Westcamp AS
Juridisk navn:  Westcamp AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71671104
Dalaveien 22 Dalaveien 22 Fax: 71672405
6511 Kristiansund N 6511 Kristiansund N
Fylke: Kommune: www.atlanten.no
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 967699403
Aksjekapital: 111.200 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 01.06.1993
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomipartner Nordmøre As
Utvikling:
Omsetning  
  
2,41%
Resultat  
  
-635,09%
Egenkapital  
  
-56,32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.194.000 7.025.000 8.715.000 6.539.000 5.800.000
Resultat: -610.000 114.000 641.000 -3.359.000 -3.793.000
Egenkapital: 377.000 863.000 778.000 154.000 2.989.000
Regnskap for Westcamp AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.194.000 7.025.000 8.715.000 6.539.000 5.800.000
Driftskostnader -7.783.000 -6.570.000 -7.610.000 -9.498.000 -9.243.000
Driftsresultat -589.000 454.000 1.105.000 -2.960.000 -3.443.000
Finansinntekter 30.000 2.000 0 1.000
Finanskostnader -51.000 -340.000 -465.000 -399.000 -351.000
Finans -21.000 -340.000 -463.000 -399.000 -350.000
Resultat før skatt -610.000 114.000 641.000 -3.359.000 -3.793.000
Skattekostnad 124.000 -29.000 -18.000 524.000 859.000
Årsresultat -486.000 85.000 624.000 -2.835.000 -2.934.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.797.000 6.110.000 6.778.000 7.395.000 8.060.000
Sum omløpsmidler 2.767.000 2.844.000 2.757.000 2.818.000 3.325.000
Sum eiendeler 8.564.000 8.954.000 9.535.000 10.213.000 11.385.000
Sum opptjent egenkapital -723.000 -237.000 -322.000 -946.000 1.889.000
Sum egenkapital 377.000 863.000 778.000 154.000 2.989.000
Sum langsiktig gjeld 3.550.000 4.223.000 6.317.000
Sum kortsiktig gjeld 8.186.000 8.092.000 5.207.000 5.836.000 2.080.000
Sum gjeld og egenkapital 8.563.000 8.955.000 9.535.000 10.213.000 11.386.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 204.000 194.000 600.000 423.000 688.000
Andre inntekter 6.990.000 6.831.000 8.115.000 6.116.000 5.112.000
Driftsinntekter 7.194.000 7.025.000 8.715.000 6.539.000 5.800.000
Varekostnad -83.000 -77.000 -345.000 -321.000 -280.000
Lønninger -2.796.000 -1.789.000 -2.481.000 -2.997.000 -2.955.000
Avskrivning -554.000 -632.000 -244.000 -917.000 -864.000
Nedskrivning 0 0 -40.000
Andre driftskostnader -4.350.000 -4.072.000 -4.540.000 -5.263.000 -5.104.000
Driftskostnader -7.783.000 -6.570.000 -7.610.000 -9.498.000 -9.243.000
Driftsresultat -589.000 454.000 1.105.000 -2.960.000 -3.443.000
Finansinntekter 30.000 2.000 0 1.000
Finanskostnader -51.000 -340.000 -465.000 -399.000 -351.000
Finans -21.000 -340.000 -463.000 -399.000 -350.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -486.000 85.000 624.000 -2.835.000 -2.934.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.390.000 1.266.000 1.294.000 1.312.000 788.000
Fast eiendom 133.000 167.000 205.000 248.000 292.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 4.191.000 4.594.000 5.188.000 5.736.000 6.937.000
Sum varige driftsmidler 4.324.000 4.761.000 5.393.000 5.984.000 7.228.000
Sum finansielle anleggsmidler 82.000 83.000 90.000 99.000 44.000
Sum anleggsmidler 5.797.000 6.110.000 6.778.000 7.395.000 8.060.000
Varebeholdning 6.000 5.000 3.000 17.000 27.000
Kundefordringer 302.000 73.000 199.000 333.000 471.000
Andre fordringer 1.615.000 1.826.000 1.100.000 2.341.000 2.638.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 507.000 153.000 67.000 127.000 190.000
Sum omløpsmidler 2.767.000 2.844.000 2.757.000 2.818.000 3.325.000
Sum eiendeler 8.564.000 8.954.000 9.535.000 10.213.000 11.385.000
Sum opptjent egenkapital -723.000 -237.000 -322.000 -946.000 1.889.000
Sum egenkapital 377.000 863.000 778.000 154.000 2.989.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.550.000 4.223.000 6.317.000
Leverandørgjeld 960.000 1.123.000 1.196.000 1.861.000 1.191.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 161.000 83.000 385.000 264.000 183.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.065.000 6.886.000 3.627.000 3.711.000 707.000
Sum kortsiktig gjeld 8.186.000 8.092.000 5.207.000 5.836.000 2.080.000
Sum gjeld og egenkapital 8.563.000 8.955.000 9.535.000 10.213.000 11.386.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.419.000 -5.248.000 -2.450.000 -3.018.000 1.245.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.5 0.5 1.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.5 0.5 1.6
Soliditet 4.4 9.6 8.2 1.5 26.3
Resultatgrad -8.2 6.5 12.7 -45.3 -59.4
Rentedekningsgrad -11.5 1.3 2.4 -7.4 -9.8
Gjeldsgrad 21.7 9.4 11.3 65.3 2.8
Total kapitalrentabilitet -6.5 5.1 11.6 -30.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN OG ET AV STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2019
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
 
Styre
NavnTittelAlder
Olav GrotliStyreleder47
Trygve GrotliStyremedlem69
Vidar BremnesStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bremnes Eiendom Invest As10.07 
Franor Invest As30.57 
Skandinaven As59.35 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00