Fritz Hansen Holding As
Juridisk navn:  Fritz Hansen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56157700
Storebotn Næringspark 4 Storebotn Næringspark 4 Fax: 55947201
5309 Kleppestø 5309 Kleppestø
Fylke: Kommune: www.fritzhansen.no
Vestland Askøy
Org.nr: 850805482
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 01.01.1989
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
1,59%
Resultat  
  
-2,24%
Egenkapital  
  
-16,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.727.000 1.700.000 43.291.000 61.753.000 54.108.000
Resultat: 480.000 491.000 4.256.000 3.915.000 2.434.000
Egenkapital: 10.569.000 12.695.000 12.446.000 9.014.000 7.545.000
Regnskap for Fritz Hansen Holding As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.727.000 1.700.000 43.291.000 61.753.000 54.108.000
Driftskostnader -830.000 -874.000 -38.232.000 -56.507.000 -51.365.000
Driftsresultat 897.000 826.000 5.059.000 5.246.000 2.742.000
Finansinntekter 241.000 339.000 139.000 23.000 111.000
Finanskostnader -657.000 -674.000 -942.000 -1.354.000 -419.000
Finans -416.000 -335.000 -803.000 -1.331.000 -308.000
Resultat før skatt 480.000 491.000 4.256.000 3.915.000 2.434.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 374.000 249.000 3.731.000 3.375.000 1.849.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.937.000 24.721.000 28.036.000 15.763.000 4.664.000
Sum omløpsmidler 1.543.000 426.000 694.000 20.904.000 20.865.000
Sum eiendeler 25.480.000 25.147.000 28.730.000 36.667.000 25.529.000
Sum opptjent egenkapital 8.569.000 10.695.000 10.446.000 7.014.000 5.545.000
Sum egenkapital 10.569.000 12.695.000 12.446.000 9.014.000 7.545.000
Sum langsiktig gjeld 12.237.000 12.295.000 13.232.000 15.929.000 1.532.000
Sum kortsiktig gjeld 2.673.000 157.000 3.053.000 11.724.000 16.452.000
Sum gjeld og egenkapital 25.479.000 25.147.000 28.731.000 36.667.000 25.529.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 39.311.000 61.753.000 54.099.000
Andre inntekter 1.727.000 1.700.000 3.980.000 0 8.000
Driftsinntekter 1.727.000 1.700.000 43.291.000 61.753.000 54.108.000
Varekostnad 0 0 -23.524.000 -39.176.000 -33.007.000
Lønninger 0 0 -7.650.000 -6.656.000 -6.021.000
Avskrivning -784.000 -784.000 -876.000 -925.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -90.000 -6.182.000 -9.750.000 -12.277.000
Driftskostnader -830.000 -874.000 -38.232.000 -56.507.000 -51.365.000
Driftsresultat 897.000 826.000 5.059.000 5.246.000 2.742.000
Finansinntekter 241.000 339.000 139.000 23.000 111.000
Finanskostnader -657.000 -674.000 -942.000 -1.354.000 -419.000
Finans -416.000 -335.000 -803.000 -1.331.000 -308.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -1.496.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.210.000
Årsresultat 374.000 249.000 3.731.000 3.375.000 1.849.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.993.000 13.777.000 14.561.000 15.345.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 17.000 17.000 417.000 76.000
Sum varige driftsmidler 13.010.000 13.794.000 14.578.000 15.763.000 76.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.927.000 10.927.000 13.458.000 0 4.588.000
Sum anleggsmidler 23.937.000 24.721.000 28.036.000 15.763.000 4.664.000
Varebeholdning 0 0 0 12.772.000 12.491.000
Kundefordringer 0 0 0 7.618.000 6.226.000
Andre fordringer 237.000 0 630.000 481.000 2.146.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.306.000 425.000 64.000 33.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.543.000 426.000 694.000 20.904.000 20.865.000
Sum eiendeler 25.480.000 25.147.000 28.730.000 36.667.000 25.529.000
Sum opptjent egenkapital 8.569.000 10.695.000 10.446.000 7.014.000 5.545.000
Sum egenkapital 10.569.000 12.695.000 12.446.000 9.014.000 7.545.000
Sum avsetninger til forpliktelser 87.000 145.000 669.000 1.066.000 1.532.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 5.118.000 5.179.000
Sum langsiktig gjeld 12.237.000 12.295.000 13.232.000 15.929.000 1.532.000
Leverandørgjeld 0 0 0 912.000 5.089.000
Betalbar skatt 163.000 157.000 44.000 539.000 212.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 878.000 2.008.000 463.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.210.000
Annen kortsiktig gjeld 2.510.000 0 2.131.000 3.147.000 5.509.000
Sum kortsiktig gjeld 2.673.000 157.000 3.053.000 11.724.000 16.452.000
Sum gjeld og egenkapital 25.479.000 25.147.000 28.731.000 36.667.000 25.529.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.130.000 269.000 -2.359.000 9.180.000 4.413.000
Likviditetsgrad 1 0.6 2.7 0.2 1.8 1.3
Likviditetsgrad 2 0.6 2.7 0.2 0.7 0.5
Soliditet 41.5 50.5 43.3 24.6 29.6
Resultatgrad 51.9 48.6 11.7 8.5 5.1
Rentedekningsgrad 1.4 1.2 5.4 3.9 6.5
Gjeldsgrad 1.4 1 1.3 3.1 2.4
Total kapitalrentabilitet 4.5 4.6 18.1 14.4 11.2
Signatur
12.03.2021
STYRETS FORMANN ELLER ET AV STYREMEDLEMMENE, TEGNER
SELSKAPET.
Prokurister
12.03.2021
Prokura hver for seg
Hansen Tore
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tore HansenStyreleder68
Eirik HansenStyremedlem75
Eirik Andre HansenVaramedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Eirik Andre Hansen40.0045
Eirik Andre Hansen40.00 
Eirik Andre Hansen40.00 
Chris Wollertsen20.0042
Eirik Hansen14.2575
Tore Hansen5.00 
Tore Hansen5.0068
Benedicte Hansen20.0035
Eirik Hansen0.7575
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00