Sandefjord Bowling Og Biljard AS
Juridisk navn:  Sandefjord Bowling Og Biljard AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90120013
Hinderveien 8 Hinderveien 8 Fax: 33468986
3223 Sandefjord 3223 Sandefjord
Fylke: Kommune: www.sandefjord-bowling...
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 968185683
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 01.11.1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
540%
Egenkapital  
  
0,93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 44.000 -10.000 -7.000 -7.000 -5.000
Egenkapital: 652.000 646.000 653.000 658.000 663.000
Regnskap for Sandefjord Bowling Og Biljard AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -10.000 -7.000 -7.000 -6.000
Driftsresultat -9.000 -10.000 -7.000 -7.000 -6.000
Finansinntekter 53.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 53.000 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 44.000 -10.000 -7.000 -7.000 -5.000
Skattekostnad 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Årsresultat 46.000 -7.000 -5.000 -5.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Sum omløpsmidler 53.000 50.000 59.000 66.000 73.000
Sum eiendeler 653.000 650.000 659.000 666.000 673.000
Sum opptjent egenkapital 502.000 496.000 503.000 0 0
Sum egenkapital 652.000 646.000 653.000 658.000 663.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 0 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 653.000 650.000 658.000 665.000 673.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -10.000 -7.000 -7.000 -6.000
Driftskostnader -9.000 -10.000 -7.000 -7.000 -6.000
Driftsresultat -9.000 -10.000 -7.000 -7.000 -6.000
Finansinntekter 53.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 53.000 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 46.000 -7.000 -5.000 -5.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Sum anleggsmidler 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 53.000 50.000 59.000 66.000 73.000
Sum omløpsmidler 53.000 50.000 59.000 66.000 73.000
Sum eiendeler 653.000 650.000 659.000 666.000 673.000
Sum opptjent egenkapital 502.000 496.000 503.000 0 0
Sum egenkapital 652.000 646.000 653.000 658.000 663.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 0 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 653.000 650.000 658.000 665.000 673.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 49.000 59.000 66.000 72.000
Likviditetsgrad 1 5 73.0
Likviditetsgrad 2 0 5 0 0 73.1
Soliditet 99.8 99.4 99.2 98.9 98.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 6.7 -1.5 -1.1 -1.1 -0.7
Signatur
11.10.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Dag Bjørnar MelbyStyreleder55
Torunn Kristin VinjarvoldStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dag Bjørnar Melby100.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00