Kongsvik Sundal100.0046
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00