Månefisken As
Juridisk navn:  Månefisken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22356022
Sagveien 23A Sagveien 23A Fax: 22352209
0459 Oslo 459 Oslo
Fylke: Kommune: www.manefisken.no
Oslo Oslo
Org.nr: 967192058
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 02.08.1993
Foretakstype: AS
Revisor: Insignis As
Regnskapsfører: Nimbus Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-59,06%
Resultat  
  
-130,55%
Egenkapital  
  
-7,99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.717.000 13.965.000 14.056.000 14.388.000 14.673.000
Resultat: -689.000 2.255.000 3.190.000 3.318.000 3.178.000
Egenkapital: 6.298.000 6.845.000 5.597.000 4.140.000 5.920.000
Regnskap for Månefisken As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.717.000 13.965.000 14.056.000 14.388.000 14.673.000
Driftskostnader -6.399.000 -11.688.000 -10.834.000 -11.025.000 -11.466.000
Driftsresultat -681.000 2.278.000 3.222.000 3.362.000 3.208.000
Finansinntekter 22.000 33.000 16.000 23.000 26.000
Finanskostnader -30.000 -56.000 -48.000 -67.000 -55.000
Finans -8.000 -23.000 -32.000 -44.000 -29.000
Resultat før skatt -689.000 2.255.000 3.190.000 3.318.000 3.178.000
Skattekostnad 142.000 -506.000 -734.000 -797.000 -793.000
Årsresultat -547.000 1.748.000 2.456.000 2.521.000 2.386.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 752.000 1.077.000 1.284.000 1.163.000 1.269.000
Sum omløpsmidler 6.173.000 7.927.000 7.655.000 6.563.000 7.696.000
Sum eiendeler 6.925.000 9.004.000 8.939.000 7.726.000 8.965.000
Sum opptjent egenkapital 5.978.000 6.525.000 5.277.000 3.820.000 5.600.000
Sum egenkapital 6.298.000 6.845.000 5.597.000 4.140.000 5.920.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 627.000 2.159.000 3.342.000 3.585.000 3.045.000
Sum gjeld og egenkapital 6.925.000 9.004.000 8.939.000 7.725.000 8.965.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.179.000 7.652.000 7.685.000 8.627.000 8.677.000
Andre inntekter 3.538.000 6.313.000 6.371.000 5.761.000 5.996.000
Driftsinntekter 5.717.000 13.965.000 14.056.000 14.388.000 14.673.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.208.000 -4.537.000 -3.374.000 -3.587.000 -3.883.000
Avskrivning -362.000 -368.000 -337.000 -286.000 -289.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.989.000 -3.845.000 -3.364.000 -3.359.000 -3.272.000
Driftskostnader -6.399.000 -11.688.000 -10.834.000 -11.025.000 -11.466.000
Driftsresultat -681.000 2.278.000 3.222.000 3.362.000 3.208.000
Finansinntekter 22.000 33.000 16.000 23.000 26.000
Finanskostnader -30.000 -56.000 -48.000 -67.000 -55.000
Finans -8.000 -23.000 -32.000 -44.000 -29.000
Konsernbidrag 0 -1.000.000 -1.300.000 -1.000.000
Utbytte -1.748.000 -1.456.000 -1.221.000 -1.386.000
Årsresultat -547.000 1.748.000 2.456.000 2.521.000 2.386.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 28.000 54.000 14.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 40.000 32.000 60.000 97.000 133.000
Driftsløsøre 709.000 1.017.000 1.169.000 1.052.000 1.088.000
Sum varige driftsmidler 749.000 1.049.000 1.229.000 1.149.000 1.221.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 48.000
Sum anleggsmidler 752.000 1.077.000 1.284.000 1.163.000 1.269.000
Varebeholdning 147.000 251.000 151.000 277.000 255.000
Kundefordringer 49.000 751.000 1.462.000 927.000 976.000
Andre fordringer 874.000 241.000 238.000 242.000 44.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.103.000 6.684.000 5.804.000 5.117.000 6.421.000
Sum omløpsmidler 6.173.000 7.927.000 7.655.000 6.563.000 7.696.000
Sum eiendeler 6.925.000 9.004.000 8.939.000 7.726.000 8.965.000
Sum opptjent egenkapital 5.978.000 6.525.000 5.277.000 3.820.000 5.600.000
Sum egenkapital 6.298.000 6.845.000 5.597.000 4.140.000 5.920.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 177.000 492.000 452.000 303.000 199.000
Betalbar skatt 506.000 734.000 797.000 793.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 832.000 873.000 796.000 772.000
Utbytte -1.748.000 -1.456.000 -1.221.000 -1.386.000
Annen kortsiktig gjeld 427.000 328.000 283.000 389.000 282.000
Sum kortsiktig gjeld 627.000 2.159.000 3.342.000 3.585.000 3.045.000
Sum gjeld og egenkapital 6.925.000 9.004.000 8.939.000 7.725.000 8.965.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.546.000 5.768.000 4.313.000 2.978.000 4.651.000
Likviditetsgrad 1 9.8 3.7 2.3 1.8 2.5
Likviditetsgrad 2 9.6 3.6 2.2 1.8 2.4
Soliditet 90.9 7 62.6 53.6 6
Resultatgrad -11.9 16.3 22.9 23.4 21.9
Rentedekningsgrad -22.7 40.7 67.1 50.2 58.3
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.6 0.9 0.5
Total kapitalrentabilitet -9.5 25.7 36.2 43.8 36.1
Signatur
08.12.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Mads Thormod Due-TønnessenStyreleder60
Isak Ree TorgersenStyremedlem28
Marianne PettersenStyremedlem42
Tom GulliksenStyremedlem72
Lars-Petter TranbergStyremedlem74
Tor Olav TorgersenStyremedlem60
Margrethe CannistraciStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mads T Due-Tønnessen33.2660
Tor Olav Torgersen28.2660
Margrethe Cannistraci0.1352
Isak Ree Torgersen5.0028
Tl-Gulliksen As16.66 
Bjørke-Tranberg As16.66 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00