Moi Hotell AS
Juridisk navn:  Moi Hotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51409900
Fax: 51409901
4460 Moi 4460 Moi
Fylke: Kommune: www.moi-hotell.no/
Rogaland Lund
Org.nr: 967647497
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 29.09.1993
Foretakstype: AS
Revisor: Johansen Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-28,47%
Resultat  
  
87,99%
Egenkapital  
  
-121,54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.861.000 5.398.000 7.016.000 8.367.000 6.822.000
Resultat: -79.000 -658.000 -595.000 542.000 64.000
Egenkapital: -144.000 -65.000 329.000 569.000 106.000
Regnskap for Moi Hotell AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.861.000 5.398.000 7.016.000 8.367.000 6.822.000
Driftskostnader -3.924.000 -6.034.000 -7.602.000 -7.813.000 -6.737.000
Driftsresultat -62.000 -635.000 -586.000 553.000 84.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 5.000 3.000
Finanskostnader -22.000 -27.000 -14.000 -16.000 -24.000
Finans -18.000 -23.000 -10.000 -11.000 -21.000
Resultat før skatt -79.000 -658.000 -595.000 542.000 64.000
Skattekostnad 0 0 -6.000 66.000
Årsresultat -79.000 -658.000 -595.000 536.000 130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 405.000 455.000 828.000 526.000 212.000
Sum omløpsmidler 518.000 1.235.000 867.000 1.151.000 1.113.000
Sum eiendeler 923.000 1.690.000 1.695.000 1.677.000 1.325.000
Sum opptjent egenkapital -314.000 -234.000 -132.000 463.000 0
Sum egenkapital -144.000 -65.000 329.000 569.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 300.000 0 0 0 227.000
Sum kortsiktig gjeld 767.000 1.754.000 1.367.000 1.108.000 993.000
Sum gjeld og egenkapital 923.000 1.690.000 1.696.000 1.677.000 1.326.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.612.000 5.398.000 7.016.000 8.367.000 6.807.000
Andre inntekter 249.000 0 0 0 15.000
Driftsinntekter 3.861.000 5.398.000 7.016.000 8.367.000 6.822.000
Varekostnad -609.000 -1.033.000 -1.879.000 -1.703.000 -1.412.000
Lønninger -1.510.000 -3.316.000 -3.496.000 -3.811.000 -3.273.000
Avskrivning -47.000 -51.000 -63.000 -53.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.758.000 -1.634.000 -2.164.000 -2.246.000 -1.997.000
Driftskostnader -3.924.000 -6.034.000 -7.602.000 -7.813.000 -6.737.000
Driftsresultat -62.000 -635.000 -586.000 553.000 84.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 5.000 3.000
Finanskostnader -22.000 -27.000 -14.000 -16.000 -24.000
Finans -18.000 -23.000 -10.000 -11.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 -18.000 0
Utbytte 0 0 -55.000 0
Årsresultat -79.000 -658.000 -595.000 536.000 130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 7.000 15.000 0 0 40.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 384.000 424.000 489.000 509.000 155.000
Sum varige driftsmidler 391.000 438.000 489.000 509.000 195.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 17.000 339.000 17.000 17.000
Sum anleggsmidler 405.000 455.000 828.000 526.000 212.000
Varebeholdning 27.000 79.000 78.000 97.000 96.000
Kundefordringer 13.000 536.000 508.000 368.000 142.000
Andre fordringer 267.000 69.000 166.000 179.000 148.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 17.000 92.000 115.000 106.000 100.000
Sum omløpsmidler 518.000 1.235.000 867.000 1.151.000 1.113.000
Sum eiendeler 923.000 1.690.000 1.695.000 1.677.000 1.325.000
Sum opptjent egenkapital -314.000 -234.000 -132.000 463.000 0
Sum egenkapital -144.000 -65.000 329.000 569.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 187.000 333.000 161.000 71.000 246.000
Sum langsiktig gjeld 300.000 0 0 0 227.000
Leverandørgjeld 278.000 490.000 282.000 294.000 125.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 265.000 274.000 247.000 305.000
Utbytte 0 0 -55.000 0
Annen kortsiktig gjeld 274.000 666.000 650.000 440.000 317.000
Sum kortsiktig gjeld 767.000 1.754.000 1.367.000 1.108.000 993.000
Sum gjeld og egenkapital 923.000 1.690.000 1.696.000 1.677.000 1.326.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -249.000 -519.000 -500.000 43.000 120.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.6 1 1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.6 1 1
Soliditet -15.6 -3.8 19.4 33.9 8
Resultatgrad -1.6 -11.8 -8.4 6.6 1.2
Rentedekningsgrad -2.8 -23.5 -41.9 34.6 3.5
Gjeldsgrad -7.4 4.2 1.9 11.5
Total kapitalrentabilitet -6.3 -37.4 -34.3 33.3 6.6
Signatur
09.02.2017
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.02.2017
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Helge Åge PettersenStyreleder62
Helmer SteinsvågVaramedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Håp As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00