Brain Venture AS
Juridisk navn:  Brain Venture AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92895133
P.A. Munchs gate 9 P.A. Munchs Gate 9 Fax: 92977133
5529 Haugesund 5529 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 967131970
Aksjekapital: 75.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 05.07.1993
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1,55%
Resultat  
  
119,2%
Egenkapital  
  
191,77%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.308.000 1.288.000 1.249.000 1.249.000 1.249.000
Resultat: 3.654.000 1.667.000 347.000 4.112.000 5.303.000
Egenkapital: 5.494.000 1.883.000 480.000 150.000 5.973.000
Regnskap for Brain Venture AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.308.000 1.288.000 1.249.000 1.249.000 1.249.000
Driftskostnader -1.167.000 -1.228.000 -1.181.000 -1.212.000 -1.209.000
Driftsresultat 141.000 61.000 69.000 37.000 40.000
Finansinntekter 3.533.000 1.607.000 278.000 4.075.000 5.262.000
Finanskostnader -20.000 0 0 0
Finans 3.513.000 1.607.000 278.000 4.075.000 5.262.000
Resultat før skatt 3.654.000 1.667.000 347.000 4.112.000 5.303.000
Skattekostnad -55.000 -24.000 -17.000 -36.000 -48.000
Årsresultat 3.599.000 1.643.000 330.000 4.076.000 5.255.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.121.000 140.000 231.000 523.000 557.000
Sum omløpsmidler 1.553.000 1.952.000 425.000 4.281.000 5.625.000
Sum eiendeler 5.674.000 2.092.000 656.000 4.804.000 6.182.000
Sum opptjent egenkapital 5.419.000 1.808.000 330.000 0 5.823.000
Sum egenkapital 5.494.000 1.883.000 480.000 150.000 5.973.000
Sum langsiktig gjeld 0 27.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 180.000 209.000 176.000 4.627.000 172.000
Sum gjeld og egenkapital 5.674.000 2.092.000 656.000 4.804.000 6.181.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.308.000 1.288.000 1.249.000 1.249.000 1.249.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.308.000 1.288.000 1.249.000 1.249.000 1.249.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.050.000 -1.046.000 -1.050.000 -1.051.000 -1.047.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -182.000 -131.000 -161.000 -162.000
Driftskostnader -1.167.000 -1.228.000 -1.181.000 -1.212.000 -1.209.000
Driftsresultat 141.000 61.000 69.000 37.000 40.000
Finansinntekter 3.533.000 1.607.000 278.000 4.075.000 5.262.000
Finanskostnader -20.000 0 0 0
Finans 3.513.000 1.607.000 278.000 4.075.000 5.262.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -4.459.000 0
Årsresultat 3.599.000 1.643.000 330.000 4.076.000 5.255.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.121.000 140.000 231.000 523.000 557.000
Sum anleggsmidler 4.121.000 140.000 231.000 523.000 557.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 3.000 8.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.553.000 1.949.000 417.000 209.000 372.000
Sum omløpsmidler 1.553.000 1.952.000 425.000 4.281.000 5.625.000
Sum eiendeler 5.674.000 2.092.000 656.000 4.804.000 6.182.000
Sum opptjent egenkapital 5.419.000 1.808.000 330.000 0 5.823.000
Sum egenkapital 5.494.000 1.883.000 480.000 150.000 5.973.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 27.000 36.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 27.000 36.000
Leverandørgjeld 11.000 8.000 0 4.000
Betalbar skatt 55.000 24.000 44.000 45.000 47.000
Skyldig offentlige avgifter 125.000 131.000 124.000 122.000 122.000
Utbytte 0 -4.459.000 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 180.000 209.000 176.000 4.627.000 172.000
Sum gjeld og egenkapital 5.674.000 2.092.000 656.000 4.804.000 6.181.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.373.000 1.743.000 249.000 -346.000 5.453.000
Likviditetsgrad 1 8.6 9.3 2.4 0.9 32.7
Likviditetsgrad 2 8.6 9.3 2.4 0.9 32.7
Soliditet 96.8 90.0 73.2 3.1 96.6
Resultatgrad 10.8 4.7 5.5 3 3.2
Rentedekningsgrad 7.1
Gjeldsgrad 0.1 0.4 3 0
Total kapitalrentabilitet 64.8 79.7 52.9 85.6 85.8
Signatur
23.11.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Odd Simon SimonsenStyreleder53
Marianne BårdsenVaramedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Odd Simon Simonsen100.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00