R&s Bensin AS
Juridisk navn:  R&s Bensin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32840567
Engersand Havn 32 Røykenveien 12 Fax: 32840597
3427 Gullaug 3427 Gullaug
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 995676958
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 21.06.2010
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Reitan Convenience Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
1,34%
Resultat  
  
-40,42%
Egenkapital  
  
-70,83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 19.801.000 19.540.000 19.900.000 14.965.000 13.947.000
Resultat: 314.000 527.000 729.000 314.000 648.000
Egenkapital: 568.000 1.947.000 1.679.000 1.214.000 1.033.000
Regnskap for R&s Bensin AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 19.801.000 19.540.000 19.900.000 14.965.000 13.947.000
Driftskostnader -19.470.000 -18.972.000 -19.121.000 -14.615.000 -13.250.000
Driftsresultat 331.000 568.000 779.000 351.000 698.000
Finansinntekter 3.000 6.000 21.000 9.000 6.000
Finanskostnader -20.000 -47.000 -70.000 -46.000 -56.000
Finans -17.000 -41.000 -49.000 -37.000 -50.000
Resultat før skatt 314.000 527.000 729.000 314.000 648.000
Skattekostnad -93.000 -119.000 -164.000 -83.000 -173.000
Årsresultat 221.000 408.000 565.000 231.000 475.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 123.000 2.641.000 2.721.000 2.531.000 2.597.000
Sum omløpsmidler 4.397.000 5.276.000 4.112.000 3.182.000 2.826.000
Sum eiendeler 4.520.000 7.917.000 6.833.000 5.713.000 5.423.000
Sum opptjent egenkapital 465.000 1.844.000 1.576.000 1.111.000 931.000
Sum egenkapital 568.000 1.947.000 1.679.000 1.214.000 1.033.000
Sum langsiktig gjeld 729.000 1.722.000 2.055.000 2.159.000 2.189.000
Sum kortsiktig gjeld 3.224.000 4.248.000 3.099.000 2.340.000 2.200.000
Sum gjeld og egenkapital 4.521.000 7.917.000 6.833.000 5.713.000 5.423.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.576.000 17.987.000 18.299.000 13.933.000 13.099.000
Andre inntekter 2.224.000 1.553.000 1.601.000 1.032.000 848.000
Driftsinntekter 19.801.000 19.540.000 19.900.000 14.965.000 13.947.000
Varekostnad -8.680.000 -8.985.000 -8.668.000 -6.373.000 -5.937.000
Lønninger -6.226.000 -5.453.000 -5.741.000 -4.834.000 -4.152.000
Avskrivning -58.000 -80.000 -95.000 -66.000 -108.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.506.000 -4.454.000 -4.617.000 -3.342.000 -3.053.000
Driftskostnader -19.470.000 -18.972.000 -19.121.000 -14.615.000 -13.250.000
Driftsresultat 331.000 568.000 779.000 351.000 698.000
Finansinntekter 3.000 6.000 21.000 9.000 6.000
Finanskostnader -20.000 -47.000 -70.000 -46.000 -56.000
Finans -17.000 -41.000 -49.000 -37.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -100.000 -140.000 -100.000 -50.000 -56.000
Årsresultat 221.000 408.000 565.000 231.000 475.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.461.000 2.480.000 2.516.000 2.555.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 123.000 180.000 241.000 15.000 42.000
Sum varige driftsmidler 123.000 2.641.000 2.721.000 2.531.000 2.597.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 123.000 2.641.000 2.721.000 2.531.000 2.597.000
Varebeholdning 762.000 1.090.000 999.000 647.000 674.000
Kundefordringer 67.000 56.000 189.000 249.000 311.000
Andre fordringer 287.000 317.000 2.152.000 1.485.000 1.370.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.281.000 3.813.000 772.000 800.000 471.000
Sum omløpsmidler 4.397.000 5.276.000 4.112.000 3.182.000 2.826.000
Sum eiendeler 4.520.000 7.917.000 6.833.000 5.713.000 5.423.000
Sum opptjent egenkapital 465.000 1.844.000 1.576.000 1.111.000 931.000
Sum egenkapital 568.000 1.947.000 1.679.000 1.214.000 1.033.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 729.000 1.722.000 2.055.000 2.159.000 2.189.000
Leverandørgjeld 1.319.000 1.793.000 827.000 871.000 888.000
Betalbar skatt 93.000 119.000 164.000 83.000 173.000
Skyldig offentlige avgifter 434.000 416.000 452.000 388.000 413.000
Utbytte -100.000 -140.000 -100.000 -50.000 -56.000
Annen kortsiktig gjeld 1.279.000 1.780.000 1.556.000 947.000 671.000
Sum kortsiktig gjeld 3.224.000 4.248.000 3.099.000 2.340.000 2.200.000
Sum gjeld og egenkapital 4.521.000 7.917.000 6.833.000 5.713.000 5.423.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.173.000 1.028.000 1.013.000 842.000 626.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1 1.4 1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.0 1 1.1 1
Soliditet 12.6 24.6 24.6 21.2 19.1
Resultatgrad 1.7 2.9 3.9 2.3 5
Rentedekningsgrad 16.6 12.1 11.1 7.6 12.5
Gjeldsgrad 7.0 3.1 3.1 3.7 4.2
Total kapitalrentabilitet 7.4 7.3 11.7 6.3 1
Signatur
26.10.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Siv-Anette DaleStyreleder47
Runar BjurstrømVaramedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Runar Bjurstrøm50.0051
Siv-Anette Dale50.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00