Compendia AS
Juridisk navn:  Compendia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51770800
Postboks 4814 Nydalen Hetlandsgata 9 Fax: 51770801
0422 Oslo 4344 Bryne
Fylke: Kommune: www.compendia.no
Rogaland Time
Org.nr: 968501410
Aksjekapital: 181.800 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 09.12.1993
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4,34%
Resultat  
  
3,16%
Egenkapital  
  
17,24%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 50.125.000 48.042.000 45.191.000 41.813.000 38.403.000
Resultat: 7.795.000 7.556.000 8.012.000 6.564.000 3.533.000
Egenkapital: 9.112.000 7.772.000 10.350.000 8.926.000 9.302.000
Regnskap for Compendia AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 50.125.000 48.042.000 45.191.000 41.813.000 38.403.000
Driftskostnader -42.401.000 -40.626.000 -37.428.000 -35.406.000 -34.976.000
Driftsresultat 7.725.000 7.416.000 7.763.000 6.407.000 3.428.000
Finansinntekter 75.000 151.000 261.000 157.000 123.000
Finanskostnader -4.000 -11.000 -12.000 0 -18.000
Finans 71.000 140.000 249.000 157.000 105.000
Resultat før skatt 7.795.000 7.556.000 8.012.000 6.564.000 3.533.000
Skattekostnad -1.536.000 -1.463.000 -1.611.000 -1.670.000 -541.000
Årsresultat 6.259.000 6.092.000 6.401.000 4.895.000 2.992.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.788.000 16.592.000 17.304.000 16.131.000 14.513.000
Sum omløpsmidler 15.034.000 9.720.000 22.373.000 20.490.000 25.874.000
Sum eiendeler 30.822.000 26.312.000 39.677.000 36.621.000 40.387.000
Sum opptjent egenkapital 2.961.000 1.702.000 4.310.000 2.909.000 3.314.000
Sum egenkapital 9.112.000 7.772.000 10.350.000 8.926.000 9.302.000
Sum langsiktig gjeld 552.000 528.000 413.000 160.000 0
Sum kortsiktig gjeld 21.158.000 18.012.000 28.914.000 27.535.000 31.085.000
Sum gjeld og egenkapital 30.822.000 26.312.000 39.677.000 36.621.000 40.387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.125.000 48.042.000 45.191.000 41.813.000 38.403.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 50.125.000 48.042.000 45.191.000 41.813.000 38.403.000
Varekostnad -5.258.000 -5.132.000 -2.767.000 -2.691.000 -2.252.000
Lønninger -23.637.000 -22.993.000 -22.178.000 -21.373.000 -20.604.000
Avskrivning -6.554.000 -6.706.000 -5.940.000 -5.083.000 -5.634.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.952.000 -5.795.000 -6.543.000 -6.259.000 -6.486.000
Driftskostnader -42.401.000 -40.626.000 -37.428.000 -35.406.000 -34.976.000
Driftsresultat 7.725.000 7.416.000 7.763.000 6.407.000 3.428.000
Finansinntekter 75.000 151.000 261.000 157.000 123.000
Finanskostnader -4.000 -11.000 -12.000 0 -18.000
Finans 71.000 140.000 249.000 157.000 105.000
Konsernbidrag 0 0 -4.500.000
Utbytte -5.000.000 -8.700.000 -5.000.000 -5.300.000 0
Årsresultat 6.259.000 6.092.000 6.401.000 4.895.000 2.992.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.149.000 15.963.000 16.638.000 15.489.000 14.156.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 639.000 629.000 666.000 642.000 357.000
Sum varige driftsmidler 639.000 629.000 666.000 642.000 357.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.788.000 16.592.000 17.304.000 16.131.000 14.513.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.263.000 1.141.000 10.604.000 3.072.000 9.274.000
Andre fordringer 678.000 556.000 1.622.000 346.000 544.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.023.000 979.000 944.000 860.000 859.000
Sum omløpsmidler 15.034.000 9.720.000 22.373.000 20.490.000 25.874.000
Sum eiendeler 30.822.000 26.312.000 39.677.000 36.621.000 40.387.000
Sum opptjent egenkapital 2.961.000 1.702.000 4.310.000 2.909.000 3.314.000
Sum egenkapital 9.112.000 7.772.000 10.350.000 8.926.000 9.302.000
Sum avsetninger til forpliktelser 552.000 528.000 413.000 160.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 8.055.000 0
Sum langsiktig gjeld 552.000 528.000 413.000 160.000 0
Leverandørgjeld 758.000 1.123.000 1.081.000 810.000 906.000
Betalbar skatt 965.000 646.000 1.341.000 1.408.000 636.000
Skyldig offentlige avgifter 1.937.000 1.875.000 1.815.000 1.621.000 1.640.000
Utbytte -5.000.000 -8.700.000 -5.000.000 -5.300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 17.499.000 14.368.000 24.676.000 15.642.000 20.184.000
Sum kortsiktig gjeld 21.158.000 18.012.000 28.914.000 27.535.000 31.085.000
Sum gjeld og egenkapital 30.822.000 26.312.000 39.677.000 36.621.000 40.387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.124.000 -8.292.000 -6.541.000 -7.045.000 -5.211.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.5 0.8 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.8 0.7 0.8
Soliditet 29.6 29.5 26.1 24.4 2
Resultatgrad 15.4 15.4 17.2 15.3 8.9
Rentedekningsgrad 1.931.3 674.2 646.9 190.4
Gjeldsgrad 2.4 2.4 2.8 3.1 3.3
Total kapitalrentabilitet 25.3 28.8 20.2 17.9 8.8
Signatur
04.03.2022
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
22.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Arne MjøsStyreleder59
Bent Ola Bjørnebye HammerStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Itera Asa100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00