Anleggsgartner Marius Gatevold AS
Juridisk navn:  Anleggsgartner Marius Gatevold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95725265
Jakslandåsen 279 Jakslandåsen 279 Fax:
3440 Røyken 3440 Røyken
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 995359871
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 20.03.2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bl Data Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
35,63%
Resultat  
  
114,07%
Egenkapital  
  
52,45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.723.000 2.745.000 2.657.000 2.221.000 2.167.000
Resultat: 578.000 270.000 113.000 96.000 71.000
Egenkapital: 1.308.000 858.000 647.000 558.000 483.000
Regnskap for Anleggsgartner Marius Gatevold AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.723.000 2.745.000 2.657.000 2.221.000 2.167.000
Driftskostnader -3.107.000 -2.439.000 -2.511.000 -2.091.000 -2.071.000
Driftsresultat 617.000 305.000 146.000 130.000 96.000
Finansinntekter 1.000 9.000 12.000 9.000 9.000
Finanskostnader -40.000 -44.000 -43.000 -43.000 -34.000
Finans -39.000 -35.000 -31.000 -34.000 -25.000
Resultat før skatt 578.000 270.000 113.000 96.000 71.000
Skattekostnad -127.000 -59.000 -24.000 -21.000 -16.000
Årsresultat 451.000 211.000 89.000 75.000 54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.397.000 1.055.000 915.000 908.000 822.000
Sum omløpsmidler 1.933.000 1.391.000 1.327.000 1.304.000 1.075.000
Sum eiendeler 3.330.000 2.446.000 2.242.000 2.212.000 1.897.000
Sum opptjent egenkapital 1.203.000 753.000 542.000 453.000 378.000
Sum egenkapital 1.308.000 858.000 647.000 558.000 483.000
Sum langsiktig gjeld 814.000 858.000 904.000 947.000 792.000
Sum kortsiktig gjeld 1.208.000 730.000 691.000 708.000 623.000
Sum gjeld og egenkapital 3.330.000 2.446.000 2.242.000 2.213.000 1.898.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.722.000 2.734.000 2.657.000 2.221.000 2.165.000
Andre inntekter 0 11.000 0 0 2.000
Driftsinntekter 3.723.000 2.745.000 2.657.000 2.221.000 2.167.000
Varekostnad -1.005.000 -653.000 -686.000 -448.000 -396.000
Lønninger -1.133.000 -1.002.000 -1.044.000 -970.000 -1.048.000
Avskrivning -316.000 -249.000 -198.000 -184.000 -156.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -653.000 -535.000 -583.000 -489.000 -471.000
Driftskostnader -3.107.000 -2.439.000 -2.511.000 -2.091.000 -2.071.000
Driftsresultat 617.000 305.000 146.000 130.000 96.000
Finansinntekter 1.000 9.000 12.000 9.000 9.000
Finanskostnader -40.000 -44.000 -43.000 -43.000 -34.000
Finans -39.000 -35.000 -31.000 -34.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 451.000 211.000 89.000 75.000 54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 402.000 474.000 213.000 159.000 218.000
Driftsløsøre 995.000 581.000 701.000 749.000 604.000
Sum varige driftsmidler 1.397.000 1.055.000 915.000 908.000 822.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.397.000 1.055.000 915.000 908.000 822.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.278.000 820.000 582.000 844.000 698.000
Andre fordringer 5.000 9.000 2.000 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 650.000 562.000 743.000 457.000 378.000
Sum omløpsmidler 1.933.000 1.391.000 1.327.000 1.304.000 1.075.000
Sum eiendeler 3.330.000 2.446.000 2.242.000 2.212.000 1.897.000
Sum opptjent egenkapital 1.203.000 753.000 542.000 453.000 378.000
Sum egenkapital 1.308.000 858.000 647.000 558.000 483.000
Sum avsetninger til forpliktelser 37.000 36.000 39.000 40.000 31.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 814.000 858.000 904.000 947.000 792.000
Leverandørgjeld 422.000 82.000 74.000 82.000 39.000
Betalbar skatt 127.000 62.000 25.000 12.000 0
Skyldig offentlige avgifter 346.000 247.000 183.000 258.000 213.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 313.000 338.000 408.000 356.000 371.000
Sum kortsiktig gjeld 1.208.000 730.000 691.000 708.000 623.000
Sum gjeld og egenkapital 3.330.000 2.446.000 2.242.000 2.213.000 1.898.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 725.000 661.000 636.000 596.000 452.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 1.9 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.9 1.9 1.8 1.7
Soliditet 39.3 35.1 28.9 25.2 25.4
Resultatgrad 16.6 11.1 5.5 5.9 4.4
Rentedekningsgrad 15.4 6.9 3.4 3 2.8
Gjeldsgrad 1.5 1.9 2.5 3 2.9
Total kapitalrentabilitet 18.6 12.8 7 6.3 5.5
Signatur
08.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.12.2011
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Marius GatevoldStyreleder48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Marius Gatevold100.0048
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00