Lille London AS
Juridisk navn:  Lille London AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73518095
Postboks 968 Carl Johans Gate 10 Fax: 73518169
7410 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune: www.lillelondon.no/For...
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 967852546
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 01.11.1993
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-41,41%
Resultat  
  
-65,82%
Egenkapital  
  
10,87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.911.000 22.038.000 21.144.000 19.966.000 20.133.000
Resultat: 243.000 711.000 462.000 502.000 671.000
Egenkapital: 1.877.000 1.693.000 1.140.000 1.189.000 1.171.000
Regnskap for Lille London AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.911.000 22.038.000 21.144.000 19.966.000 20.133.000
Driftskostnader -12.584.000 -21.309.000 -20.641.000 -19.531.000 -19.396.000
Driftsresultat 327.000 729.000 504.000 435.000 737.000
Finansinntekter 8.000 8.000 0 172.000 28.000
Finanskostnader -91.000 -26.000 -42.000 -105.000 -95.000
Finans -83.000 -18.000 -42.000 67.000 -67.000
Resultat før skatt 243.000 711.000 462.000 502.000 671.000
Skattekostnad -60.000 -158.000 -110.000 -84.000 -170.000
Årsresultat 184.000 553.000 352.000 418.000 501.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.228.000 1.384.000 1.070.000 1.044.000 1.423.000
Sum omløpsmidler 3.390.000 3.645.000 3.842.000 3.841.000 3.585.000
Sum eiendeler 4.618.000 5.029.000 4.912.000 4.885.000 5.008.000
Sum opptjent egenkapital 1.277.000 1.093.000 540.000 589.000 571.000
Sum egenkapital 1.877.000 1.693.000 1.140.000 1.189.000 1.171.000
Sum langsiktig gjeld 385.000 169.000 0 0 300.000
Sum kortsiktig gjeld 2.356.000 3.167.000 3.772.000 3.697.000 3.537.000
Sum gjeld og egenkapital 4.618.000 5.029.000 4.912.000 4.886.000 5.008.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.580.000 20.553.000 19.813.000 18.459.000 18.481.000
Andre inntekter 2.331.000 1.486.000 1.331.000 1.507.000 1.652.000
Driftsinntekter 12.911.000 22.038.000 21.144.000 19.966.000 20.133.000
Varekostnad -3.415.000 -7.142.000 -6.834.000 -6.159.000 -6.352.000
Lønninger -3.512.000 -7.172.000 -7.089.000 -6.602.000 -6.511.000
Avskrivning -273.000 -73.000 -246.000 -268.000 -250.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.384.000 -6.922.000 -6.472.000 -6.502.000 -6.283.000
Driftskostnader -12.584.000 -21.309.000 -20.641.000 -19.531.000 -19.396.000
Driftsresultat 327.000 729.000 504.000 435.000 737.000
Finansinntekter 8.000 8.000 0 172.000 28.000
Finanskostnader -91.000 -26.000 -42.000 -105.000 -95.000
Finans -83.000 -18.000 -42.000 67.000 -67.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 -400.000 -500.000
Årsresultat 184.000 553.000 352.000 418.000 501.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 81.000 81.000 81.000 72.000 55.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 937.000 1.013.000 832.000 815.000 952.000
Sum varige driftsmidler 937.000 1.013.000 832.000 815.000 952.000
Sum finansielle anleggsmidler 211.000 291.000 158.000 158.000 415.000
Sum anleggsmidler 1.228.000 1.384.000 1.070.000 1.044.000 1.423.000
Varebeholdning 709.000 994.000 966.000 1.079.000 881.000
Kundefordringer 1.246.000 240.000 443.000 724.000 969.000
Andre fordringer 1.093.000 1.389.000 546.000 612.000 943.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 342.000 1.021.000 1.887.000 1.426.000 792.000
Sum omløpsmidler 3.390.000 3.645.000 3.842.000 3.841.000 3.585.000
Sum eiendeler 4.618.000 5.029.000 4.912.000 4.885.000 5.008.000
Sum opptjent egenkapital 1.277.000 1.093.000 540.000 589.000 571.000
Sum egenkapital 1.877.000 1.693.000 1.140.000 1.189.000 1.171.000
Sum avsetninger til forpliktelser 285.000 37.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 936.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 385.000 169.000 0 0 300.000
Leverandørgjeld 391.000 1.331.000 1.395.000 1.166.000 942.000
Betalbar skatt 67.000 122.000 119.000 101.000 171.000
Skyldig offentlige avgifter 567.000 1.042.000 1.342.000 1.496.000 1.426.000
Utbytte 0 -400.000 -400.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 395.000 671.000 516.000 535.000 498.000
Sum kortsiktig gjeld 2.356.000 3.167.000 3.772.000 3.697.000 3.537.000
Sum gjeld og egenkapital 4.618.000 5.029.000 4.912.000 4.886.000 5.008.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.034.000 478.000 70.000 144.000 48.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.8 0.7 0.8
Soliditet 40.6 33.7 23.2 24.3 23.4
Resultatgrad 2.5 3.3 2.4 2.2 3.7
Rentedekningsgrad 3.6 2 1 4.1 7.8
Gjeldsgrad 1.5 2 3.3 3.1 3.3
Total kapitalrentabilitet 7.3 14.7 10.3 12.4 15.3
Signatur
30.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER ETT STYREMEDLEM OG DAGLIG LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
30.09.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Dagfinn JohnsenStyreleder62
Geir LimaStyremedlem53
Tom Erik StigumStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dagfinn Johnsen1.0062
Lijo Service As72.00 
Tom Erik Stigum10.0051
Geir Lima17.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00