Skansen AS
Juridisk navn:  Skansen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51895477
Bjørn Farmanns gate 55A Kirkegata 36 Fax:
4041 Hafrsfjord 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 967261149
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 19.08.1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Brainiacs As
Utvikling:
Omsetning  
  
-66,28%
Resultat  
  
-64,94%
Egenkapital  
  
-286,39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 405.000 1.201.000 1.557.000 861.000 1.992.000
Resultat: 162.000 462.000 -13.000 -245.000 184.000
Egenkapital: -356.000 191.000 -197.000 -196.000 50.000
Regnskap for Skansen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 405.000 1.201.000 1.557.000 861.000 1.992.000
Driftskostnader -243.000 -728.000 -1.554.000 -1.107.000 -1.802.000
Driftsresultat 162.000 472.000 3.000 -245.000 190.000
Finansinntekter 1.000 0 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -11.000 -19.000 -3.000 -9.000
Finans 1.000 -11.000 -16.000 0 -6.000
Resultat før skatt 162.000 462.000 -13.000 -245.000 184.000
Skattekostnad -74.000 12.000 0 -12.000
Årsresultat 162.000 388.000 -1.000 -245.000 172.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 783.000 886.000 989.000 625.000
Sum omløpsmidler 326.000 302.000 157.000 75.000 93.000
Sum eiendeler 326.000 1.085.000 1.043.000 1.064.000 718.000
Sum opptjent egenkapital -456.000 91.000 -297.000 -296.000 -50.000
Sum egenkapital -356.000 191.000 -197.000 -196.000 50.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 20.000 0 66.000
Sum kortsiktig gjeld 682.000 874.000 1.220.000 1.260.000 602.000
Sum gjeld og egenkapital 326.000 1.085.000 1.043.000 1.064.000 718.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 480.000 1.461.000 861.000 1.979.000
Andre inntekter 403.000 720.000 95.000 0 13.000
Driftsinntekter 405.000 1.201.000 1.557.000 861.000 1.992.000
Varekostnad -6.000 74.000 -567.000 -398.000 -767.000
Lønninger -76.000 -335.000 -186.000 -325.000 -580.000
Avskrivning -103.000 -103.000 -38.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -161.000 -364.000 -698.000 -346.000 -427.000
Driftskostnader -243.000 -728.000 -1.554.000 -1.107.000 -1.802.000
Driftsresultat 162.000 472.000 3.000 -245.000 190.000
Finansinntekter 1.000 0 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -11.000 -19.000 -3.000 -9.000
Finans 1.000 -11.000 -16.000 0 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 162.000 388.000 -1.000 -245.000 172.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 989.000 625.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 783.000 886.000 0 0
Sum varige driftsmidler 783.000 886.000 989.000 625.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 783.000 886.000 989.000 625.000
Varebeholdning 0 55.000 25.000 47.000
Kundefordringer 2.000 0 18.000 0 0
Andre fordringer 1.000 0 0 20.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 323.000 302.000 84.000 30.000 43.000
Sum omløpsmidler 326.000 302.000 157.000 75.000 93.000
Sum eiendeler 326.000 1.085.000 1.043.000 1.064.000 718.000
Sum opptjent egenkapital -456.000 91.000 -297.000 -296.000 -50.000
Sum egenkapital -356.000 191.000 -197.000 -196.000 50.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.000 20.000 0 66.000
Leverandørgjeld 12.000 33.000 36.000 64.000 124.000
Betalbar skatt 63.000 -11.000 1.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 28.000 65.000 86.000 132.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 667.000 750.000 1.130.000 1.109.000 335.000
Sum kortsiktig gjeld 682.000 874.000 1.220.000 1.260.000 602.000
Sum gjeld og egenkapital 326.000 1.085.000 1.043.000 1.064.000 718.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -356.000 -572.000 -1.063.000 -1.185.000 -509.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3 0.1 0 0.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.1 0 0.1
Soliditet -109.2 17.6 -18.9 -18.4 7
Resultatgrad 40.0 39.3 0.2 -28.5 9.5
Rentedekningsgrad 42.9 0.2 -81.7 21.1
Gjeldsgrad -1.9 4.7 -6.3 -6.4 13.4
Total kapitalrentabilitet 50.0 43.5 0.6 -22.7 26.9
Signatur
01.02.2022
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Hamid Reza JiktajiStyreleder61
Anne Kristin BorgenvikVaramedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hamid Reza Jiktaji50.0061
Anne Kristin Borgenvik50.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00